N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5d Dåb og katekumenat / Baptism and Catechumenate 

Udskrift 2. nov. 2001. Ajourført 2017. 

Risto Uro: Ritual and Christian Beginnings. A Socio-Cognitive Analysis. Oxford: Oxford University Press 2016, vi+230 s. 

Conversion and Initiation in Antiquity. Shifting Identities, Creating Change, ed. Birgitte Secher Bøgh. (Early Christianity in the Context of Antiquity 16), Frankfurt a.M.: Peter Lang 2014, 311 s. 

Anders-Christian Jacobsen: Identity Formation though Catechetical Teaching in Early Christianity – i: Conversion and Initiation in Antiquity, ed. Birgitte Secher Bøgh, (Early Christianity in the Context of Antiquity 16), Frankfurt: Peter Lang 2014, 203-224.

Antti Marjanen: A Salvific Act of Transformation or a Symbol of Defilement? Baptism in Valentinian Liturgical Readings (NHC XI,2) and in the Testimony of Thruth (NHC IX,3) – i: Gnosticism, Platonism and the Late Ancient World. Essays in Honour of John D. Turner, ed. Kevin Corrigan & Tuomas Rasimus, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 82), Leiden: Brill 2013, 245-260. 

Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity = Waschungen, Initiation und Taufe. Spätantike, frühes Judentum und frühes Christentum. Ed. David Hellholm, Tor Vegge, Øyvind Norderval, Christer Hellholm.  (Beihefte zur Zeitschrift für de neutestamentliche Wissenschaft 176), Berlin & New York: de Gruyter 2011, 3 bind, lxiii,xxvii, xiv+2024 s.

Hugo Lundhaug: Baptism in the Monasteries of Upper Egypt. The Pachomian Corpus and the Writings of Shenoute – i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1347-1380.

Karl Olav Sandnes: Seal and Baptism in Early Christianity – i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1441-1482.

Anni Maria Laato: Infants and Parents as Members of the Church in St Cyprian’s Theology – i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 65-84.

Odd Magne Bakke: »La ingen ting være så viktig som å ha omsorg for barna«. Kristen oppdragelse hos Johannes Krysostomos – i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim: Tapir 2009, 221-236.

Når jeg så skal ut i verden. Barn og tro i tidlig kristendom. Ed. Karl Olav Sandnes, Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard. Trondheim: Tapir 2009, 270 s. 

Karl Olav Sandnes: »...opdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje«. Trosformidling til barn og unge i den eldste kirke – i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim: Tapir 2009, 113-142.

Torrey Seland: Undervisning og katekese i urkirken. Urkirkens sosiale kontekst og kateketiske særpreg – i: ‘Lær meg din vei ...’ Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt,  red. T. Seland, (Kyrkjefag profil 10), Trondheim 2009, 9-43. 

‘Lær meg din vei ...’ Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt, red. Torrey Seland. (Kyrkjefag profil 10), Trondheim: Tapir 2009, 199 s. 

Oskar Skarsaune: Organisert trosopplæring for barn og unge – i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim: Tapir 2009, 167-204.

Oskar Skarsaune: Den kirkelige katekeses historie i oldtid og middelalder – i: ‘Lær meg din vei ...’ Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt,  ed. T. Seland, (Kyrkjefag profil 10), Trondheim 2009, 45-70. 

Reidar Aasgaard: Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring – i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim: Tapir 2009, 143-166.

Reidar Aasgaard: Tomas’ barndomsevangelium, den første kristne barnefortelling? – i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim: Tapir 2009, 205-220.

Reidar Aasgaard: Ut i verden. Refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag – i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim: Tapir 2009, 237-253.

Geir Hellemo: Baptism, The Divine Touch – i: Acta ad archæologiam et artium historiam pertinentia 18 (Rom 2004), 101-113.

Olof Brandt: The symbolism of water in early Christian baptisteries – i: Current Swedish archaeology 11 (Stockholm 2003), 11-24.

Ola Langnes-Øyen: Djevel og demon i senantikk kristen dåp. En analyse af Kyrill af Jerusalems mystagogiske katekeser – i: Chaos 40 (Kbh. 2003), 29-45.

Tuve Skånberg: Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken. (Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 45), Lund: Studentlitteratur 2003, 247 s. [Diss. Lund Univ. 2003].

Samuel Rubenson: Katekumenatet. Katekese, dåb og medlemsoptagelse i oldkirken – i: Dåb og medlemskab i Folkekirken. Seksten forelæsninger fra Københavns Universitet, red. af Hans Raun Iversen, København: Anis 2000, 31-42.

Christian Thodberg: Dåben og dåbsritualets historie. København: Københavns Universitet 1999, 247 s. [Intern publikation]. 

Lars Hartman: »Into the Name of the Lord Jesus«. Baptism in The Early Church. (Studies of the New Testament and its World), Edinburgh: T&T Clark 1997, X+214 s.

Hans Kvalbein: The Baptism of Jesus as Model for Christian Baptism. Can the Idea be traced back to New Testament times? – i: Studia Theologica 50 (1996), 67-83.

Lars Hartman: Obligatory Baptism, but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas – i: SEÅ  59 (1994), 127–143.  

Kyril af Jerusalem: Anden og tredie mystagogiske katekese om dåben; fjerde mystagogiske katekese om nadveren. Oversat af Lars Thunberg – i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 144-153.

Oskar Skarsaune: Baptismal Typology in ‘Barnabas’ 8 and the Jewish Background – i: Studia Patristica 18.3, ed. Elisabeth A. Livingstone, Kalamazoo, Mich. 1989, 221-228.

Helge Haystrup: Fra dødens nat til livets lys. Påske og dåb hos Augustin – i: Præsteforeningens Blad 78 (1988), 329-342.

Oskar Skarsaune: Den første kristne katekismen – i: Prismet 39 (1988), 160-168. [Genoptrykt i: Oskar Skarsaune, Og Ordet ble kjød, Oslo 2001, 237-251]. 

Søren Giversen: Dåb i Ny Testamentes omverden – i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen (Teologiske Studier 9), Århus 1982, 3-13.

Hans Kvalbein: Den kristne dåps opprinnelse – i: TTK 53 (1982), 171-184.

Erik Langkjer: Dåben og Himmelrejsen til den skjulte Adam. Studier i den ældste jødekristne dåbsgudstjeneste. Kolding 1982, IV+348 s.

Bent Noack: Dåben i Didake – i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aros 1982, 246-265.

Eric Segelberg: Masbuta. Studien zur Ritual der mandäischen Taufe. Die form des mandäischen Ritus im Vergleich mit der des christlichen Ritus – i: Der Mandäismus, ed. Geo Widengren, (Wege der Forschung 167), Darmstadt 1982, 115-124. [Tysk version af dele fra engelsk original 1958]. 

Ellen Juhl Christiansen: Women and Baptism – i: Studia Theologica 35 (1981), 1-8.

Geo Widengren: Reflexions sur le baptême dans la chrétienté syriaque – i: Paganisme, judaisme, christianisme. Melanges offert à M. Simon, Paris 1978, 347-357.

Jakob Balling: Kristendommens appel til menigmands rationalitet. Bemærkninger til Augustins »De catechizandis rudibus« m.m. – i: Fønix 1 (Kbh. 1977), 300-313. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 69-81]. 

Lars Hartman: Baptism »Into the Name of Jesus« and Early Christology. Some Tentative Considerations – i: Studia Theologica 28 (1974), 21-48.

Jørgen Carl Jacobsen: Djævlebesværgelse. Træk af exorcismens historie. København: Gad 1972, xix+170 s.

Christian Thodberg: Dåben i Ny Testamente og den tidlige menigheds forståelse af Ny Testamente med henblik på dåben. Teologi og dåbsritual hos Luther og Grundtvig og hos os – i: Vartovbogen, København 1970, 16-55.

Geo Widengren: Heavenly Enthronement and Baptism. Studies in Mandaean Baptism – i: Religions in Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough, ed. Jacob Neusner, Leiden: Brill 1968, 551-582.

Sten Bugge: Katekumenatet - dåpsforberedelsen i urkristendommen – i: NTT 68 (1967), 156-175.

Tage Nielsen: Barnedåb i oldkirken – i: Aalborg Stiftsbog 1966, 25-33.

L. Brøndum: Urkirkens apostoliske lære, oldkirkens katekumenat og det romersk-katolske konfirmationssakramente – i: Konfirmandundervisningen og konfirmationen, udg. af Fællesudvalget for kristendomsundervisningen, red. af L. Brøndum, København 1962, 11-25.

Einar Molland: A Lost Scrutiny in the Early Baptismal Rite – i: Studia Patristica 5 (Texte und Untersuchungen 80), Berlin 1962, 104-108. [Norsk original 1958. Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 231-234].

Eric Segelberg: The Baptismal Rite according to some of the Coptic-Gnostic Texts of Nag-Hammadi – i: Studia Patristica 5 (Texte und Untersuchungen 80), Berlin 1962, 117-128.

Einar Molland: Et tidlig forsvunnet ledd i den kristne dåpsritus – i: NTT 59 (1958), 65-75. [Fransk version 1958, engelsk version 1962].

Eric Segelberg:  Masbuta [specielle accenter]. Studies in the Ritual of the Mandaean Baptism. Uppsala: Almquist & Wiksell 1958, 198 s. [Disp. Uppsala]

L.C. Brøndum: Dåben i Ny Testamente og i oldkirken – i: Af dåben fremgår det nye menneske. Bidrag til læren om dåben, ed. Louise Berner-Schilden-Holsten, Bringstrup: Theologisk Oratoriums Forlag 1955, 14-25. 

Nils Alstrup Dahl: The Origin of Baptism – i: NTT 56 (1955), 36-52. (= Interpretationes ad Vetus Testamentum pertientes Sigmondo Mowinckel Septuagenario missae). 

Göran Grefbäck: Fiskens symbol och det kristna dopet. En studie i fornkristen symbolik – i: SEÅ 15 (1950), 62-80.

Bjarne Skard: Dåpspraksis i Tertullians menighet – i: NTT 46 (1945), 164-173.

Carl-Martin Edsman: [Anmeldelse af Per Lundberg, La typologie baptismale dans l’ancienne Église, Uppsala 1942] – i: STK 19 (1943), 58-67.

Johan Hagner: Skriftens och kyrkofädernas vittnesbörd om barndopet. Stockholm: Fosterl.-stift. 1943, 38 s.

Per Lundberg: La typologie baptismale dans l’ancienne Église. (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 10), Uppsala 1942, viii+246 s.

Einar Molland: Barnedåpens oprinnelse og alder -- i: NTT 43 (1942), 1-23.

N. Clausen-Bagge: Nytestamentlig Daabstro med oldkirkelig Fortolkning. København: Kirkeligt Samfunds Forlag 1939, 122 s.

Bjarne Skard: Det karthagiske katekumenat – i: NTT 40 (1939), 145-181.

Hjalmar Evander: Det kristna dopet, dess ankomst och betydelse. Några synspunkter till ledning för diskussionen vid prästmötet i Lund den 20, 21 och 22 september 1938. Lund: Gleerup 1938, 210 s.

N. Clausen-Bagge: Det forkortede Ord. Nogle Bidrag til Trosbekendelsens og Daabens ældste Historie. København: Kirkeligt Samfund 1936, 156 s.

Nicolaj Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro, [1-5]. Ringkjøbing 1932-1934, 54+46+52+50+48 s. [Samleanførsel].

P. Severinsen: Daabens Ord. Et Bidrag til den kristne Daabs Historie. (Udgivet af »Kirkeligt Samfund af 1898«), Odense: Andelsbogtrykkeriet 1924, vii+209 s.

Gustaf Lizell: Den kateketiska undervisningen m.s.h. til konfirmationen, historisk-principiell fremställning, bind I-V. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 1920, 229+404+381+89+148 s.

Gustaf Lizell: Om den gamla kyrkans kristendomsundervisning. Liturgisk-kateketisk studie. (Uppsala Universitets Årsskrift 1920, Teologi 1), Uppsala: Akademiska Bokhandeln 1920, 123 s.

Niels Munk Plum: Forsagelsen ved Daaben. En liturgisk-historisk Undersøgelse. Kbh.: Gad 1920, 376 s. [Disputats]

Joh. Lindblom: Jesu missions- och dopbefallning, Matt. 28:18-20. Tillika en studie över det kristna dopets ursprung. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförl. 1919, 287 s.

Vilhelm Schepelern: Daab og Dæmon. (Religionshistoriske Smaaskrifter, 2. Række, 7), Kbh.: Gyldendal 1914, 61 s.

Peder Severinsen: Romersk Daabsskik ca. Aar 200 – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1912, 481 ff. 

Carl Olaus Dalin: Har det kristna dopet aldrig blifvit instiftad? En på bibeln och de tre första århundradenas kyrkliga litteratur grundad undersökning. Lund: Gleerup 1909, 60 s.

Oscar Moe: Troesregelen og den ældste Daabsliturgi [I-IV] – i: NTT 10 (1909), 37-69 og 228-270; NTT 11 (1910), 207-231 og 358-379; NTT 12 (1911), 165-197.

N. Clausen-Bagge: Oldkirkens Daabstro. København: Lehmann & Stages Forlag 1908, 124 s.

Karl Henning: Det kristna dopets historia under kyrkans första århundraden. Stockholm 1891, 86 s.

C.P. Caspari: Nogle Oplysninger angaaende den oldkirkelige Betragtning af Forsagelsen og Aflæggelsen af Troesbekjendelsen ved Daaben som Indgaaelse af en Pagt med Gud – i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 2 (1888), 564-588.

C.P. Caspari: En utrykt oldkirkelig »Expositio fidei catholicæ« – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 7 (Christiania 1880), 223f.

C.P. Caspari: Hvorfra hidrøre Ordene: in nomine, im Namen, i Navnet osv. i den vesterlandske Døbeformel, og hvorledes ere de at forstaa? I – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 4 (Christiania 1876), 147-183.

C.E. Scharling: [Anmeldelse af] Ungedruckte . . . Quellen zur Geschichte des Taufsymbols von C.P. Caspari, Bd. III, Christiania 1875 – i: Theologisk Tidsskrift 1876 (Kbh. 1876), 265-273.

Frederik Helveg: Den kateketiske Teologis Historie – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1871, sp. 229-239, 241-256 og 257-268.

C.P. Caspari: Historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben. Christiania: Dybwad 1870, 68 s.

Otto Møller: Træk af den gamle Kirkes Lære om Gjenfødelsen – i: Otto Møller, Det faldne Menneskes Gjenfødelse og Fornyelse ved Daab og Nadver, Et Forsøg, Kbh.: Schønberg 1870, kap. II, s. 19-28. [2. oplag 1872]. 

C.P. Caspari: Nogle historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben – i: Luthersk Kirketidende, Ny Række 1 (1869), 17-24.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. IX. Daabsspörgsmaalene i den mozarabisk-spanske Kirke efter en i det historiske Akademi i Madrid tilhörende Codex fra det tiende Aarhundrede – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (Christiania 1866), 517-528.

C.P. Caspari: Svar paa Hr. Pastor C. Willes Spørgsmaal. III – i: Luthersk Kirketidende 4 (1865), 145-172.

[C.P. Caspari:] Den sidste Katechumenatsact i den gamle constantinopolitanske Kirke, som den beskrives i et barberinsk Manuskript af Sanct-Marcus-Biblioteket i Venedig. (Euchologium Græcorum ed. Goar p. 340-344) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 214-219.

[C.P. Caspari:] Den Daabsacten umiddelbart forangaaende Complex af den nyere græske Kirkes liturgiske Katechumenatsacter. (Euchologion Græcorum ed. Goar p. 334-39 . . .) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 331-338.

[C.P. Caspari:]  Daabsacten i den græske Kirke. (Euchologion Græcorum ed. Goar p. 350-56 . . .) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 339-347.

Anton Niclas Sundberg: De paedobaptismo commentatio biblica, historica, dogmatica. P. I-VII, resp.: N.A. Tengberg, C.G.J. Brunio, C.G. Dreilick, H.A. Hedén,  A. Sjöberg, E.G.E. Malmström, A.O. Lysell.  Lundæ 1851, 164 s. [Diss.]

Hilarius Henn. Hagerup: De catechumenis ecclesiæ Africanæ ineunte sæculo quinto disputatio.  Hauniæ: Bianco Luno 1844, iv+89 s. [Licentiatafhandling København, resp. Matthias Wad].

Thure Annerstedt: De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica, P. I-II. Diss., præs. A.E. Knös. Upsala 1838-1840, 20 s.

[Frederik Nielsen:] De vi et effectibus baptismo ab ecclesiæ patribus tributis, commentationis particula prior, sententias patrum ante a. 258 viventium continens, quam ... submittit Fredericus Nielsen ... resp. Jano Christ. Schurmann. Hauniæ 1836, 204 s. [Licentiatafhandling, København]. 

Johannes Ferdinand Fenger: Om Forsagelsen og Exorcismen ved Daaben, især i den gamle Kirke – i: Den nordiske Kirke-Tidende 1 (Kbh. 1833). [Genoptrykt i Smaaskrifter af Johannes Ferdinand Fenger, Kbh. 1875].

A.G. Rudelbach: Er Forsagelsen ved Daaben i den gammelkirkelige Form et væsentligt Stykke af vor Daabspagt eller ikke? – i: Den nordiske Kirke-Tidende 1 (Kbh. 1833). 

Otto Fredericus Tullberg: Liturgiæ in sacro lavacro administrando antiquitus usurpatæ perikope. E chrestomathia rinkio-vateriana excerpta syriace et latine, præside Petro Sjöbring. Upsala 1830-1831, 8+22 s. [Diss. Uppsala]. 

Disquisitionem historicam de origine exorcismi ad fontem sacrum publicae ventilationi subjicit Nicolaus Lemmiche, respondente Brodero Broderson. Hafniæ: Glasingius 1743, 11 s. [Diss. Kbh.]

[Sven Lagerbring:] Dissertatio historica de ludis, circensibus, aliisque, objecto renuntiationis baptismalis ... sub præsidio Sven Bring ... resp: Heinricus Klintorph. Londini Gothorum: Berling 1766, 16 s. [Diss. Lund 1766].

Eiler Hagerup: Forsøg til en historisk Underretning om de saakaldte Catechumenis eller Lærlinge og Catechismus-Børn udi den förste christne Kirke. Kiøbenhavn 1759, 80 s. [Udgivet anonymt]. 

Eiler Hagerup: Historisk Berætning om de Unges Confirmation udi deres Daabes Naade, saaledes som den haver været brugelig i den første Christen Kirke; fordervet formedelst Misbrug udi de seenere Tider, og endelig ved det salige Reformations Værk til Oppbyggelse fornyet. Kiøbenhavn: A.H. Godiche 1757, 8+80 s.

[Sven Lagerbring:] Dissertatio historica de baptismo per immersionem ... sub præsidio Sven Bring ... resp: Samuel Mörtling. Londini Gothorum [Lund]: Berling 1753, 20 s. [Diss. Lund].

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner