N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Melito af Sardes, biskop i Sardes, apologet, død o. 190

Oprettet 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018.
Andre navneformer: Melito Sardinensis, Meliton. 

A. Wifstrand: The Homily of Melito on the Passion –    i: Albert Wifstrand, Epochs and Styles. Selected Writings on the New Testament, Greek Language og Greek Culture in the Post-Classical Era, Tübingen 2005. [Original 1948]. 

Reidar Aasgaard: Among Gentiles, Jews and Christians. Formation of Christian Identity in Melito of Sardes 18/04/2018 –    i: Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ed. R. Aschough, Waterloo: Wilfred Laurier University Press 2005, 268-293.

Meliton av Sardes: Om påsken. Den eldste kristne påskepreken. Oversatt og kommentert av Oskar Skarsaune.    (Kristne klassikere), Oslo: Luther 1997, 96 s.

Meliton af Sardes: Om påsken. Oversat af Søren Giversen –    i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 32-62.

Oskar Skarsaune: »Vårt påskelam er slaktet ...«, den første påskepreken [om Melito af Sardes] –    i: Oskar Skarsaune: Da skriften ble åpnet, Oslo 1987, 132-151. 

Melito av Sardes: Om påsken. Översatt och kommenterad av Per Beskow.    Skellefteå: Artos 1984, 72 s.

Niels Hyldahl: Zum Titel Περι Πασχα bei Meliton – i: Studia Theologica 19 (1965), 55-67.

A. Wifstrand: The Homily of Melito on the Passion –    i: Vigiliae Christianae 2 (Leiden 1948), 201-223. [Genoptrykt 2005 i Albert Wifstrand: Epochs and Styles]. 

Melitos Tale til Kejser Antonin samt nogle hidtil ukjendte Brudstykker af samme Forfatter. Oversatte fra Syrisk af T. Skat Rørdam –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 7 ( Kbh. 1856), 149-181. [Er også udgivet som særtryk].

Melitos Tale til Antonin samt nogle hidtil ukjendte Brudstykker af samme Forfatter. Fra Syrisk af T.S. Rørdam (Særskilt Aftryk af Nyt theol. Tidsskrift, 7de Bind).    København. 1856.

Retur til A2 Kirkefædre