N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Faustus af Riez / Faustus Reiensis, sydgallisk biskop, o.408 - o.490

Andre navneformer: Faustus af Reji, Faustus Reiensis.
Siden oprettet 2001. Ajourført marts 2018.

Arvid G:son Elg: De usu datiui comparationis apud Faustum Reiensem –    i: Eranos 45 (1947), 78-80.

Epistola Fausti Reiensis tertia. Recensuit Arvid G:son Elg –    Uppsala 1946, 21 s. [Også trykt i: Kiruna Samrealskolan och kommunale gymnasiet, Progr. 1945/46].

Arvid G. Elg: In epistolam Fausti Reiensis tertiam adnotationes.    Kiruna 1945, 22 s. [Indgår også som bilag til “Redegörelse för samrealskolan och kommunale gymnasiet i Kiruna, Läsåret 1944/45 - 1945/46].

Faustus Reiensis’ tredje brev. Inledning och övers. av Arvid G:son Elg.    Uppsala 1945, 13 s. 

Arvid Göstason Elg: In Faustum Reiensem aduersaria –    i: Eranos 42 (1944), 24-46. 

Arvid G:son Elg: In Faustum Reiensem studia. Commentatio academica.    Upsaliae: Almqvist & Wiksell 1937, VI+156 s. [Diss. Uppsala Univ.]

Retur