N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Nemesios af Emesa, kristen filosof og biskop, virkede o. 400

Oprettet 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018.
Andre navneformer: Nemesius Emessenus.  

Bent Dalsgaard Larsen: Nemesius om den psykosomatiske enhed –    i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idehistorie, (Museum Tusculanum 40-43), Kbh. 1980, 521-539.

Eiliv Skard: s.v. »Nemesios« –    i: Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. 7 (Stuttgart 1941), 562-566.

Eiliv Skard: Nemesios-Studien, I-V –    i: Symbolae Osloenses 15 (1936), 23-43; vol. 17 (1937), 9-25; vol. 18 (1938), 31-41; vol. 19 (1939), 46-56 og vol. 22 (1942), 40-48.

Haquin Spegel (ed.): Lexeis retai [græsk titel]. Graecarum sententiarum centuria prima ex Nemesio pro adultioribus scholae Scarensis alumnis excerpta a. Hq. Sp.    Upsaliae 1712. [Tidligere udgave Holmiæ 1685]. 

Haquin Spegel (ed.): Lexeis rhetai [græsk] sive Sententiæ insignes, in usum juventutis scholasticæ ex variis collectæ scriptoribus. Centuria prima, ex Nemesio ... [indeholder bl.a. græske tekster af Nemesios og Clemens af Alexandria].     Holmiae 1685.

Retur til A2 Kirkefædre