N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B9e Mandæisme / Mandaeism  

Ny gruppe og ny version august 2018. 

Anders Hultgård: The Mandean Water Ritual in Late Antiquity –    i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, 69-99.

Jon Olav Ryen: The Tree in the Lightworld. A Study in the Mandaean Vine Motiv.     (Acta humaniora 266), Oslo: Unipub 2006, v+352 s. [Disp. Oslo]. 

Jon Olav Ryen: Mandeerne i Irak og Iran. Gnostisk religionssamfunn med jødiske røtter –    i: TTK 72 (2001), 229-245.

Waldemar Sundberg: Kushta [accent mangler]. Vol. 2, The ascending soul.    (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 86), Lund: Lund Univ. Press 1994, 400 s. [Vol. 1 udkom i 1953].

Eric Segelberg: Mandaean - Jewish - Christian. How does the Mandaean tradition relate to Jewish and Christian tradition? –    i: Eric Segelberg, Gnostica-Mandaica-Liturgica, (Historia Religionum 11), Uppsala 1990, 135-144.

Eric Segelberg: Masbuta. Studien zur Ritual der mandäischen Taufe. Die form des mandäischen Ritus im Vergleich mit der des christlichen Ritus –     i: Der Mandäismus, ed. Geo Widengren, (Wege der Forschung 167), Darmstadt 1982, 115-124. [Tysk version af dele fra engelsk original 1958]. 

Geo Widengren (ed.): Der Mandäismus.    (Wege der Forschung 167), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982, x+479 s.

Eric Segelberg: The pihta and mambuha Prayers. To the question of the liturgical development among the Mandaeans –    i: Gnosis. Festschrift für Hans Jonas, ed. Barbara Aland m.fl., Göttingen 1978, 464-472. [Genoptrykt i Eric Segelberg, Gnostica-Mandaica-Liturgica, Uppsala 1990, 109-117]. 

Eric Segelberg: Zidqa Brika and the Mandaean Problem –    i: Proceedings of the international Colloquium on Gnosticism, Stockholm August 20-25 1973, ed. G. Widengren & D. Hellholm (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar, Filologisk-filosofiska serien 17), Stockholm 1977, 27-33. [Genoptrykt i Eric Segelberg, Gnostica - Mandaica - Liturgica, Uppsala 1990, 119-125]

Eric Segelberg: Trasa d-Taga d-Sislam Rabba [accenter mangler]. Studies in the rite called the Coronation of Sislam Rabba –    i: Zur Sprache und Literatur der Mandæer, ed. Rudolf Macuch, Berlin 1976, 171-244.

Eric Segelberg: The Mandaean Week and the Problem of Jewish Christianity and Mandaean Relationship –     i: Judéo-Christianisme. Recherches historique et théologiques offert en hommage á Cardinal Jean Daniélou (Recherches de science religieuse 60), Paris 1972, 273-286. [Genoptrykt i Eric Segelberg, Gnostica-Mandaica-Liturgica, Uppsala 1990, 95-108].

Eric Segelberg: The Ordination of the Mandaean ‘tarmida’ and its Relation to Jewish and Early Christian Ordination Rites –    i: Studia Patristica 10, ed. F.L. Cross, (Texte und Untersuchungen 107), Berlin 1970, 419-425. [Genoptrykt i Eric Segelberg, Gnostica-Mandaica-Liturgica, Uppsala 1990, 127-133]. 

Eric Segelberg: Old and New Testament Figures in Mandaean Version –    i: Syncretism. Based on Papers read at the Symposium on Cultural Contact ... ed. Sven S. Hartman (Scripta Instituti Donneriani Aboensis 3), Stockholm 1969, 228-239. [Genoptrykt i Eric Segelberg, Gnostica-Mandaica-Liturgica, Uppsala 1990, 83-94]. 

Sven S. Hartman: Mandæismen –    i: Illustreret Religionshistorie, ed. Jes Peter Asmussen & Jørgen Læssøe, bind 3, Kbh. 1968, 269-292.

Geo Widengren: Heavenly Enthronement and Baptism. Studies in Mandaean Baptism –    i: Religions in Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough, ed. Jacob Neusner, Leiden: Brill 1968, 551-582.

Waldemar Sundberg: Mandaean textual cruces.    (Lunds universitets årsskrift, första avd., 54:6), Lund: Gleerup 1961, 34 s.

Geo Widengren: Die Mandæer –    i: Handbuch der Orientalistik, Erster Abt., Achter Band, Zweiter Abschnitt, Leiden 1961, 83-101.

Eric Segelberg:  Masbuta [specielle accenter]. Studies in the Ritual of the Mandaean Baptism.     Uppsala: Almquist & Wiksell 1958, 198 s. [Disp. Uppsala]

Waldemar Sundberg: Kushta [accent mangler]. Vol. 1, The descending knowledge.    Lund: Gleerup 1953, 144 s. [Disp. Lund. Vol. 2 udkom i 1994]

Torgny Säve-Söderbergh: Studies in the Coptic Manichaean Psalm-Book. Prosody and Mandaean parallels.    (Arbeten utgivna med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond 55), Uppsala: Almqvist & Wiksell 1949, xi+187 s.

Waldemar Sundberg: What is the meaning of »Mandaens«? –    i: Vetenskapssocieteten i Lund, Årsbok 1947, 140-146.

Geo Widengren: Mesopotamian elements in Manichaeism (King and Savior II): Studies in Manichean, Mandaean, and Syrian-Gnostic religion.    (Uppsala Universitets Årsskrift 1946,3), Uppsala 1946, 198 s.

Axel Moberg: Matthias Norberg och hans »Codex Nasareus« –    i: Berlingska boktryckeriet i Lund 1745-1945, blad ur dess historia, Lund: Berlingska 1945, 127-139. [Findes også som særtryk]. 

Knut Lundmark: Om Johannes Döparen och de s. k. johanneskristna.     Uppsala: Appelberg 1942, 39 s.

V. Schou Pedersen: Bidrag til en Analyse af de mandæiske Skrifter med Henblik paa Bestemmelsen af Mandæernes Forhold til Jødedom og Kristendom.    Århus: Universitetsforlaget 1940, 226 s. [Disp. København]

Svend Aage Pallis: Essay on Mandaic Bibliography 1560-1930; chronologically arranged, with annotations and an index ...     London: Oxford University Press1933, xi+240 s. [Reprint Amsterdam: Philo Press 1974]. 

Tor Andræ: Zuhd und Mönchtum –    i: Le Monde Oriental 25 (Uppsala 1931), 296-327.

Hugo Odeberg: Die mandäische Religionsanschauung. Zur Frage nach Wesen, Grundzügen und Herkunft des Mandäismus.    (Uppsala Universitets Årsskrift 1930, Teologi 2), Uppsala 1930, 27 s.

Svend Aage Pallis: Mandaean Studies. Second and revised edition 1926. Translated from the Danish edition (1919) by Elisabeth Hude Pallis.    London: Oxford University Press 1926 [trykt 1927], x+216 s. [Dansk version 1919, reprint af den engelske version Amsterdam: Philo Press 1974]. 

Svend Aage Pallis: Mandæiske Studier. Bd. I, Forholdet mellem Mandæismen og de ældre Religioner.     København: Branner 1919, xii+298 s. [Disp. Kbh., engelsk oversættelse 1926].

A.F. Mehren: Zabierne og deres religieuse Forestillinger. Anmeldelse af Værket »die Ssabier und der Ssabismus von Dr. D. Chwolsohn, St. Peterburg 1856« –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 8 (Kbh. 1857), 151-197.

Matthias Norberg: Onomasticon Codicis Nasaræi, cui liber Adami nomen.    Londini Gothorum [Lund]: Berling 1817, 164 s. 

Matthias Norberg: Lexidion Codicis Nasaræi, cui liber Adami nomen.     Londini Gothorum [Lund]: Berling 1816, viii+276 s.


Codex Nasaræus, liber Adami appellatus, syriace transscriptus, loco vocalium, ubi vicem literarum gutteralium præstiterint, his substitutis, latineque redditus a Matth. Norberg. Tom. I-III.     Londini Gothorum [Lund]: Berling 1815-1816, 330+320+320 s. [Findes også i et andet tryk, Hafniæ: Friderich Brummer, uden år].


Retur
Andre delemner:

a. Religion generelt / General Religious Studies 

b. Jødedommen / Judaism and Christianity 

c. Gnosticisme  / Gnosticism 

d. Manikæisme / Manichaeism 

e. Mandæisme / Mandaeism  

f. Andre senantikke religioner  / Other Religions