N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5 Liturgi / Liturgy 

Afsnittet er underinddelt i følgende delemner:

a. Liturgi generelt / General Liturgical Studies 

b. Gudstjeneste (messe) / Divine Service (Mass) 

c. Nadver / The Eucharist 

d. Dåb og katekumenat / Baptism and Catechumenate 

e. Sakramenter i øvrigt / Other Sacraments 

f. Kirkeår og perikopeordninger / Church Year 

g. Prædiken  / Homiletics 

h. Hymner og musik / Hymnography and Church Music 

i. Bønner, tidebøn / Prayer and Divine Office 

j. Andre liturgiske emner / Other Liturgical Topics 

Patristik.dk  

Stikord