N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1d Leksika / Dictionaries 

Senest ajourført maj 2007. Omvendt kronologisk rækkefølge.
Der findes ikke nordiske leksika, der målrettet dækker patristik og oldkirkestudier. Efterfølgende er et udvalg af generelle teologiske leksika med særlig relevans for patristik. 

Gads bibel leksikon. Red. af Geert Hallbäck og Hans J. Lundager Jensen, 2. udgave. København: Gad 1998, 2 bind. [Senere oplag 2006 i 1 bind]. 

Gads danske bibelleksikon. Red. af Eduard Nielsen og Bent Noack. København: Gad 1965-66, 2 bind, 1204+1256 sp. [Senere oplag i 3 bind, Kbh. 1981-82].

Nordisk teologisk leksikon for kirke og skole. Red. Ragnar Askmark m.fl. [I Sverige udgivet under titlen: Nordisk teologisk uppslagsbok]. Lund - København: Glerup - Munksgaard 1952-1957, 3 bind.

Illustreret Religionsleksikon. Redigeret af Aage Bentzen, Søren Holm og N.H. Søe. Odense 1949-1950, 3 bind.

Kirkeleksikon for Norden. Red. af Fredrik Nielsen. Aarhus-København 1900-1929, 4 bind . [Bind III-IV udgivet henholdsvis i samarbejde med J. Oskar Andersen og af J. Oskar Andersen alene].

Bertel Fuglsang: Kirkehistorisk Atlas over Oldtid og Middelalder i 4 Kort. (Ca. Aar 50 til Reformationen).  Kbh.-Kristiania-Stockh. 1895, 8 s.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik