N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B2f Kanon, Det gamle Testamente / Old Testament Canon 

Oprettet 2001. Ajourført 2017. 

Mogens Müller: Die Septuaginta als Teil des christlichen Kanons –  i: Die Septuaginta. Texte, Kontexte, Lebenswelten, ed. Martin Karrer m.fl., (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 219), Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 708-727. 

Mogens Müller: Septuaginta som kanonisk udgave af Det Gamle Testamente – i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, ed. Troels Engberg-Pedersen m.fl., (Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 11-30.

Oskar Skarsaune: The Question of Old Testament Canon and Text in the Early Greek Church – i: Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation, vol. I.1, ed. Magne Sæbø, Göttingen 1996, 443-450.

Oskar Skarskaune: Kodeks og kanon. Om bruk og avgrensning av de gammeltestamentlige skrifter i Oldkirken – i: Text and Theology. Studies in honour of  Magne Sæbø, ed. Arvid Tångberg, Oslo 1994, 237-275.

Dagfinn Rian: Den gammeltestamentlige kanons omfang i forskjellige kristne kirkesamfunn – i: Chaos 18 (Kbh. 1992), 55-65.

H. Skjøt-Pedersen: Hvordan blev G.T.s historiske Bøger samlet? – i: DTT 2 (1939), 147-152.

Erik Stave: Om uppkomsten af Gamla testamentets kanon. (Uppsala Universitets Årsskrift 1894, Teologi 1), Upsala 1894, 93 s.

Frederik Helveg: Om den ældste Tælling af den gamle Pagts hellige Skrifter – i: Theologisk Tidsskrift 1880 (Kbh. 1880), 577-589.

C.A. Agardh: Om Ebreernas Skrift- och Bokwäsen, 1-4 –  i: Theologisk Quartalskrift 2 [Ny följd 7] (Lund 1842), 163-193 og 271-298, samt i Bihang till Theologisk Quartalskrift 1842 (Lund 1843), 1-135.

Felix Sjöstedt: Quæstionis de auctoritate veteris testamenti in ecclesia christiana agitatæ expositio historica. P. I-IV. Upsala 1838. [Diss. Uppsala Univ.]. 

Claudius Frees Hornemann: Observationes ad illustrationem doctrinæ de canone Veteris Testamenti ex Philone. Hauniæ: Höpffnerus 1775. [Dissertatio, def. Pet. Andr. Heiberg]

Laur. Ancher: Disquisitio de canonica auctoritate libri Estheræ, Part I. [Diss., resp. Carl Christian Birch]. Hauniæ: Godiche 1774, 34 s.

Stephanus Kenckel: De auctoritate Sacræ Scripturæ et numero librorum canonicorum Veteris Testamenti, contra Pontificios. [Diss., præs. Georg Calixt].  Helmestadi: Calixtinum 1648, 96 s. [Edit. iterata et recognita Helmstad 1654].

Retur
Andre delemner om Det gamle Testamente:

Generelt

Græsk overs.

Syrisk overs.

Latinsk overs.

Andre overs.

Kanon

Fortolkningshist.