N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

C4 Den oldkatolske tid (ca. 140-311) / Church History before 311 

Udskrift 1.9.2001, nyeste titler først. Ajourført april 2008. 

Reidar Hvalvik: Eksklusivitet og annerledeshet. Noen refleksjoner om hvorfor og hvordan kirken ekspanderte i de første århundrer. i: Norsk Tidsskrift for Misjon 54, (2000, nr. 1-2),  29-49. 

Reidar Hvalvik: In Word and Deed. The Expansion of the Church in the pre-Constantinian Era. i: The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles, red. J. Ådna & H. Kvalbein, (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 127), Tübingen 2000, 213-235. 

Det andet og tredje århundrede e. Kr. Red. af Erik Christiansen, Johannes Adamsen og Henrik Pontoppidan Thyssen. (= Themata 9), Århus: Agora 1995, 41 s. 

Erik Christiansen: Kristen i 200-tallet e.v.t. - hvilken krise? i: Det andet og tredje århundrede e. Kr., red. Erik Christiansen m.fl., (= Themata 9), Århus 1995, 1-10. 

Torben Christensen: The So-called Edict of Milan. i: Classica et Mediaevalia 35 (1984), 129-175. [Dansk original 1974]. 

Torben Christensen: C. Galerius Valerius Maximinus. Studier over politik og religion i Romerriget 305-13. (= Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag 16. april 1974), København 1974, 273 s.

Torben Christensen: Det såkaldte Milanoedikt. i: DTT 37 (1974), 81-129. [Engelsk version 1984].

Helge Petersen: Af tetrarkiets religionspolitik 303-313. i: DTT 19 (1956), 25-62.

Hal Koch: Konstantin den Store i lyset af den nyeste forskning. i: Historisk Tidsskrift, 10. Række, Bd. 5 (1939-1941), 320-353.

Hal Koch: Kirkens historie indtil Konstantin den Store. i: Gyldendals Verdenshistorie. Verden i går. Verden i dag. Bd. 1, København 1936, 555-626.

L. Helveg: Kristendommens frembrud i romerriget i det 3die århundrede. i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1875, 1. halvårgang (Odense 1875), 1-40.

 

Retur

Patristik.dk  

Stikord