N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8a Dogmehistorie generelt / History of Doctrines 

Ajourført februar 2018. Omvendt kronologisk rækkefølge. 

Johannes Værge: Guddommelig uorden. En bog om regnskabet med Gud. København: Eksistensen 2016, 160 s. 

Torstein Theodor Tollefsen: Activity and Participation in Late Antique and Early Christian Thought. (Oxford Early Christian Studies), Oxford: Oxford University Press 2012, viii+229 s.

Johannes Værge: Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom. København: Anis 2011, 176 s. 

Johannes Værge: Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom. København: Anis 2011, 176 s. 

Heikki Räisänen: The Rise of Christian Beliefs. The Thought World of Early Christians. Minneapolis: Fortress Press 2010, xxiv+479 s. 

Else Marie Wiberg Pedersen: [Om oldkirkens dogmehistorie] – i: Tankens magt. Vestens idehistorie, red. Hans Sigsgaard Jensen m.fl., København 2006, bind 1, 423-443. 

Lars Thunberg: Äkta kristendom. Från fornkyrkan till vår tid. Skellefteå: Artos 2005, 504 s. [Især kap. 1, s. 15-32: Några drag ur den traditionella kristendomen]. 

Nils Arne Pedersen: Kristendom og skole i oldtidens Antiokia –  i: DTT 67 (2004), 1-14.

Oskar Skarsaune: Og Ordet ble kjød. Studier i oldkirkens teologi.  Oslo: Luther 2001, 300 s.

Lars Thunberg: Den gudomliga ekonomin – fornkyrkliga perspektiv. Skellefteå: Artos 2001, 295 s

Hugo Lundhaug: Ortodoksi og heterodoksi i den tidlige pachomianske klosterbevegelse, med spesiell fokus på Nag-Hammadi-bibliotekets verdi som kilde – i: Klassisk Forum 2/2000, 79-91.

Oskar Skarsaune: Ordet som ble kjøtt og blod. Studier i oldkirkens teologi. Oslo: Forfatteren 2000, 334 s.

Tony Lane: Kristen tenkning i 2000 år. De vigtigste kristne tenkere fra det første århundre til i dag, oversat og supplerte med en del nordiske teologer av Vidar L. Haanes. Oslo: Forsythia 1998, 256 s. [Originaltitel: The Lion concise book of Christian thought]. 

Gunnar af Hällström: Teologisk frihet och kyrklig enhet under den tidiga kyrkan – i: Patristica Nordica 4 (Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 7-13.

Mogens Müller: Jødekristendommen og fremvæksten af kirkelig ortodoksi – i: Patristica Nordica 4 (Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 15-38.

Ezra Gebremedhin: Arvet från kyrkofäderna. Den kristna läroutvecklingen under den patristiska perioden. Skellefteå: Artos 1992, 424 s.

Lars Thunberg: Fornkyrkans uppenbarelsesyn. Några antydningar i et religionsdialogiskt perspektiv – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 214-232.

Gunnar af Hällström & Eila Rämö: Patristiikan käsikirja [Finsk håndbog i patristik]. (Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitokosen julkaisuja 11), Helsinki 1990, 212 s. 

Jakob Balling: Verden i en vanddråbe – i: DTT 50 (1987), 259-271. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 305-317]. 

Helge Haystrup: Det gamle budskab, indsigelse til opbyggelse. København: C.A. Reitzel 1985, 108 s.

Bengt Hägglund: Geschichte der Theologie, ein Abriss. Übers. von Alfred Otto Schwede. München: Kaiser 1983, 355 s. [Tysk oversættelse af: Teologins historia, 1956. Også udgivet i Berlin og i senere oplag 1990, 1993 og 1997].

Einar Molland: Kristenhetens kirker og trossamfunn. Oslo: Gyldendal 1976, 423 s. [Bearb. utg. av Konfesjonskunnskap, 1953. Dansk version 1976].

Einar Molland: Kristne kirker og trossamfund. Dansk udgave ved P.G. Lindhardt. København: Gad 1976, 474 s.

Bengt Hägglund: História da teologia. Porto Alegre: Concordia 1973, 360 s. [Spansk oversættelse af Teologins historia. Senere oplag 1981 og 1986].

Bengt Hägglund: History of Theology. Translated from the Swedish by Gene J. Lund. St. Louis: Concordia 1968,  425 s. [Engelsk oversættelse af Teologins historia, 3. ed. 1966].

Einar Molland: Chi tu chiào huÌ kài lan. Translated by Stephen Cheung & P.K. Tsu. [Kinesisk oversættelse af Konfesjonskunnskap 1953]. Hong Kong 1966, 444+59+3 s.

Anders Nygren: Eros och agape. (Aldus-böckerna 181), Stockholm: Aldus/Bonnier 1966, 636 s. [Något förkortad uppl. av Den kristna kärlekstanken genom tiderna]. 

Bjørn Højbo: Evangelium og Oldkirke. Det kristne budskab og dets oldkirkelige klædebon. (Pauluskredsens skrifter, serie 35, nr. 2), København 1961, 174 s.

Gustav Brøndsted: Evangelier og Evangelium. Nogle Ord om Forkyndelsen i de første Slægtled – i: Tidehverv 33 (1959), 49-55, 79-83 og 90-96; Tidehver 34 (1960), 5-12, 20-24, 33-36 og 56-59. [Genoptrykt i Gustav Brøndsted, Historie og Evangelium, Kbh. 1966, 135-204].

Einar Molland: Christendom. The Christian Churches, their Doctrines, Constitutional Forms and Ways of Worship.    London: Mowbray & Co. 1959, xiv+418 s. [Second impression with minor revisions, London 1961]

Einar Molland: Den kirkelige dogmedannelse. Tale ved Universitetets årsfest 2. sept. 1957. (Fra Universitets talerstol. Utg. av Universitetet i Oslo), Oslo: Norli 1957, 29 s.

Bengt Hägglund: Teologins historia. En dogmhistorisk översikt. Lund: Gleerup 1956, xi+360 s.  [2. uppl. 1963, 3. uppl. 1966, 4. uppl. 1969, 5. uppl. 1981, 5:3 Lund 1988. Utg. som talbok 1967. Engelsk version 1968. Spansk version 1973. Tysk version 1983].

Einar Molland: Konfesjonskunnskap. Kristenhetens trosbekjennelser og kirkesamfunn. Oslo: Land og kirke 1953, 328 s. [2. rev. utg., Oslo 1961 og 1970. Engelsk version 1959 og 1961. Kinesisk version 1966].

Ragnar Bring: Kristendomstolkningar i gammal och ny tid. Studier till en månghundraårig idéhistoria. Stockholm: Diakonistyr. 1950, vii+327 s.

Hj. Lindroth: How the Christian Dogmas originated. Hongkong 1949. [Engelsk overs. af »Hur de kristna dogmerna blevo till« 1938].

Anders Nygren: Agape and Eros. [Part I: A study of the Christian idea of love, transl. by A.G. Herbert. Part II: The history of the Christian idea of love, transl. by Philip S. Watson]. London: S.P.C.K. 1937-1939, 2 dele i 3 bind. [Svensk original 1936, senere engelsk udg. 1954 og 1982]. 

Hjalmar Lindroth: Hur de kristna dogmerna blevo till. Fem radioföredrag Stockholm 1938, 71 s. [Kinesisk version Hong Kong 1949: Jiaoyi su qi. Engelsk version 1949].

Anders Nygren: Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe, Teil 2. (Studien des apologetischen Seminars 39), Gütersloh: Bertelsmann 1937, 605 s. [Svensk original 1936. 2. udg. af den tyske oversættelse 1954, der findes desuden andre tyske udgaver].

Anders Nygren: Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape, Del 2. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyr. 1936, 603 s. [Senere svenske udgaver 1947 og 1966, tysk version 1937 og senere, engelsk version 1937 og senere].

Gustav Brøndsted: Kirkens Skat. Svar til Biskop Ammundsen – i: Tidehverv 5 (1931) 134-138 og 149-15; Tidehverv 6 (1932) 56-59 og 65-69; og  Tidehverv 7 (1933) 34-42, 65-72, 85-92, 131-134 og 153-160. Genoptrykt i Gustav Brøndsted, Historie og Evangelium, Kbh. 1966, 35-134.

Anders Nygren: Urkristendom och reformation. Skisser till kristendomens idéhistoria. Lund: Gleerup 1932, 175 s.

Jens Nørregaard: Grundrids af Dogmehistorien i Tilknytning til L. Bergmann, Kirkehistorie I-II. Trykt som Manuskript. 2. Udgave. København: Schultz 1932, 124 s. [Oprindelig udgave 1928: Dogmehistoriske Tilføjelser. 3. Udg. 1943].

Jens Nørregaard: Dogmehistoriske Tilføjelser til L. Bergmann, Kirkehistorie I-II. Trykt som Manuskript. København: Schultz 1928, 124 s.

Gustaf Aulén: Dogmhistoria. Den kristna lärobildningens utvecklingsgång från den efterapostoliska tiden till våra dagar. (Handböcker i teologi 5), Stockholm: Norstedt 1917, xv+362 s. [2. uppl. 1927, 3. uppl. 1933, 4. uppl. 1946].

Valdemar Ammundsen: Tillæg til Bergmanns Kirkehistorie med kortfattet Dogmehistorie i foreløbig Form efter Forelæsning 1911-12. Kbh.: Mimeograferet i S. Jessens Maskinskrivningsbureau 1912, 75 s. 

Oscar Bensow: Grunddragen af dogmhistorien med särskild hänsyn till de viktigaste dogmatiska lärobegreppens utvicklingshistoria. Stockholm: Norstedt 1905, x+150 s.

Josef Sjöholm: Hippolytus och modalismen. En dogm-historisk undersökning.  Lund: Gleerup 1898, 121 s. [Akad. afh. Lund].

Gisle Johnson: Forlæsninger over dogmehistorien. Udgivet efter forfatterens død af H. Wølner-Hansen. Gjennemset af S. Odland. Kristiania: Dybwad 1897, 368 s. 

Ditlev Gothard Monrad: Excerpter af den patristiske Literatur til dogmehistoriske undersøgelser især om »Mellemtilstanden«. Manuskript 18??-1887, 2 hæfter. [Findes på Det kgl. Bibliotek i København: NKS 15 t oktav]

Ditlev Gothard Monrad: Glaube und Vergebung. Deutsch von A. Michelsen. Gotha: Perthes 1880, iv+177 s. [Dansk original 1879]. 

D.G. Monrad: Tro, Daab, Gjerning, Tilgivelse. Kjøbenhavn: Reitzel 1879, 128 s. [Tysk version 1880] 

Friedrik Karl Meier: Dogmernas historia. Lärobok för akademiska föreläsningar. Öfversättning efter 2dra upplagen.  Stockholm 1857. [Tysk forlæg Giessen 1854: Lehrbuch der Dogmengeschichte]. 

Gisle Johnson: Dogmehistorie. [Forelesningsreferat ved Karl Roll]. Kristiania 1849-1850.

Lärobok i dogmhistorien, för akademiska föreläsningar af D:r Fredrik Karl Meier. Öfversatt af Swen Gabriel Elmgren.  Helsingfors: Öhmans förlag 1845, xii+271 s. [Tysk original Giessen 1840: Lehrbuch der Dogmengeschichte]. 

Carl Julius Lénström: Lärobok i dogmhistorien för prest- och pastoral-examina. Örebro: Lindh 1843, vii+175 s.

C.E. Scharling: Paastanden om den christelige Kirkes Ebionitisme gjennem de tvende første Aarhundreder, historisk og kritisk oplyst. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets-Fest i Anledning af H.M. Kongens Fødselsdag, den 18. september 1843. Kjøbenhavn: Schultz. 1843, 86 s. [Universitetsprogram]. 

Pehr Tolleson: De första Christnas lefwande Tro och heliga Lefwerne. Del 1-3. Stockholm: Hæggström 1830-1831, 190+210+198 s. 

Anders Bruhn: Compendium theologiæ dogmaticæ in usum juventutis adornatum. Gothoburgi: Norbergianis 1827, 235 s. [Ed. 2:a 1832, ed. 3:a recognita 1837].

De christna dogmernas historia af d. Chr. Wilh. Augusti. Efter andra uplagen öfversatt af C.E. Fahlcrantz.  (Theologisk Bibliotek), Fahlun: Arborelius 1821, xvi+368 s. 

Dr. Vilhelm Münschers Lærebog i den christelige Dogmehistorie. Oversat og med nogle Tillæg forøget af Jens Møller.  Kjøbenhavn: Andreas Seidelin 1813, viii+257 s. [Tysk original: Handbuch der christlichen Dogmengeschichte]. 

Fr. Münter: Handbuch der ältesten christlichen Dogmengeschichte. Mit Zusätzen des Verfasser vermehrt und deutsch hrsg. von Johan Philipp Gustav Ewers, I-II. Bd. I Göttingen 1802, xii+547 s. Bd. II,1-2 Göttingen 1804-05, viii+392 og vi+318 s.

Frederik Münter: Haandbog i den ældste christelige Kirkes Dogmehistorie, 1. - 2. Deel. Kiøbenhavn: Fr. Brummers Forlag 1801-1804, 2 bind, viii+536 & vi+655 s. [Tysk udgave Göttingen 1802-1805].

Nicholaus [Niels Ditlev] Riegels: Tentamen de doctrina publica nec non orthodoxia ecclesiae Latinae, seculo a Christi nato sexto. Hauniæ 1779. 

Nicholaus [Niels Ditlev] Riegels: Tentamen de doctrina publica ecclesiae Graecae seculo a Christo nato sexto vere Christiana. Chilonii 1778, 88 s. 

Enevald Svenonius: Synopsis theologiae, in qua puritas christianae religionis, sive lutheranae ecclesiae orthodoxia, e fontibus prophetarum & apostolorum hausta; nec non Confessionis Augustanae ac reliquorum symbolicorum librorum, ut & s. patrum testimoniis subinde exornata, uno intuito quasi, conspicitur: XXX disputationibus publice examinata, inque Regia Academia Aboënsi studiosae juventuti proposita. Aboæ: Hansson 1664, 8+240 s.

 
Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c.. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer