N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Lactantius, latinsk kristen forfatter, o. 250 - 325

Oprettet 2002. Ajourført 2007 og 2018.
Fulde navn: Caecilius Firmianus Lactantius. 

Maijastina Kahlos: Ritus ad solos digitos pertinens (Lact. inst. 5.19,29). A Caricature of Roman Civic Religion in Lactantius’ Institutiones divinae –    i: Critique and Apologetics. Jews, Christians and Pagans in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen m.fl., Frankfurt am Main 2009, 283-302.

Patrick Bruun: Lattanzio e Massimino il Tiranno –    i: Opuscula Instituti Romani Finlandiae 4, Roma 1989, 123-130.

Arne Søby Christensen: Lactantius the Historian. An Analysis of the De mortibus persecutorum.    (Opuscula Graecolatina 21), København 1980, 119 s.

Lactantius: Forfølgernes død. Det anonyme skrift: Kejser Konstantins oprindelse. Oversat af Torben Damsholt.    (Udg. af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse), København 1971, 92 s.

Bertil Axelson: Echtheits- und textkritische Kleinigkeiten –    i: Eranos 39 (1941), 64-81. 

Lactantius: Phoenix-sången [i svensk öfversättning] jemte inledning och anmärkningar. Akad. afh. af Dan. Theod. Björkman.     Lund 1865. 

J.R. Stochholm: Fremstilling af Lactantius’s theologiske Lærebegreb med tilføjet Oplysning om, i hvilke Puncter dette er afveget fra hans Tids Kirkelære –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1853), 32-81 og 159-206, samt 5 (Kbh. 1854), 67-109. [Bearbejdelse af tidligere besvarelse af prisopgave].

Carmen de Phoenice L. Coelii Lactantii Firmiani. Suetice redditum [Diss., præses P. Wieselgren, resp. C. M. Ekborn].     Lundae: Berling 1829, 16 s. [Diss. Lund] 

Adolph Törneros: De Lactantii elocutione fere Ciceroniana, I-II. Diss. I, resp.: Em. Mart. Luth. Malmgren. Diss. II, resp.: Joh. Georg Hallberg.    Upsaliæ 1819, 10+12 s. 

Om det salige Liv af L.C. Lactantius. Oversat med Anmærkninger af [Jens Møller] –    i: Theologisk Bibliothek 2 (udg. af Jens Møller, Kbh. 1812), 127-178.

Erasmus Nyerup: Dissertatio de Lactantio.    Hauniæ 1781.

[Petrus Ekerman:] Dissertatio philosophica, de Lactantio, Cicerone Christiano .... sub præsidio Petri Ekerman ... defert Martinus Georgius Wallin.    Upsaliæ: L. M. Höjer 1754, iv+21 s.

L. Caecilii Firminani Lactantii De mortibus persecutorum, liber, cum notis Johannis Columbi, ad Gisbertum Cuperum ... [Udg. af Joh. Gezelius d. ä.].     Aboae: Johs. Winter 1684, 236 s.

Retur