N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

 

Emneregister

Efterfølgende emneregister henviser især til bibliografiens afsnit B med særlige emner, der ikke kun vedrører en bestemt oldkirkelig forfatter. Navne på kirkefædre er ikke medtaget i dette register. Her henvises i stedet til bibliografiens hovedafsnit A2 med de enkelte patristiske forfattere i alfabetisk rækkefølge. 

Disposition  -–  Kirkefædre   –   Startside   –   English index

Alexandria   C2
Antikke forfattere   B10a
Antropologi   B8j
Apokryfer   B4
Apologetik   B8g
Apostelakter, apokryfe   B4
Apostle   B6b
Apostolikum   B8d
Apostolsk succession   B7c
Arkitektur   B11c
Arkæologi   B11a
Armenien   C2
Athanasianum   B8e

Baptisterium   B11c
Basilika   B11c
Begravelse   B5j
Bekendelsesskrifter, afhandlinger   B8c
Bekendelsesskrifter, oversættelser   B8b
Bibelen som helhed   B1
Bibeloversættelser   B1, B2, B3
Bibeloversættelser, andre sprog   B2e, B3e
Bibeloversættelse, latinsk   B2d, B3d
Bibeloversættelse, syrisk   B2c, B3c
Bibliografi   A1c
Biblioteker   A1g
Billleder   B11b
Bispeembede   B7c
Bygningskultur   B11c
Byzans   C2, C5
Bøn   B5i
Børn og barndom   B10c

Diakoni   B6d
Dogmehistorie   B8
Dogmehistorie generelt   B8a
Dogmehistorie, andre emner   B8o
Dåb   B5d

Efterapostolsk tid   C3
Embede   B7c
Epigrafi   A1g
Epikuræisme   B10b
Eukaristi   B5c
Evangelier, apokryfe   B4

Familie   B10c
Festskrifter   A1e
Filologi   A1f
Filosofi   B10b
Forfølgelser   B10e
Forskningshistorie   A1a
Fortolkningshistorie   B1d, B2g, B3g
Fromhedsliv generelt   B6a

Gamle Testamente   B2
Gnosticisme   B9c
Græsk filosofi   B10b
Græsk kultur   B10a
Gudsforståelse   B8i
Gudstjeneste       B5b

Helgener   B6b
Hermes   B9e
Hymner   B5h
Håndskrifter       A1g

Ikoner   B11b
Ikonografi   B11b
Islam   B9e

Jerusalem   C2
Julian   B10a
Jødedom   B9b

Kanon   B1c, B2f, B3f
Katakomber   B11a
Katekumenat   B5d
Kejser   B10d
Kelsos   B10a
Kirke og stat   B10d
Kirkearkitektur   B11c
Kirkebygninger   B11c
Kirkefædre   A2 (alfabetisk)
Kirkefædre, generelt   A1i
Kirkefædre, tekstsamlinger   A1h
Kirkegårde   B11a
Kirkehistorie generelt    C1
Kirkehistorie, før Nikæa   C4
Kirkehistorie, efter Nikæa   C5
Kirkemusik   B5h
Kirkeret   B7b
Kirkeår   B5f
Klassiske forfattere   B10a
Kodikologi   A1g
Koncilier   B7b
Kristenforfølgelser   B10e
Kristologi   B8k
Kristusbilleder   B11b
Kultur   B10
Kultur generelt   B10a
Kunst   B11b
Kvinderolle   B10c, B8j
Kvindesyn   B8j
Kættere   B8p

Latinsk kultur   B10a
Leksika   A1d
Liturgi   B5, B5a

Mandæisme   B9e
Manikæisme   B9e
Martyrer   B6b, B10e
Matristik   B8j
Mellemplatonisme   B10b
Menneskeopfattelse   B8j
Messe       B5b
Messeklæder   B5j
Metode   A1a
Mission   B7d
Mitras   B9e
Mosaikker   B11b
Munkevæsen       B6c
Mysteriereligion   B9e
Mønter   B11b

Nadver   B5c
Neoplatonisme   B10b
Nikænum   B8e
Ny Testamente   B3

Oldkatolsk tid   C4
Oldkirkehistorie generelt   C1
Ordination, embede   B7c
Organisation generelt   B7a

Palæografi   A1g
Papyri   A1g
Patristik, bibliografi   A1c
Patristik, forskningshistorie   A1a
Paven   B7c
Perikopeordninger   B5f
Platonisme   B10b
Politik   B10d
Prædiken   B5g
Præsteembede   B7c

Religion   B9, B9a
Religioner, andre senantikke   B9e
Rom   C2
Romerstaten   B10d

Sakramenter   B5c, B5d, B5e
Salmer   B5h
Salving   B5j
Samfund, antikke   B10a
Samleværker   A1e
Septuaginta   B2b
Skismaer   B8p
Skrift og tradition   B8f
Sociale forhold   B10c
Soteriologi   B8l
Staten   B10d
Statskirke   B10d
Symboler   B11b
Symbolik   B8c
Synoder   B7b
Syrien   C2

Tekstsamlinger, apokryfe   B4
Tekstsamlinger, generelt   A1h
Thomasevangeliet   B4
Tidebøn   B5i
Tradition   B8f
Trinitetslære       B8h

Udbredelse   B7d
Udgravninger   B11a

Virkningshistorie   A1b

Ægypten   C2

Ørkenfædre   B6c
 
Startsiden for www.patristik.dk