N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Gregor den Store, romersk pave 590-604, født o. 540

Udskrift 15. dec. 2001. Andre navneformer: Gregorius Magnus, Gregory I, Gregory the Great.
Ajourført aug. 2007 og marts 2018. 

G. R. Evans. Gregor den store. En augustinsk språkteori –     i: Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk, ed. Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg, Oslo: Novus forlag 2015, 205-222. 

Gregorius den Store: Den helige Benedictus liv. Översatt och utgiven av Bengt Högberg.    Skellefteå: Artos 2013, 166 s. [1. udgave 1998]. 

Gregor den Store: Femogtyvende homili holdt til folket i den hellige Johannes’basilika, der også kaldes den konstantinske, torsdag efter påske & Treogtredivte homili holdt til folket i den hellige Clemens’ basilika quatember fredag i september, [oversat af Jørgen Ledet Christiansen] –     i: Lisbet Kjær Müller, Maria Magdalene, fra apostel til prostitueret, Frederiksberg. Alfa 2010, 270-284.

Lisbet Kjær Müller: Maria Magdalene. Fra apostel til prostitueret.     Frederiksberg: Alfa 2010, 321 s. [Især kap. 2 og 3, s. 57-87] 

Grégoire le Grand: Registre des lettres, bd. 2, Livres III-IV. Texte latin de Dag Norberg (CCL 140), introduction et notes par Marc Reydellet.     (Sources chrétiennes 520), Paris: Editions du Cerf 2008, 427 s.

Gregorius den store: Registrum I, 42 (maj 591), [oversat af Maria Plaza] –     i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 307-317.

[Gregor den Store:] Den helige Benedictus liv. Andra boken av påven Gregorius Dialoger: Om den vördnadsvärde abboten Benedictus liv och underverk. Översatt och utgiven av Bengt Högberg, med en efterskrift om Dialogernas tillkomst och syfte av Michaela Puzicha.    Skellefteå: Artos 1998, 166 s. [Ny udgave 2013]. 

Gregorius den store: Homilia IV över Hesekiel. Oversat af Gunilla Iversen –    i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 141-156.

Gregor den Store: Prædiken holdt for folket i den salige apostel Peters basilika på Kristi Himmelfartsdag. Oversat af Bent Noack –    i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 117-125.

Bengt Löfstedt: Zur Vita Gregorii Magni des Mönchs von Whitby –    i: Orpheus 11 (Catania 1990), 331-336.

Dag Norberg: Der kleine Sigfred von Corbie und Gregor der Große –    i: Lateinische Kultur im VIII. Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift, ed. Albert Lehner & Walter Bershin, St. Otilien 1989, 195-207. [Genoptrykt i Dag Norberg, Au seuil du moyen âge, bd. 2, Stockholm 1998, 211-224].

Le dyalogue saint Gregore. Les Dialogues de saint Grégoire le Grand traduits en vers français à rimes léonines par un Normand anonyme du XIVe siècle. Édition avec introduction, notes et glossaire [par] Sven Sandqvist.    (Études romanes de Lund 42), Lund: Lund Univ. Press 1989, 2 vol, 1024 s.

Alf Härdelin: Gregorius I, åter ‘den store’? –     i: KÅ 88 (1988), 117-123.

Dag Norberg: Style personnel et style administratif dans le Registrum epistularum de Grégoire le Grand –    i: Grégoire le Grand, ed. J. Fontaine, Paris 1985-87, 489-497. [Genoptrykt i Dag Norberg, Au seuil du moyen âge, bd. 2, Stockholm 1998, 161-169].

Dag Norberg: Reorganisationen av den romerska kyrkan under Gregorius den store –    i: Kungl. Vitterhets Historie og Antikvitetsakademiens årsbog 1985, Stockholm 1985, 135-140.

S. Gregorii Magni Registrum epistularum, ed. Dag Norberg.    (Corpus christianorum Series Latina 140 og 140A), Turnholti: Brepols 1982, 2 vol., xii+1183 s.

Dag Norberg: Critical and exegetical notes on the letters of St. Gregory the Great.    (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Filologiskt Arkiv 27), Stockholm 1982, 33 s.

Dag Norberg: Qui a composé les lettres de Saint Grégoire le Grand? –    i: Studi Medievali, Serie 3, bd. 21 (1980), 1-17. [Genoptrykt i Dag Norberg, Au seuil du moyen âge, bd. 2, Stockholm 1998, 35-51]. 

Dag Norberg: Adnotationes criticae ad epistulas Gregorii Magni –    i: Eranos 43 (1945), 304-316.

Dag Norberg: In Registrum Gregorii Magni studia critica, II.  (Uppsala Universitets Årsskrift 1939,7), Uppsala 1939, vii+263 s.

Dag Norberg: In Registrum Gregorii Magni studia critica.     (Uppsala universitets årsskrift 1937:4), Uppsala 1937, xv+175 s. [Disp. Uppsala].

[C.P. Caspari:] Gregor den Stores Troesbekjendelse –    i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (Christiania 1874), 150.

Chr. M. Kragballe: Gregor den Store, romersk Biskop –     i: Kirkelig Samler 1 (Kbh. 1855), 350-384;  årg. 2 (Kbh. 1856), 62-88 og 259-285;  årg. 3 (Kbh. 1857), 164-189 og 308-364;  årg. 4 (Kbh. 1858), 248-272 og 312-371;  årg. 5 (Kbh. 1859), 86-134 og 253-265. 

Legend om Påfven Gregorius den store. Academisk afhandling ... under inseende af Joh. Henr. Schröder ... fremställd af Lars Gustaf Welin.    Stockholm: P.A. Norstedt 1848, 16 s. [Diss.]

Jo. Mollerus: Gregorius Magnus, antistes olim Romæ sanctissimus, vereque πολλων ανταξιος αλλων.   Flensb. 1722.

Retur