N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Abgarbrevet, opdigtet brevveksling bevidnet hos Euseb af Kæsarea

Andre navneformer: Abgarus / Abgari regis fabula
Seneste titler anføres først. Ajourført 2018.

Abgar og Jesus i: Nytestamentlige Apokryfer, oversættelse ved Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen, København: Det Danske Bibelselskab 2002, 159-163.

Søren Giversen: Ab Abgarum. The Sahidic version of the letter to Abgar on a wooden tablet – i: Acta Orientalia 24 (København 1959), 71-82.

C.P. Caspari: Jesu apokryfiske Brev til den edessenske Konge Abgarus i udvidet middelalderlig Skikkelse bestemt til at tjene som Amulet – i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 1 (1887), 427-428.

Et old-engelsk kvæde oversat på dansk af C.J. Brandt: Om kong Abgar – i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1878, 2. halvårgang (Odense 1878), 154-160.

Et brev fra Jesus til Kong Abgar (uddraget af Eusebius Kirkehistorie). København 1858, 8 s.

Christianus Abild: Diss. historico-critica de epistola falso tributa Christo. [Sandsynligvis om Abgarbrevet. Resp.: Nic. Rhut.]. Havniæ 1732.

Enevold Dalhuus: De epistola, quæ vulgo Servatori tribuitur responsoria ad Abgarum Edessæ principem, I-III. Hafniæ: Bockenhoffer 1697-99. [Diss., resp. 1: Adamus Casparus Lerche,  resp. 2: Johannes Brandt Pauli fil., resp. 3: Henricus Greve].

 Retur til oversigt