N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Asterios / Asterius Amaseia & Asterius Sophista 

Der er tre med navnet Asterios: 1) Asterios Sofisten (ariansk teolog død efter 341), 2) Asterios af Amaseia (biskop i Amaseia, død ca. 410) og 3) Asterios Homileten (en ellers ukendt forfatter fra slutningen af 300-t. eller begyndelsen af 400-t.). Der skelnes i det følgende ikke mellem de tre, men titlerne vedrører formentlig især sidstnævnte.

Revideret marts 2018. 

Eiliv Skard: Index Asterianus. (Index de l'édition d'Astérius le sophiste établiee par Marcel Richard, Symb. Osl. fasc. supplet. XVI, Oslo 1956).  (Symbolae Osloenses fasc. supplet. 17), Osloae: Universitetsforlaget 1962, 159 s.

S. Eitrem: Zu Asterios Sophistes, XXII –  i: Symbolae Osloenses 36 (1960), 127.

Eiliv Skard: Zu Asterios – i: Symbolae Osloenses 34 (1958), 58-66.

Eiliv Skard: Bemerkungen zu den Asterios-Texten – i: Symbolae Osloenses 27 (1949), 54-69.

Eiliv Skard: Bemerkungen zu den Asterios-Texten – i: Symbolae Osloenses 25 (1947), 80-82; vol. 27 (1949), 54-69; 31 (1955), 138-140 og vol. 34 (1958), 58-66.

Eiliv Skard: Eine Bemerkung über spätrömische Strafrecht in einer Homilie des “Sophisten” Asterios – i: Symbolae Osloenses 25 (1947), 80-82.

Eiliv Skard: Asterios von Amaseia und Asterios der Sophist – i: Symbolae Osloenses 20 (1940), 86-132.


Retur