N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B3a. Ny Testamente generelt / General Studies of The New Testament 

Ajourført 2017. Nyeste titler anføres først. 

Samuel Byrskog: From Memory to Memoirs. Tracing the Background of a Literary Genre – i: The Making of Christianity. Essays in honor of Bengt Holmberg, ed. Magnus Zetterholm & Samuel Byrskog, (Coniectanea Biblica, New Testament series 47), Winona Lake: Eisenbrauns 2012, 1-21. 

Karl Olav Sandnes: The Gospel »According to Homer and Virgil«. Cento and Canon. (Supplements to Novum Testamentum 138), Leiden: Brill 2011, xii+280 s. 

Samuel Byrskog: Från hågkomst till litteratur. Evangelierna i den tidiga kyrkan – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 20 (Lund 2005), 23-33.

Tomas Hägg: Evangelierna som biografier – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 20 (Lund 2005), 44-56.

En bok om Nya testamentet. Utgiven af Birger Gerhardsson, under medverkan av Lars Hartmann . . . 5. uppl. [rev. och utök.]. Malmö: Liber 1989, 500 s.

Jan Stolt: Om dateringen af Apokalypsen – i: DTT 40 (1977), 202-207.

Birger Gerhardson: En bok om Nya testamentet. Under medverkan av Lars Hartmann. Lund: Gleerup 1969, 459 s. [Efterfølgende oplag: 1970, 1976, 1982, 1989]. 

Nils Alstrup Dahl: Tospråkliga Paulus-håndskrifter. Et stykke senantik bokhistoria – i: Det Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo, Årbok 1963, 28-30.

Bent Noack: Det nye Testamente og de første kristne årtier. København: Gad 1962, 243 s. [2. udg. 1964, 3. udg. 1973, seneste oplag 1998].

Gösta Lindeskog, Anton Fridrichsen & Harald Riesenfeld: Inledning till Nya Testamentet. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyr. 1951, 383 s. [2. omarb. uppl. 1958, 3. omarb. uppl. 1964].

Holger Mosbech: Nytestamentlig Isagogik. København: Gyldendalske Bogh. & Nordisk Forlag 1946-1949, VIII+852 s.

Niels Aage Barfoed: Syvogtyve Skrifter bliver til en Bog. Ny Testaments Tilblivelse i korte Træk. Vinderup: Lohse 1948, 36 s.

Olof Linton: Fornkristna evangeliecitat i traditionshistorisk belysning – i: SEÅ 2 (1937), 107-136. 

C. Skovgaard-Petersen: Hvorledes blev Nye Testamente til. Kjøbenhavn: Lohse 1928, 272+xiv s. [2. oplag 1929, svensk version 1929].

Gunnar Rudberg: Till Nya testamentets historia. (Religionsvetenskapelige skrifter 13), Stockholm 1927, 54 s.

Frederik Torm: Indledning til Det ny Testamente. 1. Udg. Kbh.: Gad 1923, 452 s. [2. Udg. Kbh. 1931, 3. Udg. 1940, 4. Udg. 1951, 5. Opl. 1965]

Sigurd Odland: Det nye testamentes tekst. (Tidsspørgsmaal kristelig belyst, 8. serie, nr. 2-3), Kristiania 1917, 84 s.

N.P. Arboe Rasmussen: Fra Papyrusbladet til vort ny Testamente. (Religionshistoriske Smaaskrifter 8), København: Gyldendal 1912, 64 s.

L.W. Schat Petersen: Indledning til Det nye Testamente. København 1899, XII+979 s.

J. Belsheim: Den evangeliske Histories Troværdighed og de nytestamentlige Skrifters Oprindelse. Otte Foredrag. Kristiania: Malling 1891, VIII+188 s.

Andr. Chr. Hwiid: Libellus criticus de indole codicis ms. Græci Novi Testamenti bibliothecæ Cæsareo - Windobonensis Lambecii XXXIV. Accessit textus Latinus Antehieronymianus ex codice Laudiano. Hauniæ: Steinius 1785, xlvi+155 s.

 

Retur

Andre delemner om Ny Testamente:

Generelt

Græsk o.

Syrisk o.

Latinsk o.

Andre o.

Kanon

Fortolkningshist.