N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Dionysios af Alexandria / Dionysius Alexandrinus 

biskop i Alexandria, død ca. 264.

Andre navneformer: Dionysius den Store.
Siden oprettet 2001. Ajourført juli 2007 og marts 2018. 

[Peter Hans Mønster:] De Dionysii Alexandrini circa Apocalypsin Johanneam sententia hujusque vi in seriorum libri æstimationem observationes, quas ... defendere conabitur Petrus Joannes Mönster ... respondente Christiano Ingerslev. Hafniæ: Seidelin1826, viii+117 s. [Disp. Kbh.]    

A.G. Rudelbach: [Anmeldelse af] De Dionysii Alexandrini circa Apocalypsin Johanneam sententia hujusque vi in seriorem libri æstimationem observationes, auctore Petro Joh. Mönster. Hafniæ 1826 –    i: Theologisk Maanedsskrift 5 (udgivet af N.F.S. Grundtvig og A.G. Rudelbach, Kbh. 1826), 258-273.

Retur