N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Emneregister  
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

A2 Kirkefædre / Authors and Texts (alphabetical) 

Dette er bibliografiens hovedafsnit, som er opdelt alfabetisk efter de enkelte forfattere eller samlinger. For hver forfatter anføres først den nyeste litteratur. 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z 

Abgarbrevet, opdigtet brevveksling bevidnet hos Euseb af Kæsarea
Abraham Bar Dashanad, syrisk mystiker fra 700-t.
Adamantius, anonym græsk forfatter fra 300-t.
Afrahat, syrisk kirkefader, død efter 345
Agathangelos, armensk historiker fra 400-t.
Alexander af Alexandria, biskop i Alexandria, død 328
Ambrosius, biskop i Milano, 340-397   
Ammonas, ægyptisk munk og mystiker, død ca. 350 
Anastasios af Antiokia (Pseudo-)  
Anastasios af Sinai, munk og abbed på Sinai-klosteret, ca. 610-701
Anonyme tekster
Antonios, ægyptisk eremit, ca. 250-356
Apokryfer. Der henvises til afsnit B4
Apophthegmata patrum, samling fra 400-t. af ord fra ægyptiske munke 
Apostolske Fædre, samling af skrifter umiddelbart efter NT
Apostolske Konstitutioner, en samling kirkelove fra 300-t.
Aristides, apologet fra Athen, 100-t.
Arius, presbyter i Alexandria, død 336
Arnobius, kristen apologet fra Sicca, død ca. 330
Asterios, vedrører flere af samme navn
Athanasios, biskop af Alexandria, ca. 296-373
Athenagoras, kristen apologet, 100-t.
Augustin, Aurelius, biskop i Nordafrika, 354-430
Ausonius, fransk digter, ca. 310-ca. 395

Barnabas' brev, skrevet før 140, hører til De Apostolske Fædre
Barsanufios, munk fra Gaza-området, død ca. 540 
Basilides, gnostisk teolog fra Alexandria, 100-t.
Basilios, den Store, biskop i Kæsarea, ca. 330 - 379
Benedikt af Nurcia, grundlægger af benediktinerordenen, ca. 480-526
Boethius, romersk filosof og statsmand, ca. 480 - 526 

Cassiodor, italiensk statsmand, munk, ca. 485 - ca. 580.
Claudianus Mamertus, fransk presbyter, ca. 425 - ca. 474
Clemens af Alexandria, græsk teolog, lærer i Alexandria, ca. 150-216.
Clemens Romanus, biskop i Rom i 90’erne
Clementinerne (Pseudo-), apokryfe skrifter tilskrevet Clemens af Rom
Columbanus, irsk missionær, abbed, ca. 543-615
Commodianus, kristen latinsk digter fra 200-t. eller senere
Constantius af Lyon, fransk gejstlig forfatter fra 400-t. 
Cyprian, Thascius Caecilius, biskop i Karthago, død 258
Cyril af Alexandria, patriark af Alexandria, død 444
Cyril af Jerusalem, patriark i Jerusalem, ca. 315-386
Cæsaria den yngre, abbedisse i Arles, ca. 500 - ca. 560
Cæsarius af Arles, biskop, ca. 470-552 

Desiderius af Cahors, biskop i Cahors, ca. 590-655
Diadokhos af Fotiki, biskop af Fotiki i Epirus, 500-t.
Didake, kirkeordning fra 100-t.
Didascalia Apostolorum, syrisk kirkeordning fra 200-t.
Didymos den Blinde, teolog fra Alexandria, ca. 313-398
Diodor af Tarsos, teolog, ekseget, biskop i Tarsos, død før 394 
Diognetbrevet, anonymt brev fra 100-t.
Dionysios af Alexandria, biskop i Alexandria, død ca. 264.
Dionysios Areopagiten, anonym  kristen forfatter fra ca. 500.
Dionysios af Tel-Mahre (Pseudo-), anonym syrisk forfatter fra ca. 775
Doctrina Addai, syrisk tekst fra o. 400
Dorotheos, abbed for et kloster nær Gaza, 500-t.

Efraim Syreren, syrisk bibelfortolker og digter, ca. 306-373
Egeria, spansk nonne, 300-t.
Elxai, grundlægger af jødekristen-gnostisk sekt omkr. 100
Epiphanios, biskop af Cypern, ca. 315-403.
Esajas af Gaza, ægyptisk munk fra 400-t., død 491
Eudokia, kejserinde, død 460
Eugippius, abbed af Lucullanum i Italien, ca. 455-535.
Eunomios, ariansk biskop af Kyzikos, død 394.
Euseb af Emesa, syrisk biskop, død ca. 359.
Euseb af Kæsarea, græsk biskop i Kæsarea, ca. 260-ca. 340.
Eusebius Gallicanus, sydgallisk prædikensamling fra 600-t.
Eustathius, oversætter, før 400.
Euthalios, ukendt grammatiker fra 300-t.
Evagrios af Pontos, munk og mystiker, 346-399.
Evagrius, præst i Gallien omkring 430 

Faustus af Riez, sydgallisk biskop, o. 408 - o. 490.
Filokalia, antologi, herunder patristiske tekster, sammensat i 1700-t.
Filoxenos af Mabbug, syrisk teolog, o. 440 - 523.
Firmicus Maternus, siciliansk retor, død efter 360
Florilegier
Fortunatus: Se Venantius
Fulgentius af Ruspe, biskop i Ruspe i Nordafrika, 468-533 

Gregor af Nazianz, kappadokisk biskop, 329-389.
Gregor af Nyssa, kappadokisk biskop, o. 330 - o. 395
Gregor den Store, romersk pave, o. 540-604.
Gregor af Tours, frankisk biskop og historieskriver, o. 538-594 

Hegesippos, jødekristen forfatter o. 180
Herakleon, gnostisk teolog, 100-t.
Hermas, romersk forfatter o. 140
Hermias, kristen filosofisk forfatter o. 200
Hieronymus, kirkefader, bibelforsker, 347-420
Hilarius af Arles, biskop i Arles, 401-449
Hilarius af Poitiers, biskop i Poitiers, ca. 315-367
Hippolyt, romersk teolog, død 235 

Ignatius, biskop i Antiokia, martyr, død 110   
Irenæus, biskop i Lyon, død o. 200
Isak af Ninive, syrisk biskop, 600-t.
Isidor af Pelusium, ægyptisk præst og munk, død o. 450
Isidor af Sevilla, spansk biskop, o. 560-636 

Jakob af Edessa, syrisk biskop, o. 633-708
Jakob af Sarug, syrisk biskop, o. 451-521
Johannes af Apamea, syrisk mystiker, første halvdel af 500-t.
Johannes Cassianus, munk, o. 360 - efter 432
Johannes Chrysostomos, patriark i Konstantinopel, 349-407
Johannes af Dailam, østsyrisk munk fra 700-t.
Johannes Damaskenos, græsk-byzantinsk teolog, o. 650 - o. 750
Johannes Klimakos, græsk munk, o. 575 - o. 650
Johannes Malalas, græsk historiker, o. 490 - 565/578
Johannes Moschos, græsk-byzantinsk munk, o. 500 - o. 619
Johannes Philoponos, kristen filosof fra Alexandria, død efter 570
Johannes Rufus, biskop i Maiuma ved Gaza, levede o. 500
Jovinian, italiensk munk, sidste halvdel af 300-t., død ca. 405
Julian af Eclanum, pelagiansk biskop i Eclanum, ca. 385 - 454
Julius Africanus, Sextus, kristen forfatter, o. 160 - o. 240
Justin, apologet, o. 100 - o. 165
Juvencus, spansk præst og digter, 300-t.

Kerinthos, lilleasiatisk gnostiker, levede o. 100 
Kosmas Indikopleustes, ægyptisk geograf og munk fra 500-t.  

Lactantius, latinsk kristen forfatter, o. 250 - 325
Leo den Store, pave i Rom fra 440, død 461 
Leontius af Neapolis, biskop på Cypern, o. 590 - o. 650
Lucifer af Cagliari, biskop på Sardinien, død 370 

Makarios Magnes, forfatter, måske biskop, virkede o. 400
Makarios den Ældre (fra Ægypten), Pseudo-Macarius/Symeon, 300-t
Markellos af Ancyra, biskop af Ancyra, o. 280 - o. 374.
Markion, stifter af kristen sekt, o. 85 - o. 160
Markos, diakon i Gaza, 400-t.
Martin af Braga, ærkebiskop i Braga, o. 515 - 580 
Maximos Archimandrit
Maximos Bekender, græsk teolog, o. 580 - 662
Maximus af Torino, biskop i Torino, død mellem 408 og 423
Melito af Sardes, biskop i Sardes, apologet, død o. 190
Methodios af Olympos, biskop i Lykien, død o. 311
Minucius Felix, nordafrikansk forfatter, apologet, 100-t. eller 200-t.
Muratoris Kanon, liste over NT's skrifter fra o. 200 

Nemesios af Emesa, kristen filosof og biskop, virkede o. 390
Nicetas af Remesiana, biskop i Remesiana, død o. 414
Novatian, romersk presbyter og modbiskop, 200-t. 

Optatus af Mileve, nordafrikansk biskop, virkede o. 370
Origenes, teolog i Alexandria, 185 - 254
Orosius, Paulus, latinsk presbyter og historiker, 400-t. 

Pachomios, koptisk munk, klostergrundlægger, o. 292 - 346/347
Palladios, lilleasiatisk historiker, biskop i Helenopolis, o. 365 - 425
Papias, biskop i Hierapolis i Lilleasien, o. 60 - 130
Paulinus af Nola, Meropius Pontius, biskop af Nola, o. 355 - 431 
Paulinus af Pella, lægmand, selvbiografi 459, 376 - død e. 459
Paulus Silentiarius, byzantinsk digter fra 500-t.
Pelagius, britisk el. irsk munk, teolog, o. 354 - o. 427 
Peter af Alexandria, biskop i Alexandria fra 300, død 311
Petrus Chrysologus, biskop i Ravenna, død før 458
Philoxenus, se Filoxenos af Mabbug
Photios, patriark i Konstantinopel, o. 810 - o. 895 
Polykarp af Smyrna, lilleasiatisk biskop, o. 69 - o. 155
Pontius, diakon i Karthago, 200-t. 
Porphyrios af Gaza, biskop, 395 - 420
Possidius, biskop i Calama i Nordafrika, o. 370 - o. 440
Priscillian, spansk lægprædikant, senere biskop i Avila, o. 345 - 385
Proklos af Konstantinopel, patriark i Konstantinopel, død 446
Prokop af Gaza, retoriker og ekseget fra Gaza o. 465 - o. 530
Prudentius, Aurelius Clemens, latinsk salmedigter, 348 - o. 410 
Ptolemæus, gnostisk teolog fra Rom, midten af 100-t. 

Rabbula af Edessa, biskop, død 435
Romanos, græsk digter, o. 485 - o. 560 
Rufin, Tyrannius, latinsk historiker og oversætter, o. 345 - 410 
Ruricius af Limoges, biskop, død 507  

Salomos Oder, samling af digte fra 100-t.
Serapion af Thmuis, ægyptisk biskop, død efter 360
Severian af Gabala, syrisk biskop, død efter 408 
Shenute af Atripe, ægyptisk abbed, død 466
Simeon af Beth Arsam, syrisk biskop, død 548 
Sokrates, græsk kirkehistoriker, ca. 380 - 450
Sozomenos, græsk kirkehistoriker, 400-t.
Sulpicius Severus, fransk forfatter, o. 363 - o. 420
Synesios af Kyrene, biskop i Ptolemais, o. 370 - 414 

Tatian, græsksproget apologet fra Mesopotamien, 100-t.
Tertullian, nordafrikansk kirkefader, o.160 - o. 225
Testamentum Domini, kirkeordning fra 400-t.
Theodor af Mopsuestia, antiokensk teolog og ekseget, ca. 350 - 428
Theodoret, biskop af Cyrus, teologisk forfatter, o. 393 - o. 466
Theophilos af Antiokia, biskop og apologet, slutn. af 100-t.
Timotheos II af Alexandria, monofysitisk biskop, død 477
Titus af Bostra, biskop, 300-t. 

Valentinos, gnostisk teolog fra 100-t.
Valerian af Cemella, fransk biskop, død o. 460
Venantius Fortunatus, latinsk digter, o. 530 - o. 610
Victor af Vita, biskop i Nordafrika, slutningen af 400-t.
Victricius af Rouen, biskop i Rouen, ca. 340 - død efter 403
Vigilantius, sydgallisk presbyter, der levede o. 400  

Zacharias Scholasticus, biskop af Mytilene, o. 465 - død før 553
Zeno af Verona, biskop, død o. 375

 

Patristik.dk  

Stikord