N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Orosius, Paulus, latinsk presbyter og historiker, 400-t.

Udskrift 19. jan. 2002. Ajourført aug. 2007. 

Torben Damsholt: Apologetisk historieskrivning. i: Tidehverv 47 (1973), 56-63. [Genoptrykt i: Torben Damsholt, Tidernes aften, Kbh. 1980, 51-72]. 

Josef Svennung: Zur Textkritik des Apologeticus Orosii. i: Arctos 5 (1967), 135-139. 

Harald Hagendahl: Orosius und Justinus. (= Göteborgs Högskolas Årsskrift 47), Göteborg 1941, 48 s.

Josef Svennung: Orosiana. Syntaktische, semasiologische und kritische Studien zu Orosius. (= Uppsala universitets årsbok 1921, språkl. avd. 5), Uppsala 1922, XII+201 s.

Retur til A2 Kirkefædre