N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B10e Kristenforfølgelserne / Persecutions of Christians 

Udskrift 13. dec. 2001. Nyeste titler først. Ajourført april 2008 og august 2018. 

Outi Lehtipuu: What harm is there for you to say Caesar is Lord? Emperors and the Imperial Cult in Early Christian Stories of Martyrdom –    i: Emperors and the Divine. Rome and its Influence, ed. Maijastina Kahlos, (COLLeGIUM 20), Helsinki Collegium for Advanced Studies 2016, 96-118. 

Jakob Engberg: Forfølgelse og lydighed mod øvrigheden. Kirken i den prækonstantinske epoke –     i: National kristendom til debat, ed. Jeppe Bach Nicolajsen, Fredericia: Kolon 2015, 23-55. 

Simon Schmidt: Den konstantinske vending. Euseb og Augustins teologiske tolkninger –    i: National kristendom til debat, ed. Jeppe Bach Nicolajsen, Fredericia: Kolon 2015, 56-74. 

The other Side of the Debate 2. Translation of Second Century pagan Authors on Christians and Christianity, by Jakob Engberg / Patrick M. Fritz / Robert Bonde Nielsen Hansen / John Møller Larsen –     i: In Defence of Christianity. Early Christian Apologists, ed. Jakob Engberg m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2014, 229-236. [Dansk original 2006]. 

Simon Pedersen Schmidt: How to the Church in the World but not of the World. A Theological Analysis of Three Interpretations of the Constantinian Shift.    Guldmedaljeafhandling ved Københavns Universitet 2013, iii+156 s. 

Contextualising Early Christian Martyrdom. Ed. Jakob Engberg, Uffe Holmsgaard Eriksen & Anders Klostergaard Petersen.    (Early Christianity in the Context of Antiquity 8), Frankfurt am Main: Peter Lang 2011, 275 s. 

Anders Klostergaard Petersen & Jakob Engberg: Finding Relevant Contexts for Early Christian Martyrdom –    i: Contextualising Early Christian Martyrdom, ed. Jakob Engberg m.fl., (Early Christianity in the Context of Antiquity 8), Frankfurt am Main: Peter Lang 2011, 7-13.

Jakob Engberg: Martyrdom and Persecution. Pagan Perspectives on the Prosecution and Execution of Christians c. 110-210 AD –    i: Contextualising Early Christian Martyrdom, ed. Jakob Engberg m.fl., (Early Christianity in the Context of Antiquity 8), Frankfurt am Main: Peter Lang 2011, 93-117. 

Anders Klostergaard Petersen & Jakob Engberg: Finding Relevant Contexts for Early Christian Martyrdom –    i: Contextualising Early Christian Martyrdom, ed. Jakob Engberg m.fl., (Early Christianity in the Context of Antiquity 8), Frankfurt am Main: Peter Lang 2011, 7-13.

Jakob Engberg: Martyrer og religiøse mindretal. Kristenforfølgelser og omvendelse til kristendommen i Romerriget    -- i: Religionspædagogisk Forum 2009, nr. 1, s. 6-23. 

Markus Mertaniemi: Values of Hatred. Rhetoric and Image of Christianity before and during the Great Percution 303 AD –     i: Imagology and Cross-Cultural Encounters in History, ed. Kari Alenius m.fl., (Studia Historica Septentrionalia 56),  Rovaniemi 2008, 57-62.

Jakob Engberg: Impulsore Chresto. Opposition to Christianity in the Roman Empire c. 50–250 AD.    (Early Christianity in the Context of Antiquity 2), Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 349 s.  [Bearbejdelse af ph.d.-afhandling fra 2004]. 

Jakob Engberg: Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år 50-250.    Odense: Syddansk Universitet 2004, 391 s. [Ph.d.-afhandling, elektronisk publikation. Engelsk version 2007].

Tekster til forståelse av kristenforfølgelsene, frem til år 150. Oversatt av Per A. Prytz.     Tromsø: Prytz 2000, 9 s. 

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom. Fra sekt til statskirke.    Kbh.: Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet 1997, 167 s. [Tidligere udgaver med lidt andre titler i 1990 og 1992]. 

Ittai Gradel: De moribus persecutorum. Om baggrunden for de romerske kristenforfølgelser –    i: RT 22 (1993), 21-40.

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom.    Frederiksberg: Anis 1992, 168 s.

Carsten Breengaard: Er du kristen? De romerske kristenforfølgelser og deres betydning –    i: Piranesi. Italienske Studier nr. 5 (København: Museum Tusculanums Forlag 1990), 27-48.

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom, fra Nero til Ignatios af Antiokia.    København: Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet 1990, 142 s. [Oprindelig udgave 1986]. 

Carsten Breengaard: De romerske kristenforfølgelser og deres betydning –    i: Præsteforeningens Blad 77 (1987), 221-233.

Carsten Breengaard: De tidligste kristenforfølgelser og de forfulgtes religion –    i: Fønix 11 (Kbh. 1987), 104-120.

Per Bilde: [Rec. af Carsten Breengaard, Er du kristen? Kbh. 1986] –    i: RT 9 (1986), 93-103.

Carsten Breengaard: Er du kristen? Romermagt og kristne fra Paulus til Ignatios af Antiokia. Et kristendomshistorisk essay.    København: Gad 1986, 150 s. [Efterfølgende reviderede udgaver i 1990, 1992 og 1997]. 

Gunnar af Hällström: Waltari ja vainot eli Mikan kanssa lähteitä tutkimassa [en studie angående orsakerna till kristendomsförföljelserna] –    i: Teologinen Aikakauskirja 91 (1986), 463-467.

Torrey Seland: Jøderne og kristenforfølgelsene –    i: Jødedom og kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger: Universitetsforlaget 1986, 147-172.

Arne Søby Christensen: Kristenforfølgelserne i Rom indtil år 250. En forskningsdiskussion.    (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 292), København: Gad 1977, 86 s.

Kirsten Helle Pedersen og Finn Erik Steffensen: De romerske kristenforfølgelser. En udvalgt og kommenteret bibliografi.    (Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab, Odense Universitet, Historie 16), Odense 1976, 66 bl.

Børge Diderichsen:  ΑΛΛΟΤΡΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (1. Pet. 4,15) og  ΕΠΕΡΩΤΗΜΑ (1. Pet. 3,21) belyst ved Plinius d.y.s brev til Trajan (ep. X,96) –    i: Hilsen til Noack. Fra kolleger og medarbejdere, ed. Niels Hyldahl & Eduard Nielsen, København: Gad 1975, 35-41.

Finn Erik Steffensen: De romerske kristenforfølgelser.    Copenhagen: Gyldendal 1975, 105 s.

Claus Oldenburg: En kritisk redegørelse for den nyere forskning om det juridiske grundlag for de romerske kristendomsforfølgelser indtil ca. år. 250.    Utrykt prisopgave, København 1974.

Arne Søby Christensen: En kritisk redegørelse for den nyere forskning om det juridiske grundlag for de romerske kristendomsforfølgelser indtil ca. år. 250.    Utrykt prisopgave, København 1974.

Peter Schindler: Texter til Studiet af Kristenforfølgelserne op til 150 –    i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 355-366.

Leif Sandsdalen: Kristne i Trængselstider. (Oversat fra Norsk og bearbejdet af G. Tolderlund Hansen).    Kbh.: De Unges Forlag 1942, 160 s. [Norsk original 1941].

Leif Sandsdalen: Kristne i trengselstider.    Oslo: Ansgar forlag 1941, 156 s. [Dansk oversættelse 1942].

Hal Koch: Det juridiske  Grundlag for Kristenforfølgelserne i de første Aarhundreder –    i: Teologisk Tidsskrift, 4. Række, 8 (Kbh. 1927), 257-294.

Nathan Söderblom: Om kristendomen och Rom. Bidrag till förföljelsernas historia och uppenbarelsesbokens tolkning.    Stockholm: Carlson 1893, 108 s.

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 7: Fra Blodvidnernes Dage.     Kjøbenhavn: Schønberg 1886, 135-205. [2. oplag 1894].

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 8: fra Martyrskarens Rækker [om Ignatius, Polykarp & Vivia Perpetua].     Kjøbenhavn: Schønberg 1886, 207-240. [2. oplag 1894].

H.V. Rasmussen: Blodvidnerne i den christelige Kirkes tre første Aarhundreder.     Haderslev: Folkeskriftselskabet 1862, 157 s. [2. udgave Kbh.: Schønberg 1872, 4. oplag Chicago: John Anderson 1892]. 

Frederik Münter: Den ældste Kirkes Forfølgelses-Historie, 1.-3. Stykke. [Første Stykke: Indtil Keiser Trajans Regiering. Andet Stykke: Trajans Regjering. Tredje Stykke: Hadrians Regiering] –    i: Videnskabelige Forhandlinger ved Siællands Stifts Landemode, Bd. I (Kbh. 1812), 490-537; Bd. II (Kbh. 1816), 35-67 og 181-207; Bd. III (Kbh. 1818), 82-106.

Thorbernus Morén [præses]: Dissertatio de causis odii in primos christianos.     Upsaliæ: Edmannianis 1809, 2 dele, 16 s. [Diss. Uppsala, resp. I Johan. Fredric. Ekelund; resp. II Enoch. von Mellen].

Eiler Hagerup: Märkwärdige exempel på de heliga martyrers swåra lidande, segerrika tro och tålamod i de tije stora förföljelser, som under den hedniska öfwerhet, uti de tre första århundrede efter Christi födelse, öfwergingo christenheten ... nu af danske språket förswänskade af M.O. [Magnus Orrelius].    Stockholm: Hesselberg 1766, xvi+232 s. [Genoptrykt Stockholm 1781, 3. gången omtryckt Wexiö 1815. Senere svensk version 1848. Norsk original 1761].

[Sven Lagerbring:] Dissertatio gradualis de persecutionibus & cruciatibus martyrum ... sub præsidio Sven Bring ... submittit Petrus Roos, Blekingus.    Londini Gothorum: Berling 1766, 22 s. [Diss. Lund 1766]. 

Bartholdis Holm: De præcipuis causis persecutionum in christianos motarum, Part. 1-5.    Hafn. 1763-67. [Diss. Kbh.].

[Eiler Hagerup:] Merkværdige Exempler paa de hellige Martyrers svare Lidelser og seyerrige Troe og Taalmodighed udi de ti store Forfølgelser som under den hedenske Øvrighed udi de trende første hundrede Aar efter Christi Fødsel overgik Christenheden. Til almindelig Opbyggelse samlede og til Trykken befordrede.     Kiøbenhavn: Andreas Hartvig Godiche 1761, 26+304 s. [Også oversat til svensk og trykt i flere oplag].

[Magnus Rydelius:] Odium gentilium in Christianos leviter adumbratum dissertatione historico-philosophica, quam ... sub præsidio ... Magni Rydelii ... submittit Andreas J. Palmeroth.    Lundae 1728, 24 s. [Diss. Lund]. 

[Olof Celcius:] Dissertatio academica de decem persecutionibus Christianorum ... præsidio ... Olavi Celsii ... subjicit Sveno Florelius.    Upsaliæ: Werneriana 1707, 62 s. [Diss. Uppsala]. 

[Petrus Laur. Hunderupius:] Bestiarius Christianus sive de damnatione Christianorum ad bestias, diss. hist. eccles., resp. S. Graathe.    Hafniæ 1706. [Diss. Kbh.]

Torchillus Erasmus Grænovius: Dissertatio historico-critica de confusione Christianorum et Judæorum a gentilium vel ignorantia vel malitia profecta ... ventilatione subiicienda a Torchillus Erasmi Grænovio respondente Nicolao Johannis Lundio.     Hafniæ: Hög 1699, 20 s. [Diss. Kbh.]. 

Christian Kortholt: Paganus obtrectator, sive de calumniis gentilium in veteres christianos libri tres ... [ed. Sebastian Kortholt m.fl.].    Kilonii: Joach. Reumannus 1698, 720 s. [Ny udgave Lubecæ 1703].

Christian Kortholt: De persecutionibus ecclesiæ primævæ sub imperatoribus ethnicis, liber.    Kilonii: Reumannus 1689, 508 s. [tidligere udgave Jenæ 1660]

Christian Kortholt: In Plinii et Trajani de Christianis primævis epistolas commentarius.    Kiloni: Reumannus 1674, 220 s. 

Christian Kortholt: De calumniis paganorum in veteres Christianos sparsis tractatus.    Kilonii: Beckenstein & Gerlach 1668, 188 s.

 

Retur
Andre delemner:

a. Kultur generelt

b. Filosofi

c. Sociale forhold

d. Kirke og stat

e. Forfølgelserne