N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Ignatius, biskop i Antiokia, martyr, død 110.

Oprettet 2002. Rev. 2004 og 2018.
Se endvidere: Apostolske Fædre. Andre navneformer: Ignatius Antiochenus, Ignatios.

Reidar Hvalvik: Ignatius av Antiokia. Gud åpenbart i menneskelig skikkelse –     i: Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk, ed. Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg, Oslo: Novus forlag 2015, 43-57. 

Anders Runesson: Inventing Christian Identity. Paul, Ignatius, and Theodosius I –     i: Exploring Early Christian Identity, ed. Bengt Holmberg, Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 59-92. 

Mikael Isacson: Follow Your Bishop! Rhetorical Strategies in the Letters of Ignatius of Antioch –    i: The Formation of the Early Church, ed. Jostein Ådna, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 317-340.

Matti Myllykoski: Wild Beasts and Rabid Dogs. The Riddle of the Heretics in the Letters of Ignatius –    i: The Formation of the Early Church, ed. Jostein Ådna, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 341-377.

Mikael Isacson: To Each Their Own Letter. Structure, Theology, and Rhetorical Strategies in the Letters of Ignatius of Antioch.    (Coniectanea Biblica, New Testament Series 42), Stockholm: Almquist & Wiksell 2004, 236 s. [Disputats ved Uppsala Universitet 2004]. 

René Kieffer: La demeure divine dans le temple et sur l’autel chez Ignace d’Antioche –    i:  La cité de Dieu / Die Stadt Gottes. 3. Symposium Strasbourg, Tübingen, Uppsala, 19.-23.
September 1998 in Tübingen, hrsg. Martin Hengel, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 129), Tübingen: Mohr 2000, 287-301.

Helge Haystrup: Efterfølgelse som skæbnefællesskab med Kristus, hos Ignatios af Antiokia –    i: Præsteforeningens Blad 87 (1997), 550-553.

Peter V. Legarth: Tempelsymbolik und Christologie bei Ignatius von Antiochien –    i: Kerygma und Dogma 42 (1996), 37-64.
Odd Magne Bakke: Ignatiusbrevas retoriska genre –    i: TTK 66 (1995), 275-291.

Einar Thomassen: Logos apo siges proelthon (Ignatius, Magn. 8,2) –    i: Texts and Contexts. Biblical texts in their textual and situational contexts. Essays in honor of Lars Hartman, Oslo 1995, 847-867.

Aage Hauken: Biskop og martyr. To oldkirkelige profiler.    Oslo: St. Olavs Forlag 1994, 188 s.

Peter V. Legarth: Guds tempel. Tempelsymbolisme og kristologi hos Ignatius af Antiokia.    (Menighedsfakultetets Videnskabelige Serie 3), Århus: Kolon 1992, 404 s. [Diss. Lund Univ.]

Niels Thomsen: Om lidelsen og martyriet hos Ignatius af Antiokia.    (Under Guds Ord 279), Skive 1986, 4 s.

Ignatius’ breve. Indledt og oversat af Niels Thomsen –    i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 109-151.

Jan S. Asmussen: Dø om så det gælder. Veje mod en pathodicé, belyst ud fra eksemplerne Paulus (Phil. 2,5-16) og Ignatius af Antiochia.    (Arken-Tryk 37), København 1983, 29 s.

Reinhart Staats: Den katolska kyrkan hos Ignatius av Antiokia –    i: Patristica Nordica 1 (= Religio 5, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1982, 85-105.

Christen Andreas Moe: Kristologien hos Ignatius av Antiokia. [Hovedfagsopgave i kristendomskundskab, Oslo Univ. 1973].    Oslo 1973, 95 bl. 

Peder Borgen: En tradisjonshistorisk analyse av materialet om Jesu fødsel hos Ignatius –    i: TTK 42 (1971), 37-44.

Olavi Tarvainen: Glaube und Liebe bei Ignatius von Antiochien.    (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 14), Joensu: Kirjapaino Oy 1967, 105 s.

Gustav Brøndsted: Ignatius fra Antiochia –    i: Gustav Brøndsted, Historie og Evangelium, Kbh. 1966, 527-541.
Niels Thomsen: Lighed med Gud hos Ignatius af Antiokia –    i: DTT 29 (1966), 144-163.

Harald Riesenfeld: Reflections on the Style and the Theology of St. Ignatius of Antioch –    i: Studia Patristica 4 (Texte und Untersuchungen 79), Berlin 1961, 312-322.

Einar Molland: The Heretics Combatted by Ignatius of Antioch –    i: The Journal of Ecclesiastical History 5 (1954), 1-6. [Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 17-23].

Harald Riesenfeld: Ignatius såsom hellenist –    i: Religion och Bibel 12 (1953), 5-18. 

Wolfgang Schmidt: Biskopens ställning enligt Ignatius av Antiokia –    i: Teologinen Aikakauskirja 42 (1937).

[Ignatius.] Et Hyrdebrev fra Aposteldisciplenes Dage [oversat af Gustav Brøndsted] –    i: Tro og Liv. Røster fra Menigheden 2 (Kbh. 1919), 97-99.

Thure Fredrik Kylander: Ignatii Bref till Efeserna.     Linköping: Östgöta Correspondenten 1901, 50 s. [Diss. Lund]. 

Ignatius og Polykarpus: Breve og Martyrium. Oversatte af S.B. Bugge.    (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 11), Christiania: Malling 1885, 76 s.

Thure Fredrik Kylander: De epistola Ignatii ad romanos scripta.     Lincopiæ 1882, 48 s.

Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen.    Odense: R. Nielsen 1877.

[Samlet udgivelse med fælles titelblad af tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barnabas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856].
Carl Magnus Thorén: Ignatii bref, I.     Linköbing 1875, 47 s. [Diss.]

Ignatius, som i Aaret 116 laut døy fyr si kristne Tru. (Etter Dansk).    Kristiania 1869, 15 s. [Dansk original 1865].
Ignatius. Udgivet af Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, Nr. 20.    Middelfart 1865, 16 s. [2. oplag 1868: »Ignatius. Den trofaste Hyrdes Liv og Martyrdød«. 3. oplag 1873. Norsk version 1869].

Syv Sende-Breve til sex Menigheder i Lille-Asien saavelsom til Biskop Polykarp i Smyrna fra Ignatius, Biskop i Antiochien, tilligemed Beretningen om sammes Martyrdød. Efter det græske ved P.W. Christensen.    Kbh. 1855, 35 s. [2. udg. i P.W. Christensen, Kirkefædrene, Odense 1877].

Lefnadsteckningar och brev, rörande personer som genom en sanna lära eller ett christligt lefwerne gjort sig minnesvärda, jämte den heliga Ignatii tänkespråk.    Stockholm 1852, 76 s.

Cl. Frees Hornemann: Scripta genuina Græca Patrum Apostolicorum Græce et Latine edita. Part. secunda, continens Polycarpi epistolam ad Philipp. et Ignatii epist. ad Rom. Ephes. Smyr., ad Polycarp et Trallianos.    Hauniæ: Schultz 1829, ii+106 s.

Dissertationem historico-ecclesiasticam de Ignatio, viro apostolico ... submittit Jacobus Jacobi Holmius, I-II.    Havniæ: Grotius 1741-1742, 2 bind. [Diss. Kbh, resp. 1 Christiernus Tobiæsøn].

Retur