N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B9 Kristendommen og senantikkens religion / Late Antique Religion 

Der er udvalgt litteratur om forholdet mellem kristendommen og andre religioner, herunder især om forholdet til jødedommen og om gnosticisme. 

Ny disposition 2018, der følger den trykte udgave fra 2011:

a. Religion generelt / General Religious Studies 

b. Jødedommen / Judaism and Christianity 

c. Gnosticisme  / Gnosticism 

d. Manikæisme / Manichaeism 

e. Mandæisme / Mandaeism  

f. Andre senantikke religioner  / Other Religions

 

Patristik.dk  

Stikord