N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Eudokia / Eudocia 

kejserinde, ca. 401-460 

Andre navneformer: Eudocia, Aelia Eudocia. Hendes oprindelige navn var Athenais.
Siden oprettet 2017, revideret marts 2018.

Karl Olav Sandnes: A Respectable Gospel. The Passion ‘According to Homer’ in Eudocia’s Homerocentones –    i: SEÅ 81 (2016), 25-48.

Maria Sturesson: Evangeliet enligt Homeros. Från Eva till Maria –    i: PNA 31 (2016), 69-95.

Karl Olav Sandnes: The Gospel »According to Homer and Virgil«. Cento and Canon.    (Supplements to Novum Testamentum 138), Leiden: Brill 2011, xii+280 s.


Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk