N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5a Liturgi generelt / General Liturgical Studies 

Ajourført 2017. Nyeste titler anføres først. 

Bent Flemming Nielsen: På den første dag. Kirkens Liturgi. Oldtid og Middelalder. København: Eksistensen 2017, 440 s.

Risto Uro: Ritual and Christian Beginnings. A Socio-Cognitive Analysis. Oxford: Oxford University Press 2016, vi+230 s. 

Gitte Lønstrup Dal Santo: Rite of Passage. On Ceremonial Movements and Vicarious Memories (Fourth Century CE) – i: The Moving City. Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome, ed. Ida Östenberg m.fl. London: Bloomsbury 2015.

Stig Ragnvald Frøyshov: The Resurrection Office of the First Millennium Jerusalem Liturgy and its Adoption by Close Peripheries. Part I: the Pre-Gospel Section – i: Studies on the Liturgies of the Christian East. Selected Papers of the Third International Congress of the Society of Oriental Liturgy, ed. S. Hawkes-Teeples m.fl., Leuven: Peeters 2013, 31-57. 

Hugo Lundhaug: Evidence of ‘Valentinian’ Ritual Practice? The liturgical fragments of Nag Hammadi Codex XI (NHC XI,2a-e) – i: Gnosticism, Platonism and the Late Ancient World. Essays in Honour of John D. Turner, ed. Kevin Corrigan & Tuomas Rasimus, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 82), Leiden: Brill 2013, 225-244. 

Stig Ragnvald Frøyshov: The Georgian witness to the Jerusalem liturgy. New sources and studies – i: Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgies, ed. B. Groen m.fl., Leuven: Peeters 2012, 227-267. 

Susan Ashbrook Harvey: Möten med Eva i syrisk liturgi – i: SEÅ 77 (2012), 1-24. 

Robert Bonde Nielsen Hansen: Meningen der gik tabt. Om begrebsapparatet i nyere forskning i det 2. århundredes liturgi – i: DTT 73 (2010), 41-55. 

Robert Bonde Nielsen Hansen: Endetid og offer. Eskatologiske og offerterminologiske elementer i det 2. århundredes nadver- og dåbsforestillinger. Århus: Det Teologiske Fakultet 2010, 202 s. [Ph.d.-afhandling Århus]

Stig R. Frøyshov: The Cathedral-Monastic Distinction Revisited. Part I: Was Egyptian Desert Liturgy a Pure Monastic Office – i: Studia Liturgica 37 (2007), 198-216.

Stig R. Frøyshov: The Early Development of the Eight Mode Liturgical System in Jerusalem – i: St. Vladimir’s Theological Quarterly 51 (New York 2007), 139-178. [Russisk version 2014]

Risto Uro: Gnostic Rituals from a Cognitive Perspective – i: Explaining Christian Origins and Early Judaism. Contributions from Cognitive and Social Science, ed. Petri Luomanen m.fl., (Biblical Interpretation Series 89), Leiden: Brill 2007, 115-137.

Stig R. Frøyshov: Bønnens praksis i den egyptiske ørkenmonastisismen, en innledende studie – i: NTT 106 (2005), 147-169.

Hans Henrik Lohfert Jørgensen: Cultic Vision. Seeing as Ritual. Visual and Liturgical Experience in the Early Christian and Medieval Church – i: The Appearances of Medieval Rituals. The Play of Construction and Modification, ed. Nils Holger Petersen m.fl., (Disputatio 3), Turnhout: Brepols 2004, 173-197.

Samuel Rubenson: Hänförelsens språk. Mysteriets liturgiska språkdräkt i fornkyrklig teologi – i: Liturgi och språk = Årsbok för svenskt Gudstjänstliv 78 (2003), 9-23.

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 2: Martyrer och Helgon, red. Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 2000, 287 s.

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 1: Gudstjänst & kyrkoliv, red. Per Beskow. Skellefteå: Artos 1998, 226 s.

Anders Piltz: Än som i gången tid. Mysterieteologi från fornkyrka till nutid – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 146-167.

[Eric Segelberg:] Gnostica - Mandaica - Liturgica. Opera eius ipsius selecta & collecta septuagenario Erico Segelberg oblata curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström; una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta. (Acta Universitatis Upsaliensis: Historia Religionum 11), Uppsala: Almquist & Wiksell 1990, 212 s.

Helge Fæhn: Fra huskirke til kirkehus. Kirkebygg og liturgi i de første kristne århundrer – i: Kirke og Kultur 86 (Oslo 1981), 288-299.

Helge Fæhn: Liturgien, »kirkens byggherre«!? Kirkerom og liturgi i de første kristne århundrer – i: Kirke og Kultur 86 (Oslo 1981), 332-345.

Kyrka, gudstjänst, sakrament. Texter från fornkyrka och medeltid översatta av Alf Härdelin. (Kristna klassiker 1), Stockholm: Katolska bokförl. 1976, 196 s.

A.F. Nørager Pedersen: Gudstjenestens teologi. (Berlingske Leksikon Bibliotek), København: Berlingske Forlag 1959, 237 s.

Eric Segelberg: Liturgien i fornkyrkan – i: Kyrkans liturgi, av G.A Danell m.fl., utg. af Hugo Blennow, (Kyrklig samling 2), Kallinge 1952, 48-60.

Søren Sørensen: Kirkens liturgi. En fremstilling med særligt henblik på den liturgiske musik og med forslag til salmevalg for hele kirkeåret. København: Wilhelm Hansen 1952, 120 s. [2. reviderede udg. 1969, 154 s.]

Peter Schindler: Texter til Studiet af de ældste Liturgier – i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 331-353.

Peter Marstrander: De første kristenmenigheters gudstjenesteliv – i: Festskrift til O.M. Sandvik, 70-års dagen 1875 - 9. maj - 1945, Oslo: Aschehoug 1945, 148-164.

Peter Schindler: Sakramenterne i den katolske Kirke. En Fremstilling. (Paulus-Kredsens Skrifter, 2. Serie, Nr. 5), Kbh. 1934, 176 s.

A. O. T. Hellerström: Liturgik. Stockholm: Diakonistyrelsen 1932, 353 s. [2. opl. 1940, 3. opl. 1954]. 

Peter Schindler: Liturgi. Illustrationer. København: Schultz 1930, 141 s.

Peter Schindler: Liturgi. En Haandbog. København: Schultz 1928, xx+439 s.

Gillis P:son Wetter: Det urkristna gudstjänstlivet och Nya Testamentet. Installationsföreläsning i Uppsala universitets aula den 14 april 1923. Stockholm: Gerber 1923, 32 s. 

Peder Severinsen: Ord og Skik ved Daab og Nadver. Kirkehistoriske Oplysninger. Odense: Milo 1912, 96 s.

Gustav Jensen: Afhandlinger om Gudstjeneste og Menighedsliv. Kristiania: Grøndal & Søns Forlag 1887, VI+280 s. 

Chr. Barfoed: Altar og Prædikestol. Liturgiske Skildringer og Betragtninger. Kjøbenhavn 1886, VIII+520 s.

Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie, sammenstillede af Fredrik Nielsen. Kjøbenhavn: Karl Schønbergs Forlag 1878, IV+224 s.

Chr. M. Kragballe: Om de christelige Salighedmidler, i Modsætning til Efterabelserne deraf og Kjætteres selvgjorte Skikke, samt Kirkemødet i Karthago A. 256, og de der forsamlede 87 Biskoppers, navnlig Cyprians Vidnesbyrd om Kjætter-Daaben. Kbh. 1865.

Dissertatio gradualis de origine rituum ecclesiasticarum N. T. qvam ... præside dno. Sven Bring ... subjicit Sten Bring. Londini Gothorum: L. Decreaux 1744, 4+98 s.

 

Retur til oversigt 
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner