N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B3f. Ny Testamentes kanonhistorie / New Testament Canon 

Ajourført 2017.

Nils Arne Pedersen: The New Testament Canon and Athanasius of Alexandria’s 39th Festal Letter – i: The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen, Århus 2009, 168-177.

Geert Hallbäck: Kanondannelse og kætteri – i: Lone Fatum m.fl., Den hemmelige Jesus, København: Alfa 2008, 19-44.

Geert Hallbäck: Kanondannelse og kætteri – i: Bibliana 8.1 (2007), 5-10.

Geert Hallbäck: Kanon mellem afgrænsning og mangfoldighed. Om Det Nye Testamente som betydningsdannelse – i: Litteraturen og det hellige. Urtekst, Intertekst, Kontekst, ed. Ole Davidsen, (Acta Jutlandica LXXX,1), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2005, 376-384.

Antti Marjanen: Montanism and the Formation of the New Testament Canon – i: The Formation of the Early Church, ed. Jostein Ådna, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 239-263.

Oskar Skarsaune: Hvilket lys kaster NT’s kanonhistorie over teologihistorien i det 1. århundre? – i: Patristica Nordica 2 (Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 63-83. [Genoptrykt i: Oskar Skarsaune, Og Ordet ble kjød, Oslo 2001, 278-298]. 

Sigfred Pedersen: Kanon-spørgsmålet som historisk og teologisk problem – i: Nytestamentlige Studier. Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet, red. af Sigfred Pedersen, Århus 1976, 298-358.

Torgny Säve-Söderbergh: Gnostic and Canonical Gospel Traditions. (With special reference to the Gospel of Thomas) – i: Le origini dello gnosticismo. Colloquio di Messina 13-18 aprile 1966 (= The Origins of Gnosticism), ed. Ugo Bianchi, Leiden: Brill 1967, 552-562.

Krister Stendahl: Den nytestamentlige kanonhistoriens huvuddrag – i: Lindeskog–Fridrichsen–Riesenfeld, Inledning till Nya Testamentet, 2. udg., Stockholm 1958, 214-263.

Peter Schindler: Texter til Studiet af Det nye Testamentes Kanon – i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 1, København 1948, 331-355.

Sten Bugge: Den syriske kirkes nytestamentlige kanon i China – i: NTT 41 (1940), 97-118.

C. Skovgaard-Petersen: Hur Nya testamentet blev till. Evighetsordets gång genom tiderna. Bemynd. övers. från danskan av Karl Fries.  Uppsala: Lindblad 1929, 318 s. [Dansk original 1928].

C. Skovgaard-Petersen: Hvorledes blev Nye Testamente til. Kjøbenhavn: Lohse 1928, 272+xiv s. [2. oplag 1929, svensk version 1929].

Sigurd Odland: Den nytestamentlige kanon. (Tidsspørgsmaal kristelig belyst, 14. serie, nr. 1-21), Kristiania 1917, 100 s.

Anton Fridrichsen: Den nytestamentlige skriftsamlings historie. En kort fremstilling av kanonhistoriens hovedtræk. Kristiania: Aschehoug 1918, 47 s.

Theodor Zahn: Grundrids af den nytestamentlige Kanons Historie. Med Forfatterens Tilladelse oversat af Georg Harbitz. Forord af S. Odland. Kristiania: Steen’ske 1903, 112 s. [Originaltitel: Grundriss der Geschichte des neutestamentlichen Kanons]. 

Erik Christensen: [Anmeldelse af] Th. Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons, VI Teil, Leipzig 1900 – i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (København 1901-1902), 45-59.

Theodor Zahn: Den blivende betydning af den nytestamentlige kanon for kirken. Overs. af Georg Harbitz. Kristiania 1899, 52 s.

H.V. Sthyr: Naar bleve vore nytestamentlige Skrifter samlede til et Hele? – i: Theologisk Tidsskrift 1 (Kbh. 1884), 1-62. [Også udgivet som særtryk].

H.V. Sthyr: Naar bleve vore nytestamentlige Skrifter samlede til et Hele? Et Bidrag til den nytestamentlige Kanons Historie. Kbh. 1883, 62 s. [Særtryk af  Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke]

Ernst Wilhelm Kolthoff: Bekæmpede Cajus Romanus Apokalypsens apostoliske Oprindelse? – i: Nyt theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1853), 207-210.

Henr. Chr. Zahrtmann: Argumenta pro authentia librorum sacrorum Novi Testamenti ex Hæreticorum scriptis desumpta, Part. I-IV. Hafn. 1781-1784.

Janus Parelius Brown: De auctoritate canonica epistolæ Judæ. Part. I-III. Hafniæ 1771-1773. [Diss. Kbh.]

[Lars Hydrén:] Specimen academicum, de auctoritate canonica epistolæ ad Hebræos, quod ... præside ... Laurentio Hydrén ... defert ... Ericus Svartz. Upsaliæ: L.M. Höjer 1756, 4+32 s. [Diss. Uppsala]. 

Theodorus Harder: De canone Novi Testamenti eiusque constitutione Johannea. Hafn. 1733.

Johannes Wandalinus [Hans Wandal]: Vestibuli in divini apostoli Judæ epistolam catholicam. Pars I, de auctoritate eius canonica ... respondente Henrico Jani Stampio. Hauniæ: Gödianus 1663, 34 s. [Diss. Kbh. 1663].
 

Retur

Andre delemner om Ny Testamente:

Generelt

Græsk  

Syrisk o.

Latinsk o.

Andre o.

Kanon

Fortolkningshist.