N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B7a Organisation generelt / Organisation 

Ajourført febr. 2018. Nyeste titler anføres først. 

Outi Lehtipuu: Religious Leaders. Early Church – i: The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies, ed. Julia M. O’Brian, Oxford: Oxford University Press 2014, 194-200. 

Birger A. Pearson: Enhet och mångfald i den tidiga kyrkan som ett socialt fenomen – i: Patristica Nordica 4 (Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 93-104.

Ernst Baasland: Ledelsesstrukturer i den eldste kirke – i: Reform og embete. Festskrift til Andreas Aarflot på 65-årsdagen 1. juli 1993, Oslo: Universitetsforlaget 1993, 181-197. 

Gunnar Westin: Frikirkernes historie. Martyrer og frihetskjempere. [Oversatt av Egil Baekkelie].  Stabekk: Norsk litteraturselskap 1989, 416 s. [Svensk original 1954]. 

Helge Haystrup: Patriarkater og kirkeprovinser i Oldkirken – i: Præsteforeningens Blad 76 (1986), 57-62. [Samt i: Re-Formatio 1985, 23-27].

Hugo Montgomery: Konstantin, Cyprianus och makten i kyrkan – i: KÅ 86 (1986), 41-50.

Hugo Montgomery: Decurrions and the Clergy - Some Suggestions – i: Opuscula Romana 15 (Skrifter utgivna av Svenska Instituttet i Rom XLII, Lund 1985), 93-95.

Torrey Seland: Collegium kai Ekklesia. Nyere synspunkter på de gresk-romerske foreninger som modell for og parallel til de urkristne forsamlinger – i: Ung teologi 17 (Oslo 1984), 49-65.

Lars Thunberg: Andligt charisma och kyrkligt ämbete – i: Patristica Nordica 1 (Religio 5, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1982, 106-137.

Olof Andrén: Några synspunkter på problemet om institutionaliseringen i den äldsta kyrkan – i: STK 37 (1961), 248-254.

Gunnar Westin: The Free Church though the ages. Nashville: Broadman 1958, x+380 s. [Svensk original 1954]. 

Gunnar Westin: Geschichte des Freikirchentums. Der Weg der freien christlichen Gemeinden durch die Jahrhunderte. 2. Aufl. Kassel: Oncken 1958, 335 s. [Svensk original 1954]. 

Gunnar Westin: Der Weg der freien christlichen Gemeinden durch die Jahrhunderte. Geschichte des Freikirchentums. Kassel: Oncken 1956, 355 s. [Svensk original 1954]. 

Gunnar Westin: Den kristna friförsamlingen genom tiderna. Martyrer och frihetskämpar.  Stockholm: Westerberg 1954, 410 s. [Senere oplag 1955, 1956 og 1957, tysk version 1956 og 1958, engelsk version 1958, norsk version 1989].

Chr. A. Bugge: Das Problem der ältesten Kirchenverfassung. (Videnskabsselskapet i Kristiania, II Historisk-filosofisk klasse 1924, Nr. 7), Kristiania: Dybwad 1924, 77 s.

Nicolaj Clausen-Bagge: Menighedens Historie som aabenbar og skjult Frimenighed. Overblik og Overvejelser. København: Haase 1919, 204 s.

N. Clausen-Bagge: Fra Frimenighed til Statskirke – i: Bavnen, Ugeskrift for fri Skole, fri Kirke, Holstebro 1916, 146-147, 154-157 og 164-166.

Thorvald Elmquist: Kirkens Enhed og Arbejdet derfor gennem Tiderne, en historisk Fremstilling. København: Gad 1916, 230 s.

Adolf Ahlberg: Apostlar, profeter och lärare. En historisk studie i den äldsta kyrkans organisation. I: Apostlar. Lund: Lindstedts bokh. 1903, 185 s. [Diss. Lund]

Frederik Helveg: Frimenighed og Apostelskole. Kirke- og kulturhistorisk skildring, navnlig af andet hundredår efter Kristus. Bind 1: Indledning og lille-asiatisk periode. Bind 2: Nordafrikansk periode. Kjøbenhavn: Karl Schønberg 1878-1882, 2 bind, 526+466 s.

Frederik Helveg: Enhedsproblemet og Oldkirken – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1871, sp. 753-768.

[Sven Lagerbring:] Dissertatio gradualis de decimis christianorum, quam ... sub umbone Sven Bring ... committit ... Benjamin Magni Hultin. Londini Gothorum: Berling 1754, 8+16 s. [Diss. Lund]. 

[Lars Arrhenius:] De præcipuis Christianorum patriarchis, specimen academicum, quod ... sub moderamini ... Laurentii Arrhenii ... defert ... Carolus Gustavus Hallman. Upsaliæ: Wernerianis 1722, 67 s. [Diss. Uppsala 1722].

 

Retur

Andre delemner

a. Organisation 

b. Koncilier 

c. Embede

d. Mission