N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Hermas, romersk forfatter o. 140

Udskrift 15. dec. 2001. Tilhører »De apostolske Fædre«, hvortil henvises især vedr. oversættelser.
Andre navneformer: Hermae Pastor.
Ajourført marts 2018.

Kristian Mejrup: Den præeksistente kirke i Hermas’ Hyrden. En alvorsmunter hybrid –    i: Præeksistens, ed. Kristian Mejrup, København 2014, 139-164. 

Vemund Blomkvist: The Teaching on Baptism in the Shepherd of Hermas –    i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 849-870.

David Hellholm: Deliberations on the Nature of the Church in the Shepherd of Hermas –     i: TTK 78 (2007), 283-297. 

Lars Hartman: Obligatory Baptism, but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas –    i: SEÅ  59 (1994), 127–143.  

Halvor Moxnes: God and his Angel in the Shepherd of Hermas –    i: Early Christianity and Judaism (= Studies in Early Christianity, ed. Everett Ferguson m.fl., vol. 6), New York & London 1993. [Tidligere trykt i 1974]

Hermas' »Hyrden«. Indledt og oversat af Geert Hallbäck –     i: De apostolske Fædre, ed. Niels Jørgen Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 243-344.

Hans Arne Akerø: [Innledning til Hermas’ »Hyrden«, oversettelse av og noter til kap. 78-114] –    i: De apostoliske Fedre i norsk oversettelse, ed.  Ernst Baasland & Reidar Hvalvik, Oslo: Luther Forlag 1984, 260-272 & 333-356.

David Hellholm: Das Visionenbuch des Hermas als Apokalypse. Formgeschichtliche und texttheoretische Studien zu einer literarischen Gattung. I. Methodologische Vorüberlegungen und makrostrukturelle Textanalyse.     (Coniectanea Biblica, New Testament Series 13:1), Lund: CWK Gleerup 1980, 211 s. [Dissertation Uppsala 1980].

Halvor Moxnes: God and his Angel in the Shepherd of Hermas –    i: Studia Theologica 28 (1974), 49-56. [Genoptrykt i 1993]. 

Lage Pernveden: The Concept of the Church in the Shepherd of Hermas.    (Studia theologica lundensia 27), Lund: Gleerup 1966, 340 s. [Disp. Lund]

Hermas: Hyrden, [oversat af Peter Schindler] –    i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 5-156.

Hermas. Hyrdeboken. Ny utg. ved Johan Røste.    Røros 1947, 74 s.

Åke V. Ström: Der Hirt des Hermas: Allegorie oder Wirklichkeit?    (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 3), Uppsala 1936, 44 s.

Josef Svennung: Statio = Fasten –    i: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 32 (Berlin 1933), 294-309.

Herden eller Hermas’ Uppenbarelse. Brefvet til Diognet.    Stockholm: Johnson 1902, 135 s.

Frederik Helveg: Om Forholdet imellem Esra Apokalypsen, kaldet Esra´s fjerde Bog, og Hermas´ Hyrde. Et Blad af Messiasforventningens Historie post adventum –    i: Theologisk Tidsskrift 1879 (Kbh. 1879), 285-411 og 449-467.

Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen.    Odense: R. Nielsen 1877. [Samlet udgivelse med fælles titelblad af tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barnabas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856].

Hyrde-Bogen af Hermas. Overs. af P.W. Christensen.    København. 1856, 89 s. [2. udg. i P.W. Christensen, Kirkefædrene, Odense 1877].

Retur