N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8e Nikænum og Athanasianum / The Nicene and The Athanasian Creed 

Udskrift 23. nov. 2001. Revideret marts 2008 og juli 2018. 

Holger Villadsen: Nikænum i dansk liturgisk tradition –    i: DTT 71 (2008), 1-27.

Gösta Hallonsten: Anden och traditionerna. Till frågan om strykningen av »filioque« i trosbekännelsen –    i: Tro & Liv 3/97 (1997), 11-27.

Helge Haystrup: Bekendelse som lovsang. Den athanasianske trosbekendelse –    i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 1045-1051.

Ebbe Arvidson: Nicenska trosbekännelsen. Bibelförklaringar.     Stockholm: Verbum 1991, 104 s. 

Oskar Skarsaune: A Neglected Detail in the Creed of Nicaea (325) –    i: Vigiliae Christianae 41 (Leiden 1987), 34-54.

[Genoptrykt i: Oskar Skarsaune, Og Ordet ble kjød, Oslo 2001, 116-136]. 

Egil A. Wyller: Den hellige Ånd –    i: Kirke og Kultur 91 (Oslo 1986), 42-53.

Kjell Olav Sannes: Hvem er Gud? Til 1650-årsminnet om kirkemøtet i Nikea år 325 –    i: TTK 46 (1975), 241-260.

The Athanasian creed. An unpublished manuscript by Emanuel Swedenborg, transl. by Doris H. Harley. [De Athanasii symbolo, latinsk og engelsk tekst].     London: Swedenborg Society 1954, 93 s. 

P.W. Johannesen: Den nicænske trosbekendelse.    (Under Guds Ord 82), Skive 1953, 4 s.

Einar Molland: Nicænum –    i: Norsk kirkeblad 32 (1935), 223-227.

Hjalmar Lindroth: Triniteten och inkarnationen enligt Athanasianum –    i: STK 9 (1933), 134-146.

Christen Møller: Det athanasianske Symbol. Læren om Kristus –    i: Kirke-Tidende 1 (Danmark 1916), 641-645 og 657-662.

God, providence, creation. From the Latin of Em. Swedenborg extracted from his posthumous work: Apocalypsis explicata and there entitled De fide Athanasiana, De Domino etc. [Translated by J. Tansley ... ].    London: The Swedenborg Society 1902, vii+203 s. 

Emanuel Swedenborg: The laws of Divine Providence from the Athanasian Creed [De Athanasii symbolo].     Philadelphia: New Church and Publication Society [ca. 1892], 101 s. 

Swedenborg on the Athanasian Creed and subjects connected with it. Being a translation of the »De Fide Athanasiana«, appended in seperate sections to parts of his posthumous work intitled »Apocalypsis explicata secundum spiritualem sensum ... Londini, 1789.     New York: The Genereal convention of the New Jerusalem 1867, 207 s. 

C.P. Caspari: Rejsefrugter. X. XI. En Basilius den Store tilskreven Udlæggelse af Nicænum efter et venetiansk Haandskrift fra det fjortende og et Escorial-Haandskrift fra det femtende Aarhundrede samt Nicæno-Constantinopolitanum i den armeniske Liturgi –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (Christiania 1866), 574-612.

C.P. Caspari: Svar paa Hr. Pastor C. Willes Spørgsmaal. III –    i: Luthersk Kirketidende 4 (1865), 145-172.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse (Fortsættelse). (7. Det af Concilet i Constantinopel i Aaret 381 opstillede Symbol eller Constantinopolitanum, Nicæno-Constantinopolitanum, det yngre, uegentlige Nicænum –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 7 (Christiania 1864), 281-320.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. IV. Nestorianernes Daabssymbol efter et Münchener Haandskrift –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 7 (Christiania 1864), 442-474.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (6. Det af Conciliet i Nicæa i Aaret 325 opstillede Symbol eller det ældre, egentlige Nicænum) –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 446-504. [Revision af tysk artikel fra 1857]. 

C.P. Caspari: Aus historisch-kritischen Studien über das kirchliche Taufbekenntnis, I: Zur Geschichte des Taufbekenntnisses in der orientalischen Kirche in den beiden ersten Jahrhunderten nach der Abfassung des Nicæno-Constantinopolitanischen Symbols –    i: Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche, hg. von Rudelbach und Guericke, Aarg. 1857, s. 634-674. [Revideret i Teologisk Tidsskrift 3, Christiania 1860, 446-504].

Emanuel Swedenborg: On the Athanasian creed and subjects connected with it. Being a transl. of the De Fide Athanasiana.    London: Swedenborg Society 1856, 128 s. [Nyt oplag i 1875].
Emanuel Swedenborg: The divine personality, incarnation and glorification of the Lord. With a critical analysis of the Athanasian creed ... A posthumous work ... now translated [by A. Maxwell. Oversættelse af »De Domino et de Athanasii symbolo« fra 1840].     London: William Smith 1848, XXII+67 s.

Emanuel Swedenborg: The Athanasian creed, extracted from the Apocalypse or Book of revelations.     Boston: O. Clapp. 1841, 124 s.

De Domino, et de Athanasii Symbolo. Opus posthumum Emanuelis Swedenborgii. [Ed. J.J.G. Wilkinson & M. Sibby].    Londinii: James S. Hodson 1840, 53 s.

Swedenborg on the Athanasian Creed. Now first translated from the original Latin, and published by a Society of Gentlemen [fra Apocalypsis Explicata].     Manchester: M. Wardle 1810, 174 s.

[Emanuel Swedenborg:] Apocalypsis explicata, secundum sensum spiritualem; ubi revelatur arcana, quæ ibi prædicta, et hactenus recondita fuerunt. Ex operibus posthumis Emanuelis Swedenborgii ... [heri et afsnit: De fide Athanasiana].     Londini: Roberti Hindmarsch 1785-1789, 4 bind.

Emanuel Swedenborg: A brief exposition of the doctrine of the New Church, understood in the Apocalypse, by the New Jerusalem; wherein is also demonstrated, that throughout all the Christian World, the worshipping of Three Gods is received from the Creed of St. Athanasius. [Translated by John Marchard].     London: M. Lewis 1769, 159 s. [Latinsk original Amsterdam 1769: Summaria expositio doctrinæ novæ ecclesiæ, 2. ed. af engelsk version 1818].

[Lars Benzelstierna:] Dissertationem academicam, de symbolo Nicaeno-Constantinopolitano ... sub moderamini ... Laurentii Benzelstierna ... exhibet Ericus Rudman.    Upsaliæ: L.M. Höjer 1754, 8+30 s.

[Lars Benzelstierna:] Exercitium academicum de symbolo Athanasiano ... præside ... Laur. Benzelstierna ... submittit Johannes Hamberg.    Upsaliæ 1749, 4+18 s. [Diss. Uppsala].

Petrus Rudbeckius: Symbolum athanasianum. Diss., resp.: Petrus Pet. Buskagrius.    Uppsala 1660. [Diss. Uppsala]. 

[Peter Rudbeck:] Positiones breves ad intelligendum symbolum nicenum sive constantinopolitanum tamen qua historiam ejusdem quam fidei dogmata  ... proponit Petrus Joh. Rudbeckius ... respondentis partes sustinente Johanne Israelis, Dalecarlo.    Upsalia: Pauli 1659, 32 s.

 

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer