N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1c Bibliografier / Bibliographies 

Ajourført oktober 2017. Omvendt kronologisk rækkefølge.

Brita Alroth & Andreas Wejdestam: Olof Andréns trykta skrifter 1945-2014 – i: Ad fontes. Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen, ed. Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson, Skellefteå 2015, 267-293. 

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 2009-2012. En bibliografisk oversigt. (Patristik 12), 2015, 44 s. Internetpublikation: www.patristik.

Runar M. Thorsteinsson: Epistolography (Ancient Letters). (Online resource i serien: Oxford Bibliographies. Biblical Studies), Oxford: Oxford University Press 2013. [www.oxfordbibliographies.com]. 

The Published Works of Jan Olof Rosenqvist – i: Doron rodopoikilon [græsk]. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist, ed. Denis Searby m.fl., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2012, 9-14. 

Holger Villadsen: Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind II: Alfabetisk afdeling. København: Books on Demand 2012, 494 s. 

Bente Røren & Elna Strandheim: Select Bibliography of Oskar Skarsaune’s Publications 1968-2010 – i: Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages. Studies in Honour of Professor Oskar Skarsaune on his 65th Birthday, ed. Reidar Hvalvik & John Kaufman, Trondheim 2011, 211-230. 

Holger Villadsen: Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind I: Systematisk afdeling. København: Books on Demand 2011, 480 s.

Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert. Bengt Hägglund zum 90. Geburtstag, ed. Torbjörn Johansson m.fl. (Historia hermeneutica, Series studia 9), Berlin: de Gruyter 2010, viii+496 s. [Heri side 443-466: Jon Krantz, Bibliographie der Schriften Bengt Hägglunds 1947-2009]. 

Gunnar af Hällströms publikationer, ett urval – i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 335-339.

Holger Villadsen: Nordisk patristik 2005-2008. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 25 (2010), 19-48.

Holger Villadsen: Dansk oldkirkeforskning 1960 – 2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (Patristik 6), 2007, 56 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik6.pdf.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 2001-2004. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 22 (Lund 2007), 23-46.

Henrik Tronier: Mogens Müller-bibliografi 1968-2005 – i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl. (Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 295-307.

Holger Villadsen: Nordisk patristik 1997-2000. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 19-38. 

Flemming Gorm Andersen: Danish contributions to classical scholarship 1971-1991. A bibliography. København: Museum Tusculanums Forlag 2004, 168 s.

Tomas Hägg: Bibliography of the Writings of Tomas Hägg – i: Tomas Hägg: Parthenope. Selected Studies in Ancient Greek Fiction (1969-2004), ed. Lars Boje Mortensen & Tormod Eide, København 2004, 29-37.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1993-1996. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 19 (Lund 2004), 16-31.

Bibliografi over Jakob Ballings forfatterskab 1992-2003 – i: Jakob Balling, Historisk kristendom. Artikler og afhandlinger i udvalg, Frederiksberg: Anis 2003, 423-426.

Mogens Müller: Oversættelser af ikke-bibelske oldjødiske og oldkristne tekster - i: DTT 66 (2003), 53-65.

Bibliography of Kari Elisabeth Børresen – i: Kari Elisabeth Børresen, From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 309-316. 

Christina Petterson: Lone Fatum-bibliografi – i: Køn og Bibel. Skrifterne, kvinderne, kristendommene, ed. Christiana Petterson m.fl. Kbh.: Anis 2002, 211-223.

Holger Villadsen: Bibliografi. Bøger og artikler af Hennning Lehmann – i: Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. af Carsten Bach-Nielsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 427-431.

Holger Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 14 (Lund 1999), 12-45.

Henrik Lerdam: Danske middelalderforskere – en oversigt. (Skrifter udgivet af Institut for Historie ved Københavns Universitet 19), København: Museum Tusculanum 1998, 162 s.

Axel Norberg et Folke Sandgren: Les publications de Dag Norberg (1937-1995). Bibliographie établie par  ...  – i: Dag Norberg, Au seuil du Moyen Age, bd. 2, Stockholm 1998, 267-279.

Celebrating Creativity. Essays in honour of Jostein Børtnes, edited by Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde. Bergen: Dept. of Russian Studies 1997, XIX+350 s s. [Bibliografi for Jostein Børtnes, s. 337-344]. 

Holger Villadsen: [Medarbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Knut Schäferdiek, XXXIII – XXXV: Die Erscheinungen der Jahre 1988–1990. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1997, LVII+705 s.

Niels Hyldahl-bibliografi ved Mogens Müller – i: Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl. I anledning af 65 års fødselsdagen den 30. december 1995 (Forum for bibelsk eksegese 7), København 1996, 301-313.

Gunner B. Mikkelsen: Bibliographia Manichaica. A Comprehensive Bibliography of Manichaeism through 1996. (Corpus Fontium Manichaeorum, Series Subsidia 1), Turnhout: Brepols 1996, xlvi+314 s.

The printed works of Lennart Rydén – i: Leimon. Studies presented to Lennart Rydén on his sixty-fifth birthday, ed. Jan Olof Rosenqvist, (Studia Byzantina Upsaliensia 6), Uppsala-Stockholm 1996, s. IX-XVI.

Leif Lindin m.fl.: Gustaf Wingrens tryckte skrifter 1933-1995. En bibliografisk förteckning – i: Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av hans 85-årsdag den 29 november 1995, (Religio 47), Lund 1996, 109-147.

Svein Helge Birkeflet: Bibliography of Jacob Jervell’s Scholarly Publications – i: Studia Theologica 49 (1995), 213-226.

René Kieffers bibliografi i urval – i: SEÅ 60 (1995), 191-194.

Anne-Lene Nielsen Frederickson: Bibliografi over trykte arbejder af professor, dr.theol. Kristen Ejner Buhl Skydsgaard (1902-1990) – i: Vinduer til Guds rige. Seksten forelæsninger om kirken, red. af Hans Raun Iversen, Frederiksberg 1995, 311-325.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1989-1992. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 10 (Lund 1995), 12-32.

Flemming Gorm Andersen: Danmark og Antikken 1981-1990. En bibliografi over 12 års dansksproget litteratur om den klassiske oldtid. København: Det kongelige Bibliotek 1994, 306 s.

Mellan tid och evighet. Festskrift till Bo Johnson, ed. Sten Hidal, Lars Haikola & Stig Norin. (Religio 44), Lund: Teologiska institutionen 1994, 236 s. [Heri side 233-236: Bibliografi över Bo Johnsons vetenskapliga skrifter]

Holger Villadsen: [Medarbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Knut Schäferdiek, XXX – XXXII: Die Erscheinungen der Jahre 1985–1987. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1994, LVI+803 s.

Carsten Bach-Nielsen: Bibliografi over Jakob Ballings forfatterskab – i: Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling, red. Carsten Bach-Nielsen m.fl., Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993, 435-441.

Björn Dahla: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1991-1992 – i: Temenos 29 (Helsinki 1993), 207-245.

Erik Heen: Anton Fridrichsen (1888-1953). A Bibliography. (= Bibliography Series 5, Faculty of Theology), Oslo, University of Oslo 1993, 153 s.

Per Sundman: Bibliografi över Ragnar Holtes skrifter – i: Etik, religion och samhälle. En festskrift till Ragnar Holte, ed. Carl-Henric Grenholm & Göran Lantz, Nora: Nya Doxa 1992, 231-248.

Jakob H. Grønbæk og Mogens Müller: Bent Noack-bibliografi 1975 (1944)-1992 – i: Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 303-310.

Bibliografi. Böcker och artiklar i religionshistoria och patristiska ämnen av Per Beskow – i: Florilegium patristicum. Festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo 1991, 258-260.

Karstein Hansen: Nils Alstrup Dahl. A Bibliography of his Writings 1935-1991. (= Bibliography Series 3), Oslo: University of Oslo 1991, 112 s.

Björn Dahla: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1989-1990 – i: Temenos 27 (Helsinki 1991), 197-248.

Mogens Müller: Torben Christensen-bibliografi – i: DTT 54 (1991), 55-62.

Oloph Bexell: Bibliographia Segelbergiana. Eric Segelbergs trykte skrifter 1935-1990. Bibliografisk förteckning – i: Gnostica-Mandaica-Liturgica ... Erico Segelberg oblata, ed. Jan Bergman m.fl., Uppsala 1990, 173-212.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1981-1988. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (Lund 1990, trykt 1991), 26-48.

Björn Dahla: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1986-1988 – i: Temenos 25 (Helsinki 1989), 125-191.

Vagner Lund: Bibliografi [vedr. Leif Grane] – i: Teologi og tradition. Festskrift til Leif Grane 11. januar 1988, Århus: Aros 1988, 376-39

Søren Jensen: H.F. Helvegs forfatterskab – en bibliografi. København 1987, 93 s. 

Eva Michelsen: Gotthard Nygrens trykta skrifter – i: Theologi et cultura. Studia in honorem Gotthard Nygren. Eds. Fredric Cleve & Hans-Olof Kvist (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut 112), Åbo: Åbo Akademi 1986, 177-180.

Jacob Jervell: Bibliografi – i: NTT 86 (1985), 213-223.

Studia in honorem Iiro Kajanto. [Ed. Géza Alföldy]. (Arctos, Acta philologica Fennica, Supplementum 2), Helsinki 1985, 364 s. [Heri side 355-364: Iiro Kajanto, Bibliography of published works, compiled by Jaakko Aronen]. 

Mogens Müller: Olof Linton-bibliografi – i: DTT 46 (1983), 59-65.

Carl-Martin Edsman: Carl-Martin Edsman skrifter 1930 – 1980. Åbo 1982, 61 s.

Birgit Juul Kristensen og Joan Majlund Kristensen: Danmark og antikken 1968-1979. En bibliografi over 12 års dansksproget litteratur om den klassiske oldtid. (Antikken i Danmark 2), Kbh.: Museum Tusculanum 1982, 276 s.

Mogens Müller: Bibliografi [over Torben Christensens forfatterskab] – i: Torben Christensen, Kirkehistoriske afhandlinger, København: Gad 1981, 167-170.

Krister Gierow & Per Ekström: The Published Writings of Gustaf Aulén. A Bibliography. (Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, Scripta minora 1978/79:2), Lund: Gleerup 1979, 92 s. 

Torben Christensen, Jakob H. Grønbæk, Erik Nørr, Jørgen Stenbæk: Kirkehistorisk bibliografi. Kbh.: Gad 1979, 423 s.

Jakob H. Grønbæk: Bent Noack-bibliografi 1943-75 – i: Hilsen til Noack. Fra kolleger og medarbejdere, ed. Niels Hyldahl & Eduard Nielsen, København: Gad 1975, 228-232.

N. Krogh Rasmussen og H. Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur –  i: Lumen 18 (nr. 53, Kbh. 1975), 73-97.

Jette Robsahm: Hans Peter L’Orange’s Books and Articles 1924-1972 –  i: H.P. L’Orange, Likeness and Icon. Selected studies in Classical and Early Mediaeval Art, Odense 1973, xviii-xxiii. 

Inger Marie Molland Stang: Einar Molland’s books and articles (until 1.VII 1969) –  i: Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 277-297.

[Bibliografi over Gösta Säflund af Ingrid Molander] – i: Opuscula Romana 6, Gösta Säflund dedicata (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, Series prima in 4˚, 29), Göteborg 1968.

Kirsten Frederiksen: Professor, dr. theol. Hal Koch`s forfatterskab, en bibliografi. Tillæg til “Kirkehistoriske Samlinger”, København 1967.

Heikki Solin: Bibliographie von Henrik Zilliacus – i: Arctos 5 (1967), 177-182.

Bibliografi [over Gustav Brøndsted] – i: Gustav Brøndsted, Historie og Evangelium, Kbh. 1966, 593-597.

J. Vikjær Andersen: Bibliographie de l’œuvre de Johannes Munck – i: Studia Theologica 19 (1965), 3-21.

Søren Giversen: Nag Hammadi Bibliography 1948-63 – i: Studia Theologica  17 (1963), 138-187. 

T.T. Segerstedt: Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid hvilka ... C.-M. Edsman ... installeras. [Bibliografi over Edsmans skrifter indtil 1959]. Uppsala 1959, 96-101. 

Søren Giversen: Bibliography on the Nag-Hammadi Manuscripts – i: Acta Orientalia 24 (København 1959), 189-198.

R. Paulli: Bibliografi og Ikonografi [for Frederik Münter] – i: Frederik Münter – et Mindeskrift. Bind I, andet Halvbind, København 1949, s. 117-170.

Steen Johansen: Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs skrifter. 1-4. København 1948-54.

Kjeld Elkjær og Per Krarup: Danmark og Antiken. Bibliografi over danske Hjælpemidler til Studiet af den klassiske Oldtid. Kbh.: Gyldendal 1947, 134 s. [2. udg. Kbh. 1968].

Thede Palm: Bidrag till en bibliografi över professor Hjalmar Holmquists tryckta skrifter – i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, 609-654.

J.C. Jacobsen: Fortegnelse over Professor, Dr. phil. & theol. Frants Buhls literære Arbejder (indtil September 1925) – i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 6 (Kbh. 1925), 277-291. 

Pontus Sjöbeck: Program utgifna vid Lunds Universitet 1667–1867. Bibliografi af ... (= Lunds Universitets Årsskrift N.F. Afd. 1, Bd. 11, Nr. 2), Lund-Leipzig 1912-1915, XXIX+142 s.

Johan Bergman: Förteckning över de av Johan Bergman intill utgången af januari månad 1914 av trycket utgivna skrifter. Stockholm 1914. 

Samuel E. Bring: Förteckning öfver Sven Lagerbrings tryckta arbeten och manuskript. (Lunds Universitets årsskrift, ny följd, afd. 1, bd. 3, no. 1), Lund 1907, 71 s.

H. Reuterdahl: Anmälan av F.W. Goldwitzer, Bibliographie der Kirchenväter, Landshut 1828 –  i: Theologisk Quartalskrift 2 (Lund 1829), 243-270.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik