N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B2d Latinsk oversættelse af Det gamle Testamente / Latin Translation of The Old Testament 

Oprettet 2001. Ajourført 2017. Nyeste titler anføres først. 

Lizette Harritsø: Kainfortællingen i antikke oversættelser og fortolkninger –  i: DTT 75 (2012), 187-202.

Libros Tobiæ, Judit, Ester, ante Hieronymum latine translatos, ex codice olim Freisingensi, nunc Monacensi, edidit J. Belsheim. (Særtryk af Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskabs Skrifter), Trondhjem 1893, 93 s.

C.P. Caspari: Das Buch Hiob (1,1-38,16) in Hieronymus’s Uebersetzung aus der alexandrinischen Version nach einer St. Gallener Handschrift saec. VIII. (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger, Aar 1893, No. 4), Christiania 1893, 108 s.

Palimpsestus Vindobonensis. Antiqvissimæ Veteris Testamenti translationis latinæ fragmenta e codice rescripto eruit et primum edidit Johannes Belsheim. E Commentariis theologicis (Theologisk Tidsskrift. Ny R. Bd. 10. H. 3). Christiania 1885, VIII+51 s.

Fragmenta Veteris Testamenti in latinum conversi e palimpsesto Vaticano eruta, ed. F. Gustafsson. Acc. codicis specimen heliotypicum. (Acta Societatis Scientiarum Fennicae 12), Helsingforsiae 1881, 244-267.

Fr. Münter: Fragmenta versionis antiquæ latinæ antehieronymianæ prophetarum Jeremiæ, Ezechielis, Danielis et Hoseæ, e codice rescripto Bibliothecæ Universitatis Wirceburgensis. Programma quo inaugurationem reverendissimi Episcopi Ripensis Stephani Tetens, Dominica III. post festum S.S. Trinitate indicit . . . Hafniæ 1819, 44 s. [Optrykt i Fr. Münter, Miscellanea Hafniensia II.1, Hafn. 1821, 81-148].

Retur  
Andre delemner om Det gamle Testamente:

Generelt

Græsk overs.

Syrisk overs.

Latinsk overs.

Andre overs.

Kanon

Fortolkningshist.