N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1a Forskningshistorie og fagets metode / History and Methodology of Patristics 

Udskrift 21.8.01. Omvendt kronologisk rækkefølge.
Senest ajourført oktober 2017 

Per Beskow: Patristikkens uppsving i Sverige. i: Ad fontes. Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen, ed. Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson, Skellefteå 2015, 17-43.

Gösta Hallonsten: Theology and Economy. The Intersection of Patristics and Modernity in Trinitarian Theology. i: PNA 20 (2014), 91-107.

Anders-Christian Jacobsen: The Current State of the International Research on Origen. i: Adamantius 20 (2014), 444-451.

Samuel Rubenson: A Database of the Apophthegmata Patrum. i: Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts. Digital Approaches, ed. Tara Andrews & Caroline Macé, (Lectio 1), Turnhout: Brepols 2014, 203-212. 

Sten Hidal: Bibeltolkning i den tidiga kyrkan. i: SEÅ 77 (2012), 47-52. 

Tine Reeh: Kristendom, historie, demokrati. Hal Koch 1932-1945. København: Museum Tusculanum 2012, 722 s. [Disp. ved Københavns Universitet. Patristisk relevant er især afsnit 1 om Hal Kochs Origenes-disputats]. 

Reidar Hvalvik: Church Historian, Biblical Scholar and Apologist. The Scholarly Profile of Oskar Skarsaune.  i: Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages. Studies in Honour of Professor Oskar Skarsaune on his 65th Birthday, ed. Reidar Hvalvik & John Kaufman, Trondheim 2011, 9-29.

Anders Klostergaard Petersen: Hvor står forskningen aktuelt i tidlig kristendom?  i: RT 54 (2009), 85-95.

Samuel Rubenson: Den tidiga kyrkan. i: Kyrkohistoria. Perspektiv på et forskningsämne, red. Anders Jarlert, (Kungl. Vitterhets och antikvitets akademien, Konferenser 70), Stockholm 2009, 13-21. 

Olof Brandt: Il cerimoniere, l’epigrafista e la fondazione del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. i: Rivista de archeologia cristiana 83 (Roma 2007), 193-222.

Gösta Hallonsten: Theosis in Recent Research. A Renewal of Interest and a Need for Clarity.  i: Partakers of the Divine Nature. The History and Development of Deificiation in the Christian Traditions, ed. Michael J. Christensen & Jeffery A. Wittung, Cranbury N.J.: Farleigh Dickinson University Press 2007, 281-293. 

Holger Villadsen: Dansk oldkirkeforskning 1960 - 2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (= Patristik 6), 2007, 56 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik6.pdf

Anders Klostergaard Petersen: Apologetik - et Århusprojekt. i: Præsteforeningens Blad 96 (2006), 138-145.

Andreas Christian Hviids Evropa. Udtog af en dagbog holden i Aarene 1777-1780 paa en Reise igennem Tyskland, Italien, Frankrige og Holland. Kbh.: Vandkunsten 2005, 615 s.

Leena Mari Peltomaa: Gender and Byzantine Studies from the Viewpoint of Methodology - i: Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 140 (Wien 2005), 23-44.

Siri Sande: Hans Peter L'Orange (1903-1983). Un ricordo. i Unione internazionale degli instituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma, Annuario 2004, vol. 45, 187-192.

Peter Widmann: Augustin mellem gnosis og ortodoksi? Spørgsmål til Niels Grønkjærs disputats. i: DTT 67 (2004), 54-67.

Anders-Christian Jacobsen: Research Activities in Patristics in the Nordic Countries in the Years 2002 and 2003.. i: Adamantius - Rivista del gruppo Italiano su 'Origene e la tradizione alessandrina', vol. 9 (Pazzini Editore 2003), 268-272.

Mogens Müller: Oversættelser af ikke-bibelske oldjødiske og oldkristne tekster. i: DTT 66 (2003), 53-65.

Morten Petersen: Oplysningens Gale Hund - Niels Ditlev Riegels. Oprører, kirkehader & kongeskænder 1755-1802. En biografi. København: Aschehoug 2003, 272 s.

Nils Arne Pedersen: Jes Peter Asmussen in memoriam. i: Manichaean Studies Newsletter 17 (Brepols 2002), 17-21.

Karen Ascani: Kardinalens kuriositeter. [Om kardinal Borgia]. i: Sfinx 24 (2001), 166-171.

Guiseppe Persiani: 'Vedere biblioteche e vedere il mondo'. Frederik Münter ricercatore di manoscritti ed i suoi Fragmenta Patrum Graecorum. i: Analecta Romana Instituti Danici 28 (Romae 2001), 83-100.

Kari E. Børresen: The Gender of Religion. Women's Studies of the Christian Tradition. i: Køn, religion og kvinder i bevægelse, ed. Anette Warring, Roskilde: Inst. for historie og samfundsforhold Roskilde Universitetscenter 2000, 20-38.

Gösta Hallonsten: Harnack, helleniseringen och frågan om trons inkulturation - Några synspunkter. i: Med hjärtats öga. Studier och essayer tillägnade Lars Cavallin på sextioårsdagen 15 augusti 2000, ed. Ann Blückert och Kjell Blückert, Vejrbystrand: Catholica 2000, s. 239-252.

Niels Thomsen: Teologi, historie og dogmatik. i: Fønix 24 (2000), 138-153. [Om Leif Granes oldkirkestudier].

Ingvild Sælid Gilhus: Sophias tjenere. Gnosticisme og gnostiske studier i Norge. i: Enhet i mangfold?  100 år med religionshistorie i Norge, ed. Inger Maria Ruud & Sigurd Hjelde, Oslo 1998, 62-80. 

Kari Elisabeth Børresen: Recent and Current Research on Women in the Christian Tradition. i: Studia Patristica 29, ed. Elizabeth A. Livingstone, Leuven 1997, 224-231. [Genoptrykt i: K.E. Børresen, From Patristics to Matristics, Roma 2002, 3-11]. 

Stig. T. Rasmussen: Dansk arabistik og islamforskning i det 17.-19. århundrede. Hovedtræk bibliografisk belyst [om bl.a. Theodor Petræus og J.G.C. Adler]. i: Fund og Forskning 35 (København 1996), 257-291.

Kari Elisabeth Børresen: Matristikk og ortodoksi. i: Patristica Nordica 4 (= Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 75-91.

K.E. Børresen: Women's Studies of the Christian Tradion. New Perspectives. i: Religion and Gender, ed. Ursula King, Oxford & New York 1995, 245-255.

K.E. Børresen: Italian Research on Women in Christian Antiquity. i: Augustinianum 34 (Rom 1994), 503-511.

Søren Jensen: »Frimenighed og apostelskole« – Frederik Helveg som oldkirkehistoriker. i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 79-107.

Kari Elisabeth Børresen & Kari Vogt (ed.): Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions. Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1993, 365 s.

Erik Christiansen: Gibbons syn på forholdet mellem Rom og de kristne. i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 18 (1991), 21-32.

S. Giversen: F. Münter’s Edition of the Odae Gnosticae. i: Manichaica Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 87-100.

Jørgen Skafte Jensen: Vilh. Grønbechs fremstilling af den ældste kristendom. i: Chaos 15 (1991), 54-62. 

Kari E. Børresen: Women's studies of the Christian Tradition. i: Contemporary Philosophy, a new survey. Vol. 6.2: Philosophy and Science in the Middle Ages [fransk paralleltitel], ed Guttorm Fløistad & Raymond Klibansky, Dordrecht: Kluwer Academic 1990, 901-1001.

Kristian Høeg: De græske kirkefædres kristendom. En »helleniseret« kristendom eller en »kristen hellenisme«? i: DTT 49 (1986), 268-278.

Leif Grane: Andreas Christian Hviid (1749-1788). i: Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984, København 1984, 351-385. [Artiklen genoptrykt i: Leif Grane, Kristendommen i historien, 1997, 102-129]. 

Trond Berg Eriksen: Professor H.P. L'Orange og humanistisk forskning i Norge. i: Kirke og Kultur 88 (Oslo 1983), 83-87.

Siri Sande: Hans Peter L’Orange og den klassiske arkeologi i Norge. i: Kirke og Kultur 88 (Oslo 1983), 67-73.

Lars Thunberg: Fornkyrkan som 'kontrolmiljö'. i: Humanistisk forskning 1 (1977), 5-9.

Helge Haystrup: Johannes Chrysostomos-studiet i Danmark. i: Præsteforeningens Blad 64 (Danmark 1974), 77-80.

Eric Segelberg: Coptic Studies ind Sweden. i: Bulletin de la Societé d'archéologie Copte 20 (1971), 215-218.

Einar Molland: Elektronisk databehandling af patristiske tekster. i: NTT 70 (1969), 13-20.

Josef Svennung: Zur Geschichte des Goticismus. (= Skrifter utgivna av K. Hum. vetenskapssamfundet i Uppsala 44.2B), Uppsala 1967, X+116 s. 

Hal Koch: Oldkirkens gåde. i: Hal Koch, Om tolerance – Udvalgte taler og artikler, København 1966, 161-164.

Erik Iversen: Theodor Petræus og det 17. århundredes orientalske studier. i: Fund og Forskning 9 (København 1962), 79-113.

Henrik Nordberg: Patristikken og de humanistiske vetenskaperna. i: Teologinen Aikakauskirja 65 (1960), 126-140.

Paul Lemerle: Ejnar Dyggve et l'archéologie chrétienne. i: Byzantion 25-27 (1957), 375-382.

Einar Molland: Norsk patristisk tradisjon. i: Norsk kirkeblad 51 (1956), 193-198.

Hal Koch: Nyere  litteratur om Konstantin den Store. i: Historisk Tidsskrift, 11. Række, 4 (1953), 506-515.

Einar Molland: De patristiske studier i Skandinavia. Foredrag holdt på internationasjonal kongress for patristiske studier i Oxford 25/9 1951. i: NTT 52 (1951), 193-199.

Frants Buhl: Frederik Münter som orientalist. i: Frederik Münter. Et mindeskrift, bind I/2, København 1949, 1-14. 

Ejnar Dyggve: Oriental and Classic Archaeology. i: The Humanities and Sciences in Denmark during the Second World 
War, Copenhagen: Munksgaard 1948, 55-63.

Peter Schindler: Indførelse [om patristik og patrologi]. i: Peter Schindler, De apostolske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 1, København 1948, 15-32.

Axel Moberg: Matthias Norberg og hans 'Codex Nasareus'. i: Berlingska boktryckeriet i Lund 1745-1945, Lund 1945, 127-139. [Findes også som særtryk]. 

Øjvind Andreasen: Kardinal Borgia og de danske i Rom. i: Rom og Danmark gennem tiderne, Bind I, København 1935, 268-313.

Wolfgang Schmidt: Neuere kirchengeschichtliche Forschung in Finland. i: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Dritte Folge 5 (1935), 339-346.

Frants Buhl: Frederik Münter som orientalist. i: Nordisk Tidsskrift 1921 (Kbh. 1921), 481-494. [Genoptrykt 1949].

C.E. Scharling: De nyeste videnskabelige Forhandlinger om den apostoliske Tidsalders christelige Literatur. [mest nytestamentlig]. i: Nyt Theologisk Tidsskrift 7 (Kbh. 1856), 1-146 og 209-258, samt 8 (Kbh. 1857), 1-73 og 225-293, samt 9 (Kbh. 1858), 209-284, samt 11 (Kbh. 1860), 1-81 og 225-292. [Udkom også i Videnskabernes Selskabs skrifter, og som særtryk].

N.F.S. Grundtvig: [Anmeldelse af] Antignostikus. Geist des Tertullianus und Einleitung in dessen Schriften, mit archäologischen und dogmenhistorischen Untersuchungen von Dr. August Neander. Berlin 1825. i: Theologisk Maanedsskrift 3 (udgivet af N.F.S. Grundtvig og A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1825), 248-278.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik