N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8 Dogmehistorie og symbolik / Doctrines and Creeds 

Afsnittet er opdelt på følgende delemner:

a. Dogmehistorie generelt / History of Doctrines 

b. Oversættelser af bekendelsesskrifterne / Creeds, translations 

c. Afhandlinger om trosbekendelser generelt / Creeds, studies 

d. Apostolikum / The Apostles' Creed 

e. Nikænum og Athanasianum / The Nicene and The Athanasian Creed 

f. Skrift og tradition / Scripture and Tradition 

g. Apologetik / Apologetics 

h. Trinitetslære / Doctrine of Trinity 

i. Gudsforståelse / Doctrine of God

j. Antropologi / Anthropology and Gender 

k. Kristologi / Christology 

l. Soteriologi / Soteriology 

m. Ekklesiologi og pneumatologi / Ecclesiology and Pneumatology 

n. Etik og parenese / Ethics and Paranaesis 

o. Andre dogmehistoriske emner / Other Topics 

p. Skismaer og dogmatiske stridigheder / Heresiology and Dogmatic Controversies 

 

Patristik.dk  

Stikord