N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1h Tekstsamlinger / Collections of Patristic Texts 

Oprettet 2001, ajourført 2017.
Titlerne anføres i omvendt kronologisk rækkefølge.

Oversigt Emneregister

Christliche Autoren der Antike. Ed. Kari Elisabeth Børresen & Emanuela Prinzivali. Deutsche Ausgabe hrsg. von I. Fischer & A. Fischer. (Die Bibel und die Frauen, Band 5.1), Stuttgart: W. Kohlhammer 2016, 300 s. [Også udgivet som e-bog].

Symfoniska röster. Kyrklig trosförmedling genom tiderna. Inledning, urval och översättning av Alf Härdelin. Skellefteå: Artos 2012, 428 s. [Antologi med svensk oversættelse af 220 tekster fra oldkirken og op gennem tiderne. Tekster af bl.a. Irenæus, Origenes, Cyprian, Ambrosius, Maximus af Torino, Johannes Cassianus, Augustin, Leo den Store, Fulgentius af Ruspe, Cæsarius af Arles, Gregor den Store, Columbanus]

Koptiske skrifter. Utvalg og innledende essay av Hugo Lundhaug, oversatt av Hugo Lundhaug. (Verdens hellige skrifter), Oslo: Bokklubben 2012, xlviii+257 s.

Evangeliets Gryning. Kyrkofädernas skrifttolkning. Utläggningar av de gammaltestamentliga läsningerna i 2002 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Bearbetad av Per Beskow. Skellefteå: Artos & Norma 2009, 298 s.

Evangeliets Kraft. Kyrkofädernas skrifttolkning. Utläggningar av epistelläsningerna i 2002 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Bearbetad av Per Beskow. Skellefteå: Artos & Norma 2009, 298 s.

Evangeliets Ljus. Kyrkofädernas skrifttolkning. Utläggningar av evangelieläsningerna i 2002 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Bearbetad av Per Beskow. Skellefteå: Artos & Norma 2009, 476 s.

Olivier Clément: Kilder. Kirkefædrene om troens liv. Tekster og kommentarer. Oversat til dansk af Merete Ussing og med et forord af Grethe Livbjerg. København: Katolsk Forlag 2008, 340 s. [Oversættelse af fransk original: Sources].

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 5: Asketer och munkar, red. Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos & Norma 2008, 272 s.

Carl Henrik Martling: Kyrkligt documentarium. Kyrkans historia i dokument. Skellefteå: Artos 2007, 480 s.

Religion og kristendom i romerriget. Udg. af Heine Hansen, Chresteria Jakobsen og Christian Høgel. København: Københavns Universitet 2005, 4 bind. [Propædeutik i græsk og latin: græske tekster, latinske tekster, oversættelser, sekundærlitteratur].

Jan Olof Rosenqvist: Bysantinsk antologi. Texter från tusen år i svensk översättning. Skellefteå: Norma 2005, 388 s.

Olivier Clément: Källor. Den kristna spiritualitetens ursprung. Översättning av Gerardus; fackgranskning av Per Beskow. Skellefteå: Artos 2004, 374 s. [Oversættelse af fransk original: Sources].

Østkirken. Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Utvalg og med et innledende essay av Christine Amadou. Oversatt av Christine Amadou ... [et al.]. (Verdens hellige skrifter), Oslo: De norske bokklubbene 2002, xl+325 s.

Peter Halldorf: Kysse spor. Daglig lesning fra den tidlige kristne kirken. Oversatt fra svensk af Lindie Landmark. Oslo: Luther Forlag 2002, 408 s. [Svensk original 2000].

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 3: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar. Skellefteå: Artos 2001, 333 s.

Oldkristne tekster: De apostolske fædre, Frelserens evangelium, Spredte jesusord. I oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen, bind 1-2. Herning: Poul Kristensen 2001, 330+350 s.

Fragment ur vardagen. [Oversættelse af 10 papyrusbreve med indledning og kommentarer af Dieter Mitternacht] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 45-57.

Kyssa spår. Daglig läsning från den tidiga kristna kyrkan. Urval av Peter Halldorf. Göteborg: Concordia 2000, 407 s.

Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid. Red. Jan-Erik Ebbestad Hansen. (Ad fontes), Oslo: Gyldendal 2000, 248 s. [Om Augustin og Dionosios Areopagiten].

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 2: Martyrer och Helgon, red. Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 2000, 287 s.

Kildesamling til kristendomskunnskap med religions- og livsynsorientering. Bind 1: Kristendommen, Islam, red. av Tarald Rasmussen og Einar Thomassen. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter 1999, 284 s.

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 1: Gudstjänst & kyrkoliv, red. Per Beskow. Skellefteå: Artos 1998, 226 s.

Evangeliets gryning. Kyrkofädernas skrifttolkning. Utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 1983 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1994, 304 s.

C. P. Caspari: Kirchenhistorische Anecdota nebst neuen Ausgaben patristischer und kirchlich-mittelalterlicher Schriften. Reprint Brepols 1991 (Christiania 1883), XXVIII+360 s.

C. P. Caspari: Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Altertums und dem Anfang des Mittelalters. Reprint Brepols 1991 (Christiania 1890), viii+474 s.

Evangeliets ljus, III. Homilier av kyrkofäder. Svensk översättning av Olof Andrén. Evangelietexterna i tredje årgången av 1982 års evangeliebok. Uppsala: Pro Veritate 1990, 224 s.

Teologiske tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster. Redigeret og kommenteret af Institut for Dogmatik ved Aarhus Universitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 494 s. [2. udgave 1994].

Øyvind Norderval og Jon Marius Haarberg: Latinske tekster. Pensum for forberedende prøve i latin for teologer. Oslo: Institut for kirkehistorie 1989.

Evangeliets ljus. Homilier av kyrkofäder. Bd. 1: Evangelietexterna i första årgången av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1987, 253 s.

Latinske tekster: pensum til forberedende prøve i latin for teologer. Innledninger ved Øyvind Norderval. Kommentarer, oversettelser og ordliste ved Jon Haarberg. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for kirkehistorie 1981, iv+119 s.

Vägledning. Kristen spiritualitet under tusen år (200-1200), samlad och översatt av Alf Härdelin. (Kristna klassiker 3), Stockholm: Katolska bokförl. 1978, 190 s.

Kyrka, gudstjänst, sakrament. Texter från fornkyrka och medeltid översatta av Alf Härdelin. (Kristna klassiker 1), Stockholm: Katolska bokförl. 1976, 196 s.

Göran Gellerstam: Textsamling till kristendomens historia med allmän idéhistoria. (Student-litteratur), Lund 1973, 213 s. [Flere oplag, 12. tr. 1998].

Urkunder till kyrkans historia. Samlade av Arvid Sjöstrand. Göteborg 1970, 121 s.

Hovedverker av den kristne litteratur. Bd. 1: Fra oldkirken. Red. af Ivar Welle.    Oslo: Lutherstiftelsen 1968, 199 s.
Chrétiennes des premiers temps. Textes recueillis et présentés par Jean-Claude Guy ... et François Refoulé.     Paris: Éditions du Cerf 1965, 221 s.

Einar Molland: Latinske lesestykker for teologer. 1-3.  Bd. 1: Tekster, Oslo 1963, 135 s. Bd. 2: Kommentar, Oslo 1963, 107 s. Bd. 3: Oversettelse. Ved Vegard Skånland, Oslo 1966, 101 s.

Sylloge Inscriptionum Christianarum veterum Musei Vaticani. Ediderunt commentatiisque instruxerunt sodales Instituti Romani Finlandiae curante Henrico Zilliacus. (Acta Instituto Romani Finlandiae 1), Helsinki 1963, 2 vol, 316+249 s.

Aage Marcus: Kristelig Mystik. (Verdensreligionernes Hovedværker 12), Kbh. 1953. [2. reviderede udgave, Kbh. 1973, 150 s.]

Hal Koch: [Anmeldelse af] Peter Schindler, Antiquitates Christianae, Vol. 3-4, 1948 – i: DTT 11 (1948), 133-137.

Peter Schindler: De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 1-2. (Antiqvitates Christianae, III-IV), København 1948, 358 + 372 s.

D. Andreæ: [Oversættelser af bl.a. Tertullian] – i: Knut Hagberg, Den kristna tanken, Stockholm 1946, 41-85.

Knut Hagberg: Den kristna tanken, från kyrkafäderne till T.S. Eliot. Stockholm: Natur och Kultur 1946, 680 s. [Indeholder oversættelser af Logia Jesu, Jakobsevangeliet, Ignatius, Tertullian, Chrysostomos-liturgien, Gregor af Nazianz, Augustin og Romanos].

Fra Oldkirken. [Redigert av Ivar Welle]. Lutherstiftelsens Boksamling. Hovedverker av den kristne litteratur fra kirkefedrene til nutiden. Bd. I., Oslo: Lutherstiftelsen 1930, 221 s. [Nyt oplag 1968].

A. Gierow, H.H. Henrikz & S. Malmberg: Urkunder och skildringar till belysning av kyrkans historia, del I. Stockholm: Bonnier 1924, 230 s. [Udvalg af patristiske tekster s. 19-93].

Helge Haar: Kirkehistoriske Læsestykker. Bd. I: Oldtid og Middelalder. Kbh. 1915, 128 s. [2. udg. 1921, 3. udg. 1934, 4. udg. 1942, 5. udg. 1954, 6. udg. 1959, 7. udg. 1964, 1974. Jens Nørregaard var medudgiver ved de seneste oplag].

C.P. Caspari: Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Alterthums und dem Anfang des Mittelalters. Theils zum ersten, theils zum zweiten Male herausgeg. und mit Anmerkungen und Abhandlungen begleitet. (Universitetsprogram), Christiania 1890. [Reprint Brepols 1991, VIII+474 s.]

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Reisefrugter. XIV-XX: Et utrykt Brev og sex utrykte Prædikener fra det femte, sjette og syvende Aarhundrede – i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 1 (1887), 96-140.

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. IV-XIII: Utrykte Breve og Prædikener fra det femte, sjette og syvende Aarhundrede – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 10 (Christiania 1885), 379-445.

Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. 1.-5. Bog. Kjøbenhavn: Karl Schønberg 1876-1881, 5 bind, 318+312+294+328+340 s.

Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen. Odense: R. Nielsen 1877. [Samlet udgivelse med fælles titelblad af tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barnabas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856].

Fragmenta selecta ex scriptis Patrum Ecclesiæ Latinæ ediderunt notisque instruxerunt Joannes Hagen & Andreas Listov. Hauniæ: Reitzel 1850, iv+342 s.

Cl. Frees Hornemann: Scripta genuina Græca Patrum Apostolicorum Græce et Latine edita, Part. I-III. Hauniæ: Schultz 1828-1829, 128+106+128 s.

Fragmenta Patrum Graecorum edidit et illustravit Fridericus Münter. Fasciculus I. Hafniae 1788, II+146 s.

Casparus Erasmus Brochmand: Speciminis scriptorum ecclesiasticorum primi a nato Salvatore seculi. Exercitatio I-V. Hafniæ: Sartorianis 1633-1638. [Diss. med forskellige respondenter: Severinus Petræus, Franciscus Müller, Bartolinus Casparus, Petrus Hermannus, Christhophorus Muntenius].


Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik