N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Theodoret, biskop af Cyrus, teologisk forfatter, o. 393 - o. 466

Udskrift 18. febr. 2002. Ajourført febr. 2008 og april 2018.
Andre navneformer: Thedoretus Cyrensis, Theodoretos af Kyrrhos.  Nyeste titler anføres først. 

Andreas Westergren: Monastic Space. The ascetic between sacred and civil spheres in Theodoret of Cyrrhus –    i: Spaces in Late Antiquity. Cultural, Theological and Archaeological Perspectives, ed Juliette Day m.fl., London: Routledge 2016, 48-65. 

Andreas Westergren: Eremitens Återkomst. Om nyttan med att dra sig undan i senantika berättelser –    i: PNA 28 (2013), 69-88. 


Andreas Westergren: A Relic in Spe. Theodoret’s Depiction of a Philosopher Saint –    i: Studia Patristica 58, ed. Markus Vinzent, Leuven 2013, 25-30.

Andreas Westergren: Sketching the Invisible. Patterns of Church and City in Theodoret of Cyrrhus’ Philotheos Historia.     Lunds Universitet: Centrum för teologi och religionsvetenskap 2012, 340 s. [Ph.d.-afhandling ved Lund Universitet 12. okt. 2012]. 

Andreas Westergren: ‘Fellow-lovers of God’. Participation in the Desire for God in 88Theodoret’s Historia Philotheos –    i: Studia Patristica 48, ed. J. Baun m.fl., Leuven 2010, 15-20.

Henning Lehmann: Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria. Seats of Learning, Sidelights and Syriacisms.     Århus: Aarhus University Press 2008, 256 s. 

Henning Lehmann: Havde Mellemøsten en middelalder? Nogle kirkehistoriske observationer med udgangspunkt i begrebsparret »græker-barbar« (især hos Theodoret af Kyrrhos) –    i: DTT 68 (2005), 46-64.

Den heliga Symeons liv [fra Theodoret: Historia religiosa]. Oversat af Tomas Hägg –    i: Svenskt Patristiskt Bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 237-255.

Henning Lehmann: Theodorets modersmål, et åbent eller lukket spørgsmål? –    i: Ordet og livet, festskrift til Christian Thodberg, ed. Carsten Bach-Nielsen m.fl., Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, 43-65. [Engelsk version i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 187-216]. 

Sten Hidal: Apocalypse, Persecution and Exegesis: Hippolytus and Theodoret of Cyrrhus on the Book of Daniel –    i: In the Last Days, ed. Knud Jeppesen m.fl., Århus 1994, 49-53.

Theodoreti Græcarum affectionum curatio, ad codices optimos denuo collatos, rec. Iohannes Raeder.    (Bibliotheca scriptorum Graecarum et Romanorum Teubneriana), Leipzig 1904, IX+339 s. [Genoptrykt 1969]. 

Iohannes Ræder: Analecta Theodoretiana –    i: Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge 57 (Frankfurt am Main 1902), 449-459.

Johannes Ræder: De Theodoreti Graecarum affectionum curatione quæstiones criticæ.    København 1900, 190 s. [Diss.]

Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. 1.-5. Bog.    Kjøbenhavn: Karl Schønberg 1876-1881, 5 bind, 318+312+294+328+340 s.

 

Retur til A2 Kirkefædre