N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Irenæus, biskop i Lyon, død o. 200.

Oprettet  2002. Ajourført 2018
Andre navneformer: Irenaeus Lugdunensis. 

Irenaeus: Mot heresierna. I urval och översättning av Olof Andrén, med inledning av Per Beskow.     Skellefteå: Artos 2016, 250 s. 

John Kaufman: Sønnens rike. Eskatologi hos Ireneus –    i: Mellan tid och evighet. Eskatalogiska perspektiv i den tidiga kyrkan (Patristica Nordica 9), ed. Thomas Arentzen m.fl., Skellefteå 2016, 49-69. 

John Kaufman: Ireneus. Den kristne grunnfortellingen konsolideres –     i: Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk, ed. Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg, Oslo: Novus forlag 2015, 77-92. 

Johannes Værge: Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse.    København: Anis 2014, 216 s. [Kap. 5 om Irenæus, kap. 6 om Augustin]. 

Svein Rise: Irenaeus on Creation and Salvation –    i: Creation and Salvation. Vol. 1, A Mosaic of Selected Classic Christian Theologies, ed. Ernst M. Conradie, (Studies in Religion and the Environment 5), Berlin: Lit 2012, 21-36. 

Päivi Vähäkangas: »That Ill-formed Little Fox«. Valentinians as the Enemy in Irenaeus’s Against Heresies –    i: The Faces of the Other. Religious Rivalry and Ethnic Encounters in the Later Roman World, ed. Maijastina Kahlos, Turnhout 2011, 83-104. 

John Kaufman: Becoming divine, becoming human. Deification themes in Irenaeus of Lyons.    Oslo: Det teologiske menighedsfakultet 2009, xii+275 s. [Ph.d.-afhandling]

Einar Thomassen: Kjetteribegrepets opprinnelse og de første kjetteriene –    i: Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag, ed. Tomas Hägg, Oslo 2008, 12-32.

Niels Jørgen Cappelørn: Gottebenlichkeit und Sündenfall. Aspekte der Anthropologie Grundtvigs und Kierkegaards vor dem Hintergrund des Irenäus –    i: Theologie zwischen Pragmatismus und Existenzdenken, Festschrift für Hermann Deuser, ed. Gesche Linde m.fl., (Marburger theologische Studien 90), Marburg: Elwert 2006, 429-468.

Anders-Christian Jacobsen: The Constitution of Man According to Irenaeus and Origen –    i: Körper und Seele, ed. B. Feichtinger m.fl., München: K.G. Saur 2006, 67-94. 

Sverre Elgvin Lied: En studie av recapitulatio-begrepet hos Ireneus av Lyon.    Stavanger 2006, 77 s. [Masteropgave ved Misjonshøgskolen]

Niels Jørgen Cappelørn: Gudsbilledlighed og syndefald. Aspekter af Grundtvig og Kierkegaards menneskesyn på baggrund af Irenæus –    i: Grundtvig-Studier 2004, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 2004, 134-178. [Tysk version 2006]. 

Anders-Christian Jacobsen: Barnet, Haven og Væksten. En konstruktiv reformulering af Irenæus’ eskatologi med henblik på dens eksistentielle og præsentiske elementer.    (Patristik 1), internetartikel 2004, 21 s. på adressen: www.patristik.dk/Patristik1.pdf. 

Anders-Christian Jacobsen: The Importance of Genesis 1-3 in the Theology of Irenaeus –    i: Zeitschrift für Antikes Christentum 8 (2004), 299-316.

Gustaf Wingren: Menneske og kristen. En bog om Irenæus og Grundtvig. Dansk oversættelse af Knud Simon Christensen.     Herning: Poul Kristensen 2004, 140 s. [Svensk original 1983].

Bengt Hägglund: Sanningens regel. Regula Veritatis. Trosregeln och den kristna traditionens struktur.    Skellefteå: Artos 2003, 143 s.

Anders-Christian Jacobsen: Kødets opstandelse? Mennesket og målet hos Irenæus og Origenes.    Frederiksberg: Anis 2002, 320 s. [Bearbejdet udgave af Ph.D. afhandling fra 1999]. 

Anders-Christian Jacobsen: The Philosophical Argument in the Teaching of Irenaeus on the Resurrection of the Flesh –    i: Studia Patristica 36, ed. M.F. Wiles & E.J. Yarnold, Leuven 2001, 256-262.

René V. Jensen: Kristologien hos Irenæus –    i: Ichthys 28 (Århus 2001), 166-178.

Ulla Kiel: Martin Luther og Irenæus –    i: Præsteforeningens Blad 91 (2001), 50-56.

Irenæus: Mod kætterne. Oversættelse af Ulla Kiel. Indledning og redaktion af Anders-Christian L. Jacobsen.    Frederiksberg: Anis 1999, 170 s.

N.F.S. Grundtvig: Irenæus. 3die Bogs 40de Kapitel, transkriberet ved H. Høirup og kommenteret ved Anders-Christian Jacobsen –    i: Grundtvig-Studier 1998, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1998, 9-20.

Anders-Christian Lund Jacobsen: Opstandelsens menneske. En undersøgelse af forholdet mellem antropologien og eskatologien hos Irenæus og Origenes.    Ph. d.-afhandling, Aarhus Universitet 1998, 370 s. [Revideret udgave 2002: Kødets opstandelse]. 

N.F.S. Grundtvig: Irenæus. 3die Bogs 40de Kapitel, transkriberet ved H. Høirup og kommenteret ved Anders-Christian Jacobsen –    i: Grundtvig-Studier 1998, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1998, 9-20.

Irenaeus: Bevis för den apostoliska förkunnelsen. Översättning av Olof Andrén.    Skellefteå: Artos 1997, 85 s.

N.F.S. Grundtvig: Optegnelser med titlen Irenæus, transkriberet og kommenteret af Ulla Kiel –    i: Grundtvig-Studier 1997, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1997, 16-28.

Anders-Christian Jacobsen: Afgrænsningen mellem sand og falsk skriftfortolkning hos Irenæus og Grundtvig –    i: Grundtvig-Studier 1997, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1997, 29-52.

Gustaf Wingren: Människa och kristen. En bok om Irenaeus.     Skellefteå: Artos 1997, 143 s. [1. uppl., Verbum 1983]

Anders-Christian Jacobsen: Skabelse og fuldendelse hos Irenæus, med et udblik til Grundtvig –    i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 429-438. 

Anders-Christian Jacobsen: Historieforståelsen hos Irenæus –    i: DTT 57 (1994), 94-103.

Anders-Christian Jacobsen: Skabelsestankens indhold og funktion i Irenæus’ teologi.     Aarhus Universitet, Det Teologiske Fakultet 1994, 268 s. Upubliceret prisopgave belønnnet med guldmedalje.

Martin Boje Christensen: N.F.S. Grundtvigs Irenæuspåvirkning set i sammenhæng med to faser i forfatterskabet, 1820'erne og 1850'erne.    Århus: Teoltryk 1992, 50 s.

Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indledning, oversættelse og kommentar af Mogens Müller.    (Tekst og Tolkning. Monografier udgivet af Institut for Bibelsk Eksegese 9), København: Akademisk Forlag 1991, 111 s.

Jens Holger Schjørring: Grundtvigs billedsprog og den kirkelige anskuelse. [Heri især s. 87-112: Grundtvig og Irenæus].    (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet 21), København: Anis 1990, 193 s.

Øyvind Norderval: Skapelse, kropp og frelse. Kosmogoni, antropologi og soteriologi innenfor gnosticismen og hos Irenæus og Clemens Alexandrinus –    i: Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 2 (Trondheim 1989), 101-123.

Leif Grane: Om at læse Irenæus. Et lærestykke om forholdet mellem genstand og metode i teologien –    i: Fønix 10 (København 1986), 86-95. [Genoptrykt i Leif Grane, Kristendommen i historien, Kbh. 1997, 39-47].

Immanuel Felter: Imago og similitudo hos Irenæus –    i: Præsteforeningens Blad 75 (1985), 73-80.

Sven Lundström: Die Überlieferung der lateinischen Irenaeusübersetzung.    (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Latina Upsaliensia 18), Uppsala 1985, 166 s.

Gustaf Wingren: Människa och kristen. En bok om Irenaeus. „Menneske først - kristen saa, kun det er livets orden“.    Arlöv: Verbum 1983, 143 s. [2. uppl. 1985. Dansk oversættelse 2004].

Gustaf Wingren: Öppenhet och egenart. Evangeliet i världen [om Irenæus s. 25-42].     Lund: Liber Läromedel 1979, 149 s.

Irenæus’ Bevis for den apostolske forkyndelse. Oversættelse fra armenisk, indledning og noter ved Jes P. Asmussen.    København: G.E.C. Gad 1970, 130 s.

Sven Lundström: Observations critiques sur le quatrième livre de St. Irénée –    i: Opuscula Romana 7,4 (= Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, Series prima in 4˚, 30), Lund 1969, 65-76.

Ellen Juhl Christiansen: Irenæus’ opfattelse af kirkens rolle i rekapitulationsværket.    Utrykt specialeafhandling, Aarhus Universitet 1967.

Hampus Lyttkens: Guds pedagogi hos Irenaeus –    i: STK 35 (1959), 222-246, samt 36 (1960), 13-37.

Gustaf Wingren: Man and Incarnation. A Study in the Biblical Theology of Irenaeus. Trans. by Ross Mackenzie.    Edinburgh: Oliver and Boyd 1959, 233 s. [Svensk original 1947].

Sven Lundström: Odoratio et adspiratio –    i: Eranos 56 (1958), 183-187.

Sven Lundström: Das Katenenfragment mit Irenäus Adv. Haer. V 24,2 f. –    i: Zeitschrift für Kirchengeschichte 69 (Stuttgart 1958), 111-112.

Sven Lundström: Übersetzungstechnische Untersuchungen auf dem Gebiete der christlichen Latinität.    (Acta Univ. Lund. N.S. 1 51,3), Lund 1955, 312 s.

Lars Johan Danbolt: Lidt irenæologi –    i: TTK 25 (1954), 140-151.

Sven Lundström: Resilire alicui –    i: Eranos 51 (1953), 97-99.

Sven Lundström: Charitesia –    i: Eranos 50 (1952), 138-141.
Einar Molland: Irenaeus of Lugdunum and the Apostolic succession –    i: The Journal of Ecclesiastical History 1 (1950), 12-28. [Norsk original 1947. Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula patristica, Oslo 1970, 161-179].

Josef Svennung: Sprachliche Bemerkungen zum Irenäus Latinus.     Uppsala 1950. (Särtr. ur: Kungl. Humanistiske Vetenskapssamfundet i Uppsala, Årsbog 1948, 46-57). 

Sven Lundström: Neue Studien zur lateinischen Irenäusübersetzung.    (Acta Univ. Lund. N.S. 1 44:8), Lund 1948, 234 s.

N.H. Søe: Skabelse og Forløsning hos K. Barth og hos Irenæus –    i: DTT 11 (1948), 29-38.

Einar Molland: Irenæus og successio apostolica –    i: Festskrift til Jens Nørregård, den 16. maj 1947, København: Gad 1947, 157-176. [Engelsk version 1950].

Gustaf Wingren: Människan och inkarnationen enligt Irenaeus.    Lund: Gleerup 1947, 264 s. [Engelsk version 1959].

Sven Lundström: Textkritische Beiträge zur lateinischen Irenäusübersetzung –    i: Eranos 43 (1945), 285-300.

Sven Lundström: Studien zur lateinischen Irenäusübersetzung.    Lund: Ohlsson 1943, 142 s. [Disp. Lund].

Gustaf Wingren: Skapelsen, lagen och inkarnationen enligt Irenaeus –    i: STK 16 (1940), 133-155.

Gustaf Wingren: Frälsningens Gud som skapare och domare –    i: STK 16 (1940), 322-339.

Hjalmar Lindroth: Irenaeus kristendomstolkning och kyrkosyn –    i: STK 15 (1939), 22-39. 

Gustaf Wingren: Irenaeus och Marcion. Studier över skapelsestanken.     Lund 1939 [upubliceret licentiatafhandling]. 

Johannes Munck: Billedet af Kætterne hos Irenæus –    i: Festskrift til Professor Dr. theol. J. Oskar Andersen, København 1936, 131-146, samt i: Teologisk Tidsskrift, 5. Række, 7 (Kbh. 1936), 203-218.

Olof Linton: [Rec. af Wolfgang Schmidt, Die Kirche bei Irenæus, Helsingfors 1934] –    i: STK 10 (1934), 371-376.
Wolfgang Schmidt: Die Kirche bei Irenäus. Akad. avhandling.    Helsingfors 1934, 183 s. [Diss.].

Wolfgang Schmidt: Till förståelsen av Irenæi teologi –    i: Teologisk Tidskrift / Teologinen Aikakauskirja 39 (1934), 181-191.

Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Vidnesbyrdet hos Irenæus.    Ringkjøbing 1933, 50 s.

Anton Fridrichsen: Evangelium. Irenæus-Hippolyt-Novatian –    i: NTT 18 (1917), 148-170 [samt i: Norsk Teologi til Reformationsjubilæet 1917, Kristiania 1917, 148-170].

Valdemar Ammundsen: „Sandhedens Regel“ hos Irenæos og Novatian –    i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 3 (København 1911-1912), 202-230 og 291-318. [Endvidere udgivet som særtryk uden titelblad, København 1912, 57 s., samt i engelsk oversættelse 1912]

Valdemar Ammundsen: The Rule of Truth in Irenaeus –    i: The Journal of Theological Studies 13 (London 1912), 574-580. 

Sv. A. Becker: Ο κανων της αληθειας . Regula veritatis eller Sandhedens Regel. Et Bidrag til Belysning af dette Udtryks Forekomst og Betydning hos Irenæos. København: Gad 1910, 282 s. [Licentiatafhandling ved Kbh’s Univ. 1909]

Irenæus: Til Bevis for den apostolske Forkyndelse. Paa Dansk oversat fra det Tyske ved Sv. A. Becker.    København: Gad 1909, 56 s.

Sv. A. Becker: [Rec. af] Das heiligen Irenäus Schrift zum Erweise der apostolischen Verkündigung εις επιδειξιν (= TU, 3.R., 1. Bd., 1. Hft.) 1907. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 8 (Kbh. 1906-1907), 416-426.

H. Kjødt: Irenæus –    i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 10 (Kbh. 1894), 50-79.

C.P. Caspari: Brugen af hypotesis om Troesregelen hos Irenæus –    i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 2 (1888), 159-160.

C.P. Caspari: Om Betegnelsen af Troesregelen som ho kanoon tees aleetheias, »regula veritatis« hos Irenæus og andre Kirkelærere fra det andet og tredje Aarhundrede –    i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 2 (1888), 549-563.

D.G. Monrad: Irenæus [om Apostolikum, § 11] –     i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 150-169.

Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen.    Odense: R. Nielsen 1877.

[Samlet udgivelse med fælles titelblad af tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barnabas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856].

C.P. Caspari: Irenæica –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (Christiania 1873), 266-267.

C.P. Caspari: Irenæica –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 10 (Christiania 1869), 635-636.

Gustavus Ludovicus Björck: De aetate et vita S. Irenaei quæstiones, vel in scriptorum Irenæi, quæ supersunt, studium brevissima introductio.    Upsaliae: W. Schultz 1868, 27+3 s. [Disp.]

Irenæus: Om Kiødets Opstandelse og det evige Liv. Fordansket ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig.    København: J.R. Møller 1855, 130 s. [2. oplag 1880, oprindelig udgave 1827]. 

Irenæus om den ægte Christendom. Udvalgte Steder af første og anden Bog, samt hele tredie og fjerde Bog af Ovennævntes Værk mod Kjætterne, fordanskede og forsynede med Anmærkninger og Indledning af P.W. Christensen.    Kjøbenhavn: Iversens Forlag 1854, XIV+270 s.  [2. udg. i P.W. Christensen, Kirkefædrene, Odense 1877].

Om Legemets Opstandelse og Deel i Guds Rige: Irenæi 5te Bog, med Indledning og Anmærkninger af N.F.S. Grundtvig –    i: Theologisk Maanedsskrift 11 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1827), 1-61 og 193-282. [Senere udgaver Kbh. 1854 og 1880 med ændret titel].

[Jacobus Jacobi Holmius:] Dissertationem historico-ecclesiasticam de Irenæo ... submittit Jacobus Jacobi Holmius, defendentis Georgio Rosenkilde.    Hafniæ: Grotius 1745, 10 s. [Diss. Kbh.]


Retur