N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

C3 Den efterapostolske tid frem til ca. år 140  / Church History before 140 

Rene nytestamentlige studier medtages ikke, men det kan være svært at gennemføre en helt konsekvent distinktion. Udskrift 2001, nyeste titler først. Ajourført  2008 og 2018. 

Niels Willert: Det lukanske historieværk. Et oldkirkeligt skrift fra 2. århundrede? (Patristik 18), 2018. Internetpublikation: www.patristik.dk/patristik18.pdf.

Jakob Engberg: Den antikke kristendom –  i: Det hellige rum. Religion og kult i den græsk-romerske Nærorient, ed. Birgitte Bøgh m.fl., Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2010, 125-136. 

Heikki Räisänen: The Rise of Christian Beliefs. The Thought World of Early Christians.    Minneapolis: Fortress Press 2010, xxiv+479 s. 

Oskar Skarsaune: Paul and Peter in Antioch. Traces of a Conflict from Galatians to the Pseudo-Clementines – i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 269-290.

Carsten Breengaard: Paradis-sekten. Frelseshistorie og kristen identitet.    København: Museum Tusculanum 2007, 203 s. 

Jakob Engberg: Om kristennavnets oprindelse – i: Totem, årgang 10 (Århus 2007, nr. 1), 118-144. [Netpublikation] 

Jesus och de första kristna. Inledning till Nya Testamentet, ed. Dieter Mitternacht & Anders Runesson.    Stockholm: Verbum 2006, 527 s.

Jostein Ådna: The Formation of the Early Church, an Introduction – i: The Formation of the Early Church, ed. by Jostein Ådna, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 1-16.

Gerd Theissen: De første kristnes religion. En teori om urkristendommen. Oversættelse og efterskrift ved Knud Rendtorff.    (University of Southern Denmark studies in history and social sciences 287), Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004, 404 s. [Tysk originaltitel: Die Religion der ersten Christen].

Birgitte Graakjær Hjort: Det Nye Testamentes omverden. Om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye Testamentes tid.    Århus: Aarhus Universitetsforlag 2003, 335 s.

Per Bilde: Hvilken betydning fik Jerusalems fald i år 70 for udviklingen af kristendommen – i: Skabt til fællesskab. Festskrift til Sigfred Pedersen, ed. Helge Kjær Nielsen m.fl., Aarhus Universitetsforlag 2002, 96-120.

Per Bilde: En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.    Frederiksberg: Anis 2001, 572 s. [2. rev. udg. 2003]. 

Per Bilde: Ny vin på nye flasker? Grundlæggelsen af kristendommen som en ny religion i hellenistisk-romersk tid –    i: Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag, ed. Per Bilde & Mikael Rothstein, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, 66-81. 

Niels Hyldahl: The History of Early Christianity.    (Arbeiten zur Religion und Geschichte des Urchristentums 3), Frankfurt am Main: Lang 1997, 317 s. [Dansk original 1993: Den ældste kristendoms historie].

Oskar Skarsaune: Kristendommens jødiske rødder. [Oversat efter engelsk originalmanuskript af Gunnar Jensen og Knud W. Skov].    København: Credo Forlag 1996, 174 s. [Bind 2 udgivet i 1998]. 

Den nytestamentlige tids historie. Ed. Sigfred Pedersen.    (Dansk kommentar til Det nye Testamente 2), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1994, 489 s.

Niels Hyldahl: Den ældste kristendoms historie.     København: Museum Tusculanums Forlag 1993, x+374 s. [Engelsk version 1997].

Johannes Munck: Jewish Christianity in Post-Apostolic Times –  i: Early Christianity and Judaism, ed. Everett Ferguson, New York: Garland 1993. [Original 1960]. 

Elisabeth Schüssler Fiorenza: Hon får inte glömmas. Kristendomens ursprung ur ett feministteologiskt perspektiv. Översättning Kerstin Askonius.    Stockholm: Verbum Förlag 1992, 359 s. [Engelsk original 1983: In memory of her]. 

Reinhart Staats: Pastoralbrevens betydelse för den tidiga kyrkans ordning – i: Patristica Nordica 2 (Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987. 85-105.

Jacob Jervell: Diasporajødedommen og Jerusalems fall – i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger: Universitetsforlaget 1986, 36-48.

Ole Chr. M. Kvarme: Jødekristendommen, fiksjon eller historisk realitet? – i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger: Universitetsforlaget 1986, 13-35.

Gene Edwards: Menighetens første år. [Norsk oversættelse ved Bjørn Runar Nes].     Askim: Tusindfryd forl. 1985, 170 s.
[Engelsk original: »The Early Church«].

Birger Gerhardsson: Den historiska frågan om kristendomens uppkomst. En undersökningsmodell – i: SEÅ 50 (1985), 116-134.

Jacob Jervell: The Unknown Paul. Essays on Luke-Acts and Early Christian History.    Minneapolis: Augsburg Publishing House 1984, 190 s. [Genoptryk af artikler].

Peder Borgen: The Early Church and the Hellenistic Synagogue – i: Studia Theologica 37 (1983), 55-78. [Genoptrykt i Peder Borgen: Philo, John, and Paul, Atlanta 1987, 207-232]. 

Jacob Jervell: The Acts of the Apostles and the History of Early Christianity – i: Studia Theologica 37 (1983), 17-32.

Edvin Larsson: Die paulinischen Schriften als Quellen zur Geschichte des Urchristentums – i: Studia Theologica 37 (1983), 33-53.

Jacob Jervell: The Mighty Minority – i: Studia Theologica 34 (1980), 13-38. [Genoptrykt i J. Jervell, The Unknown Paul, Minneapolis 1984, 26-51].

Niels Hyldahl: Udenfor og indenfor. Sociale og økonomiske aspekter i den ældste kristendom.    (Tekst og tolkning 5), Kbh.: Inst. for bibelsk eksegese 1974, 103 s.

Per Beskow: Crossing the Frontiers in the Second Century – i: The Church Crossing Frontiers. Essays on the Nature of Mission in honour of Bengt Sundkler, (Studia Missionalia Upsaliensia XI), Lund: C W K Gleerup 1969, 27-35.

Bo Reicke: The New Testament Era. The world of the Bible from 500 B.C. to A.D. 100, translated by David E. Green.    Philadelphia: Fortress Press 1968, x+336 s. [Tysk original: Neutestamentliche Zeitgeschichte. Efterfølgende engelske oplag]. 

Jacob Jervell: Da fremtiden begyndte. Om urkristendommens tro og tenkning.    Oslo: Land og kirke 1967, 174 s. [2. udvidet udg. 1976].

Bo Reicke: Kristendomens historiska bakgrund. Den bibliska världen 500 f. Kr. – 100 e. Kr.    Stockholm: Diakonist. 1967, 317 s. [Oversættelse fra tysk original 1965: Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. svenske oplag 1973].

Hal Koch: Kristendommens opprinnelse. Med forord av Einar Molland, overs. av Harald Horjen.    (Søndagsbiblioteket B.17), Oslo: Aschehoug 1966, 87 s. [Dansk original 1963].

Johannes Munck: Primitive Jewish Christianity and Later Jewish Christianity: Continuation or Rupture?  –  i: Aspects du Judéo-Christianisme (Bibliothèque des Centres d’Etudes Supérieures Spécialisés / Travaux du Centre d’Etudes Supérieures Spécialisé d’Histoire des Religions de Strasbourg), Paris 1965, 77-93.

Bo Reicke: Neutestamentliche Zeitgeschichte. Die biblische Welt 500 v. – 100 n. Chr.    (Sammlung Töpelmann 2.2), Berlin: Töpelmann 1965, 256 s. [2. udg. 1968, 3. udg. 1982, svensk oversættelse 1967, engelsk oversættelse 1968, 1969 og 1974].

Hal Koch: Kristendommens oprindelse.     (Gyldendals Uglebøger 49), Kbh.: Gyldendal 1963, 126 s. [Flere efterfølgende oplag, senest 5. oplag 1967. Norsk version 1966].

Bent Noack: Det nye Testamente og de første kristne årtier.    København: Gad 1962, 243 s. [2. udg. 1964, 3. udg. 1973, seneste oplag 1998].

Gunnar Westin: I urkristen tid. Menighet, dåp og nattverd, tjenester til år 200 e. kr. Overs. av Nils J. Engelsen.    Oslo: Norsk litteraturselskap 1961, 48 s. [Svensk original 1943: I urkristen tid].

Johannes Munck: Jewish Christianity in Post-Apostolic Times –  i: New Testament Studies 6 (London 1960), 103-116. [Dansk version 1959, svensk version 1960. Genoptrykt i Early Christianity and Judaism, ed. Everett Ferguson, New York 1993].

Johannes Munck: Judekristendomen efter apostlarnas dagar – i: SEÅ 25 (1960), 78-96. [Dansk og engelsk version 1959].

Johannes Munck: Jødekristendommen efter apostlenes dage –  i: DTT 22 (1959), 193-208. [Engelsk version 1960, svensk version 1960]. 

Birger Gerhardsson: The Good Samaritan - the Good Shepherd?    (Coniectanea neotestamentica 16), Lund: Gleerup 1958, 31 s.

Bo Reicke: Tro och liv i urförsamlingen.    Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 1958, 196 s. [Originaltitel 1957: Glaube und Leben der Urgemeinde]. 

Bo Reicke: Glaube und Leben der Urgemeinde. Bemerkungen zu Apg. 1-7.     (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 32), Zürich: Zwingli-Verl. 1957, 179 s. [Svensk version 1958]. 

Einar Molland: Den antikke jødekristendom og aposteldekretet – i: NTT 57 (1956), 65-83.

Paul Seidelin: Jødekristendommen – i: DTT 17 (1954), 80-88.

Ivar Welle: Kirken i aposteltiden –  i: TTK 24 (1953), 119-126.

Olaf Moe: Kirken i aposteltiden.    Oslo: Aschehoug 1951, 224 s.

Olaf Moe: Urchristentum und Kirche – i: Theologische Literaturzeitung 76 (Leipzig 1951), 705-710.

Peter Schindler: Petrus. Prima edizione italiana, trad. dal danese di A. Zucconi.    Vicenza: Societa Anonima 1951, xv+626 s. [Dansk original 1944]

Gunnar Westin: I efterapostolisk tid. Församling, sakrament, tjänster; ett föredrag    Stockholm 1946, 35 s. 

Peter Schindler: Petrus, vol. I-II.    (Antiqvitates Christianae, I-II), København 1944, xxii+276 og 304 s. + plancher. [Oversat til italiensk 1951].

Gunnar Westin: I urkristen tid. Församling, sakrament, tjänster; ett föredrag.    Stockholm: B.-M.’s bokförl. 1943, 37 s. [3. uppl. 1944, ny uppl. 1960, norsk oversættelse 1961].

Hal Koch: Den ældste menighed. Kristendomskundskab. Foredrag holdt i efteråret 1938 – i: En hilsen fra Solbjerg menighed, København 1938, 3-21.

A.J. Lutz: Kristendommen i apostlenes dager.    Oslo: Aschehoug 1936, 116 s.

P.H. Pedersen: Fra Jerusalem til Rom. Aposteltidens Historie.    Kolding: K. Jørgensen 1936, 156 s.

Olof Linton: Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung. Eine kritische Darstellung. Inaugural-dissertation.     (Uppsala universitets årsskrift 1932, Teologi 2), Uppsala: Almqvist & Wiksell 1932, xxxiii+211 s. [Disp. Uppsala, genoptrykt 1957].

Einar Molland:  Problemet urkirken [Anmeldelse af Olof Linton, Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung, Upps. 1932] –  i: Kristen gemenskap 5 (Oslo 1932), 168-175.

Bjarne Skard: Aposteltidi. Eit historisk grunnriss for lærarskulen.    Oslo: Aschehoug 1925, 105 s.

Gillis P:son Wetter: Kristendomen och hellenismen. Spridda drag ur den äldsta kristna religionshistorien.     Stockholm: Gerber 1923, 180 s. 

Gillis P:son Wetter: Det romerska världsväldets religioner vid början av vår tideräkning. Hellenism, senjudendom, urkristendom.     Stockholm: Norstedt 1918, 500 s.

Gillis P. Wetter: Charis. Ein Beitrag zur Geschichte des ältesten Christentums.     Upsala: Almqvist & Wiksell 1913, 224 s.
[Disp. Uppsala, også udgivet i Leipzig i serien: Untersuchungen zum Neuen Testament 5]. 

H. Hoffmeyer: Kristendommens Sejr i Apostlenes Dage. Bidrag til Belysning af Aposteltiden.     Kbh.: Bethesda 1908, 152 s.

Hjalmar Holmquist: Den efterapostoliska tiden (åren 70-140). En kyrkohistorisk skiss – i: KÅ 7 (1906), 5-33.

F. Torm: [Anm. af] Dobschütz, Probleme des apostolischen Zeitalters, Leipzig 1904 – i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 6 (Kbh. 1904-1905), 214-229.

Oscar Moe: Den antike Stat, Synagogen og Kirken. Fremstillet for Menigheden.    Christiania: Marius Lund 1894, v+154 s.

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 6: Staden paa Bjerget.     Kjøbenhavn: Schønberg 1886, 57-133. [2. oplag 1894].

Frederick William Farrar: Kristendomens första dagar, 1-2. Del 1 öfvers. af G. Tranér, del 2 öfvers. af G. Bergström.     Stockholm: Fahlcrantz 1885, 2 bind, 405+380 s.

Ludvig Helveg: Kristendommens frembrud i Romerriget – i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1874, 1. halvårgang (Odense 1874), 267-293 og 440-469.

Otto Ferdinand Myrberg: Om apostelen Petrus och den äldsta kyrkans falska gnosis, äfven ett bidrag till frågan om äktheten af Petri andra bref.    (Upsala universitets årsskrift 1865, afd. 1,3), Upsala: Edquist & Berglund 1865, 100 s.

P. Chr. Zahle: Aposteltiden og det nye Testamentes Historie. En almeenfattelig Fremstilling tildeels med de historiske Kilders egne Ord.     Kbh.: Th. Lind 1858, xxii+250 s.

Jacobus Petrus Mynster: Initiorum ecclesiæ christianæ brevis descriptio, sive Den christne Kirkes Stiftelse.    Hauniæ 1852, 68 s. [Progr. til C.T. Engeltofts og S.C.V. Bindebølls bispevielse, med disses selvbiografier på latin] 

Chr. H. Kalkar: Forelæsninger over den apostolske Kirkes Historie.    Odense: Hempel 1840, 269 s.

August Neander: Historia om den christna kyrkans grundläggning och ledning af apostlarna.    Bd. 1, Norrköbing: Abr. Bolin 1836, lix+335 s. Bd. 2, Lund: Gleerup 1839, xxxiv+260 s. 

N.F.S. Grundtvig: Blik paa Kirken i det første Aarhundrede –  i: Theologisk Maanedsskrift 10 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1827), 1-29.

[J.P. Mynster:] De ultimis annis muneris Apostolici a Paulo gesti disquisitio, quam pro summis in theologia ... Jacobus Petrus Mynster.    Havniæ: Seidelin 1815, 70 s. [Disp. København]

[Niels Ditlev] Riegelsen: Fuldstændig Kirkehistorie fra Pompeji til Hadriani Tider, med Trende Afhandlinger om Jøderne, Hedningene og Gnostikerne, og oplysende Anmerkninger.    Kiøbenhavn: Nicolaus Møller 1781, vi+504 s. [Bind 1 ud af i alt 3]. 

[Sven Lagerbring:] Dissertatio critico historica Josephum Christianismi testem sistens, quam ... sub præsidio Sven Bring ... subjicit Petrus Andrin.    Londini Gothorum: Berling 1751, 13 s. [Diss. Lund].

 

Retur

Patristik.dk  

Stikord