N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Jakob af Sarug, syrisk biskop, om 451 - 521

Oprettet 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018.
Andre navneformer: Iacobus Sarugensis.  

Susan Ashbrook Harvey: Bibliska kvinnor som bilder av kyrkan –     i: Patristica Nordica Annuaria 26 (2011), 53-74.

Jakob af Sarugs prædiken: Om vor Herres opstigning til himlen. Ved Johannes Glenthøj –    i: Kritisk forum for praktisk teologi 88 (2002), 59-72.

Johannes Bartholdy Glenthøj: Jakob af Sarug. En syrisk prædikant i 500-tallet, især ud fra hans prædikener om Kain og Abel –     i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 15 (Lund 2000), 32-48.

Iacobi Sarugensis Epistolae quotquot supersunt. Ed. Gunnar Olinder. Reimp. anast. 1937.    (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 110, Scriptores Syri 57), Louvain 1952, VI+316 s. [Genoptrykt Louvain 1965]. 

Gunnar Olinder: The Letters of Jacob of Sarug. Comments on an Edition.    (Lunds Universitets årsskrift, 1. avd., N.F. 34.8), Lund: Gleerup 1939, 140+20 s.

Jacobi Sarugensis Epistolae quotquot supersunt. Ed. Gunnar Olinder.    (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, Serie 2, vol. 45), Paris 1937, 316+VI s.

Retur