N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Diognetbrevet / Ad Diognetum

anonymt brev fra 100-t.

Hører til De Apostolske Fædre.
Andre navneformer: Diognetos, Diognetus.
Siden oprettet 2001, Rev. april 2017 og marts 2018. 

Brevet til Diognetus. Oversættelse og kommentar ved Johannes Aakjær Steenbuch.     Apophasis 2015, v+160 s. 

Jerker Blomqvist: The Ad Diognetum and contemporary rhetorical practice –    i: Paradeigmata. Studies in Honour of Øivind Andersen, ed. Eyjólfur K. Emilsson m.fl., (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Series 4º, vol. 2), Athens 2014, 203-218.

Anders Klostergaard Petersen: Heaven-borne in the World. A Study of the Letter to Diognetus –    i: In Defence of Christianity. Early Christian Apologists, ed. Jakob Engberg m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2014, 125-138. [Dansk original 2006]. 

Johannes Aakjær Steenbuch: Doing the Unthinkable. Theology and Moral Epistomology in Three Early Christian Thinkers.     University of Copenhagen 2014, 244 s. [Ph.d.-afhandling maj 2014]. 

Brevet til Diognetos i ny översättning. Av Jonas Holmstrand –    i: SEÅ 72 (2007), 151-171.

Anders Klostergaard Petersen: Himmelbåren i verden. En studie i Diognetbrevet –    i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 187-205. [Engelsk version 2014]. 

Diognetbrevet. Indledt og oversat af Per Bilde –    i: De apostolske fædre i dansk oversættelse, red. af Niels Jørgen Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 223-242.

Aristides' Apologi og Brevet til Diognet, oversatt av Bente Lassen.    Oslo: Universitetet i Oslo 1982, 29 s.

Eiliv Skard: Eine Bemerkung zum Diognetbrief –    i: Symbolae Osloenses 29 (1952), 92.

Brevet til Diognet. Oversat og innledet av Einar Molland –    i: Kirke og Kultur 42 (Oslo 1935), 547-563.

Einar Molland: Die literatur- und dogmengeschichtliche Stellung des Diognetbriefes –   i: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 33 (Berlin 1934), 289-312. [Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 79-101].

Oldkirkens ældste Forkyndelse. Brevet til Diognetos, De tolv Apostles Lære, Andet Klemensbrev. Oversatte og oplyste af Marius Th. Nielsen.    København: Lohse 1919, 74 s.

Herden eller Hermas’ Uppenbarelse. Brefvet til Diognet.    Stockholm: Johnson 1902, 135 s.

Athenagoras. Tatian. Brevet til Diognet. Oversatte af S.B. Bugge.    (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 14), Christiania: Malling 1886, 146 s.

Brefvet till Diognet. Öfversättning med inledning och några anmärkningar [af] Frans Abr. Blix.    Upsala 1876, 32 s.

Brefvet till Diognet. Öfversatt och kommenteradt [af] Matts. Joh. Fredr. Flemming.    Uppsala: Akademiska boktryckeriet 1870.

Brevet til Diognetus om Christendommens Fortrin, skrevet kort efter Aposteltiden. Oversat af Carl Høffding Muus.     Kjøbenhavn: Schultz 1836, xii+20 s.

Retur