N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Diodor af Tarsos / Diadorus Tarsensis 

teolog, ekseget, biskop i Tarsos, død før 394

Andre navneformer: Diodorus af Tarsus, Diodoros.
Siden oprettet april 2007. Efterset marts 2018. 

Diodoros av Tarsos: Forörd til Psalterkommentaren, [oversat af Sten Hidal] –   i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå: Artos 2003, 61-66. 

Retur til A2 Kirkefædre