N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Hippolyt, romersk teolog, død 235.

Oprettet 15. jan. 2002. Andre navneformer: Hippolytus Romanus, Hippolytos. Ajourført aug. 2007 og april 2018.

Anders Ekenberg: Initiation in the Apostolic Tradition –    i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1011-1050. 

Ur Hippolytos kommentar till Daniels bok, [oversat af Sten Hidal] –    i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå: Artos 2003, 76-79.

Hippolytos: Den apostoliska traditionen. Översatt och kommenterad av Anders Ekenberg.    (Kristne klassiker), Uppsala: Katolska Bokförlaget 1994, 99 s.

Sten Hidal: Apocalypse, Persecution and Exegesis: Hippolytus and Theodoret of Cyrrhus on the Book of Daniel –    i: In the Last Days, ed. Knud Jeppesen m.fl., Århus 1994, 49-53.

Olof Andrén: Hippolyts biskopsvigningsbön –    i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 7 (Lund 1992), 11-15.

Pseudo-Tertullian: Mod alle kætterier. Oversættelse og bemærkninger ved Leif Grane –    i: Fønix 11 (København 1987), 164-175.

Eric Segelberg: The Ordination Prayers in Hippolytos –    i: Studia Patristica 13 (= Texte und Untersuchungen 116), Berlin 1975, 397-408.

Juhani Piilonen: Hippolytus Romanus, Epiphanius Cypriensis and Anastasius Sinaita. A Study of the Diamerismos tes ges.     (Annales Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B 181), Helsinki 1974, 41 s. 

Eric Segelberg: The Benedictio Olei in the Apostolic Traditions of Hippolytus –     i: Oriens Christianus 48 (1964), 268-281. [Genoptrykt i: Eric Segelberg, Gnostica - Mandaica - Liturgica, Uppsala 1990, 157-170]. 

C.-M. Edsman: A Typology of Baptism in Hippolytus –    i: Studia Patristica 2 (= Texte und Untersuchungen 64), Berlin 1957, 35-40.

Peder Severinsen: En gammel Bog [Om den af Hippolyt skrevne Kirkeordning] –    i: Kirke-Tidende 2 (Kbh. 1917), 465-470 og 486-494.

C.J.J. Öhlander: Canones Hippolyti och besläktade skrifter. Studier i den äldsta kyrkoordningslitteraturen. I.     Halmstad 1911, 389 s. (Akad. avh. Lund 1911).

Josef Sjöholm: Hippolytus och modalismen. En dogm-historisk undersökning.     Lund: Gleerup 1898, 121 s. [Akad. afh. Lund].
C.P. Caspari: Hippolytea –    i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 3 (Christiania 1891), 567-574.

Otto F. Myrberg: Om den nyupptäckta fjerde boken af Hippolyti kommentar till Daniels bok –    i: Bibelforskaren 8 (Stockholm 1891), 195-201.

C.E. Scharling: Undersøgelse om de gnostiske Citationer af det Nye Testamentes Skrifter i Philosophumena VII,20-27.    (Aftryk af Oversigt over det Kongelig Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger . . . 1868), Kbh. 1868, 43 s. [Revideret udgave i: C.E. Scharling, Theologiske Afhandlinger 1880, 126-168].

J.F. Hagen: Forsatte Forhandlinger om det oldchristelige Skrift »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier« –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 5 (Kbh. 1854), 255-282. [Særtryk Kbh. 1854].

J.F. Hagen: Om det paa Athos nylig fundne, formentlig origenistiske Skrift »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier« – Fortsatte Forhandlinger om »Philosophumena«.    Hafn. 1852-1854. (= Aftryk af Nyt theol. Tidskrift).

J.F. Hagen: Om det paa Athos nylig fundne, formentlig origenistiske Skrift »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier« –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1853), 82-128. [Fortsættes. Samlet særtryk Kbh. 1854].

C.E. Scharling: Videre Forhandlinger om Skriftet »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier« –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1853), 211-219.

[Gudius: Græsk titel. Udgave af Hippolyt]. Ex duobus mss codicibus nunc primum in lucem edidit Marquardus Gudius [Marquard Gude].    Lutetiæ Parisiorum 1660, 102 s.

Retur