N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B4 Apokryfer / Apocryphal Literature 

Generelt og tekstsamlinger

Apokryfer generelt / General and Collections

Apokryfe evangelier og evangeliefragmenter / Apocryphal Gospels 

Agrafa  (Jesusord) / Agrapha 

Apokryfe apostelakter / Apocryphal Acts

Enkelttekster / Apocryphals Texts (alphabetical) 

Andreasakterne
Apostlenes Brev 
Bartholomæusevangeliet
Esajas' Himmelfart  
Filipsevangeliet    
Frelserens
Dialog
Jakobsapokryfen    
Jakobs Forevangelium
Johannesakterne
Johannesapokryfen
Johannesevangeliet (apokryf)
Judasevangeliet  
Mariaevangeliet    
Nikodemusevangeliet   
Paulusakterne 
Pauluslitteratur   
Paulus' Åbenbaring 
Petersakter
Petersevangeliet 
Peters Åbenbaring 
Pilatusakter
Pistis Sophia
Sandhedens Evangelium
Sibyllerne
Testamente, De tolv patriarkers
Thomasakterne 
Thomas' Barndomsevangelium
Thomasevangeliet

Alle apokryfe tekster, kronologisk rækkefølge
Alle tekster, alfabetisk efter nordisk forfatter

 

Patristik.dk  

Stikord