N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Markellos af Ancyra, biskop af Ancyra, o. 280 - o. 374

Udskrift 18. jan. 2002. Ajourført april 2018.
Andre navneformer: Marcellus Ancyranu
s.

Markellos af Ankyra: Om den sande religion. Oversættelse, indledning og kommentar ved Henrik Pontoppidan Thyssen.    (Bibel og historie 26), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2009, 157 s.

Athanasiana. Five homilies. Expositio fidei, Sermo maior. Part I: The Text. Ed. Henric Nordberg.    (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes humanarum litterarum 30.2), Helsinki 1962, 2 bind, 37+101 s.

D.G. Monrad: Marcellus fra Ancyra [om Apostolikum, § 6] –     i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 57-88.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 2. Marcellus af Ancyras Trosbekjendelse i Epiphanius’s »Panar. adv. hæres«, hæres. 72 –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (Christiania 1873), 124-222.

Christianus Fridericus Irgens: Marcellum Ancyræ episcopum catalogo hæreticorum jure exemptum, dissertatione historico-ecclesiastico, def. Reinhold Ipsen.     Hafniæ: Rotmer 1733, 18 s.

Retur til A2 Kirkefædre