N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Emneregister  
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

Forkortelser

Foreløbig forkortelsesliste, som er søgt begrænset. For ældre tidsskrifter og udenlandske tidsskrifter anføres normalt fuld titel. Udskrift 21.08.2001.

CM      Classica et Mediaevalia, Copenhague 1938 ff.
DTT     Dansk Teologisk Tidsskrift, Kbh. 1938 ff.
DTTK  Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Aarhus 2008 ff.
       Kyrkohistorisk Årsskrift, Stockholm-Uppsala 1900 ff.
NTT     Norsk Teologisk Tidsskrift, Oslo 1900 ff.
PFB      Præsteforeningens Blad, Kbh. 1911 ff.
PNA     Patristica Nordica Annuaria, Lund 2011 ff.
ROB     Religion och Bibel, Stockholm 1942 ff.
RT        Religionsvidenskabeligt Tidsskrift.
SEÅ     Svensk exegetisk årsbok, Stockholm 1936 ff.
STH     Studia Theologica, Lund-København-Oslo 1947 ff.
STK     Svensk Teologisk Kvartalskrift, Lund 1925 ff.
TAik     Teologinen Aikakauskirja, Helsinki
TTK     Tidsskrift for Teologi og Kirke, Oslo 1930 ff.
TTD     Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 
              Kbh. 1884-1899
TTD      Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke,
              Kbh. 1899-1937.
TTN     Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske
              kirke i Norge, Christiania 1858-1891.