N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Sozomenos  / Sozemenus, Salmanicus Hermias      

Græsk kirkehistoriker, 400-tallet.
Andre navneformer: Sozomen.
Siden oprettet juli 2015.


[Efterfølgende anførsler fra Muus' oversættelse kommer i almindelig kronologisk rækkefølge]

Udtog af Sozomenos’ Kirkehistories første og anden Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Første Bog, Kbh. 1876, 125-144.

Udtog af Sozomenos’ Kirkehistorie, Tredie og Fjerde Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Anden Bog, Kbh. 1877, 151-192.

Udtog af Sozomenos’ Kirkehistorie, Femte Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Tredie Bog, Kbh. 1879, 69-84.

Skildringer af Munkelivet. [Udvalgte afsnit fra Sozomenos’ Kirkehistorie, oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Fjerde Bog, Kbh. 1880, 117-149.

Udtog af Sozomenos’ Kirkehistorie, sjette Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Fjerde Bog, Kbh. 1880, 97-117.

Udtog af Sozomenos’ Kirkehistorie, syvende og ottende Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Femte Bog, Kbh. 1881, 123-153.

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk