N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Papias, biskop i Hierapolis i Lilleasien, o. 60 - 130

Udskrift 19. jan. 2002. Ajourført april 2018.
Andre navneformer: Papias Hierapolitanus

Anna Rebecca Solevåg: Monsteret Judas. Papias’ beskrivelse av Judas’ død –    i: PNA 31 (2016), 59-68.

Johannes Munck: Die Tradition über das Matthäusevangelium bei Papias –    i: Neotestamentica et Patristica. Eine Freundesgabe , Herrn Prof. Dr. Oscar Cullmann zu seinem 60. Geburtstag überreicht, Leiden: E.J. Brill 1962, 249-260.

B. Gustafsson: Eusebius´ Principles in handling his Sources, as found in his Church History, Books I-VII –    i: Studia Patristica 4 (= Texte und Untersuchungen 79), Berlin 1961, 429-441.

Johannes Munck: Presbyters and Disciples of the Lord in Papias –    i: Harvard Theological Review 52 (Baltimore 1959), 223-243. [Dansk version 1958].

Johannes Munck: Presbytere og Herrens disciple hos Papias. Exegetiske bemærkninger til Euseb, h.e. III,39 –    i: SEÅ 22-23 (1957-1958), 172-190. [Engelsk version 1959].

Alfred Levinsen: Lidt mere om Papias –    i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 11 (Kbh. 1896), 109-137 og 496.

H. Hoffmeyer: Papias –    i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 10 (Kbh. 1894), 80-128 og 177-251.

Retur til A2 Kirkefædre