N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Severian af Gabala, syrisk biskop, død efter 408

Oprettet 2002. Ajourført februar 2008 og april 2018.
Andre navneformer: Severianus Gabalensis.  

Henning Lehmann: Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria. Seats of Learning, Sidelights and Syriacisms.     Århus: Aarhus University Press 2008, 256 s. 

Henning Lehmann: Severian Cento No. 2 in MS Galata 54 –    i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 217-227. 

Henning Lehmann: The noble art of abbreviating. In the light of some texts attributed to Severian of Gabala –     i: Proceedings of the Danish Institute at Athens I, ed. Søren Dietz, Athens 1995, 221-227. [Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 155-169]. 

Henning Lehmann: What Translators Veil and Reveal. Observations on two Armenian Translations of one Greek Homily –    i: Armenian Texts, Tasks and Tools, ed. Henning Lehmann and J.J.S. Weitenberg, (= Acta Jutlandica 69.1, Humanities Series 68), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993, 75-84. [Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 141-153]. 

Holger Villadsen: Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala –    i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 233-257. [Genoptrykt i Holger Villadsen, Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 101-127]. 

Henning J. Lehmann: Severian of Gabala: Fragments of the Aucher Collection in Galata MS 54 –    i: Armenian Studies (Études arméniennes) in memoriam Haïg Berbérian, ed. Dickran Kouymjian, Lisboa 1986, 477-487. [Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 95-105]. 

Henning J. Lehmann: Severian of Gabala: New Identifications of Texts in Armenian Translation –    i: Classical Armenian Culture, ed. by Thomas J. Samuelian (= University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 4), 1982, 113-124. [Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 67-76]. 

Henning J. Lehmann: Per Piscatores [også på armenisk]. Studies in the Armenian version af a collection of homilies by Eusebius of Emesa and Severian of Gabala.    Århus 1975: Eget forlag, 425 s. [Disp. Københavns Univ.]

Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i de på græsk overleverede homilier af Severian af Gabala.    Upubliceret guldmedaljeafhandling ved Aarhus Universitet 1974, 303 s. 

H.J. Lehmann: The Attribution of certain Pseudo-Chrysostomica to Severian of Gabala confirmed by the Armenian Tradition –    i: Studia Patristica 10 (= Texte und Untersuchungen 107), Berlin 1970, 121-130.

 

Retur til A2 Kirkefædre