N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8f Skrift og tradition / Scripture and Tradition 

Udskrift 23. nov. 2001. Ajourført marts 2008 og juli 2018. 

Niels Christian Hvidt: Christian Prophesy. The Post-Biblical Tradition. Oxford: Oxford University Press 2007, xviii+418 s. [Diss. Rom 2001. Der er stof fra den oldkirkelige periode s. 73-95]. 

Lars Thunberg: Revelation in Biblical and Patristic Thought. Challenge and offer to the inter-religious dialogue --  i: Studia Theologica 49 (1995), 287-303.

H. Scholander: Studier öfver auktoriteten i religionen 1. Auktoritetsproblemet. Lund: Gleerup 1915, 173 s.

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer