N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Apophthegmata patrum,
samling fra 400-t. af ord fra ægyptiske munke

Udskrift 12. sept. 2001. Nyeste titler anføres først. 
Ajourført maj 2007 og jan. 2008.  Senest marts 2018. 

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. VIII: Om att inte göra något för syns skull. [Grekisk text utgiven av Britt Dahlmann, svensk översättning av Britt Dahlmann & Per Rönnegård]. (Silentium Apophthegmata 8), Sturefors: Silentium 2017, 48 s. 

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. VII: Olika berättelser som träner oss i uthållighet och mod, ed. Britt Dahlman & Per Rönnegård. (Silentium Apophthegmata7), Sturefors: Silentium 2016. 

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. VI: Om fattigdomen och nödvendigheten av att även akta sig för rikedomen, ed. Britt Dahlman & Per Rönnegård. (Silentium Apophthegmata 6), Sturefors: Silentium 2014.

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. V: Olika berättelser till skydd när otukten ansätter os, ed. Britt Dahlman & Per Rönnegård. (Silentium Apophthegmata 5), Sturefors: Silentium 2014, 79 s.

Magnus Halle: Sanctity Unveiled. The Holy Fool in Apophthegmata Patrum (GK. Syst.) VIII 32 – i: PNA 29 (2014), 109-124.

Britt Dahlman: The ‘Collectio Scorialensis Parva’. An Alphaphetical Collection of Old Apophthegmatic and Hagiographic Material – i: Studia Patristica 55, ed. Markus Vinzent, Leuven 2013, 23-34. 

Bo Holmberg: The Syriac Collection of Apophthegmata Patrum in MS Sin. syr. 46 – i: Studia Patristica 55, ed. Markus Vinzent, Leuven 2013, 35-57. 

Lillian Larsen: Re-drawing the Interpretative Map. Monastic Education as Civic Formation in the Apophthegmata Patrum – i: Coptica 12 (2013), 1-34. 

Lillian I. Larsen: On Learning a New Alphabet. The Sayings of the Desert Fathers and the Monostichs of Menander – i: Studia Patristica 55, ed. Markus Vinzent, Leuven 2013, 59-77. 

Samuel Rubenson: The Formation and Re-Formation of the Sayings of the Desert Fathers – i: Studia Patristica 55, ed. Markus Vinzent, Leuven 2013, 5-22.

Anna Marie Aagaard: Ørkenasketerne – i: Anna Marie Aagaard: Mod til at tro. Kapitler om hellighed, København: Anis 2013, 107-121. 

Britt Dahlman: The Sabaitic Collection of the Apophthegmata Patrum – i: Doron rodopoikilon [græsk titel]. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist, ed. Denis Searby m.fl., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2012, 133-146. 

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. IV: Om självbehärskningen, inte bara i fråga om mat uten även de andre böjelserna, ed. Britt Dahlman & Per Rönnegård. (Silentium Apophthegmata 4), Sturefors: Silentium 2012, 61 s.

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. III: Om botfärdigheten, ed. Britt Dahlman & Per Rönnegård.  (Silentium Apophthegmata 3), Bjärka-Säby: Silentium 2011, 56 s.

Samuel Rubenson: The Apophthegmata Patrum in Syriac, Arabic and Ethiopic. Status Questionis –  i: Actes de 10e Symposium Syriacum (Granada, sept. 2008), [2] Suite (Parole de l’Orient 36), Kaslik: Univ. Saint-Esprit 2011, 319-328.

Samuel Rubenson: Visdom fra ørkenen. Oversættelse: Simon Christoffer Fuhrmann. København: Boedal 2010, 96 s. [Svensk original 2001: Betraktelser över ökenfädernas tänkespråk].

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. II: Om nödvendigheten av att hängivet sträva efter stillheten, ed. Per Rönnegård & Samuel Rubenson. (Silentium Apophthegmata 2), Bjärka-Säby: Silentium 2010.

Per Rönnegård: The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum in Light of the Ergasia Pattern – i: Studia Patristica 45, ed. J. Baun m.fl., Leuven 2010, 35-42.

Per Rönnegård: Threads and Images. The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum. (Coniectanea Biblica New Testament Series 44), Winona Lake: Eisenbrauns 2010, viii+213 s. [Rev. udgave af afhandling fra 2007]. 

Britt Dahlman: Georgiska versioner av Apophthegmata Patrum – i: Vetenskapssocieteten i Lund, årsbok 2009 (Lund 2009), 5-13. 

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen. Vol. I: De heliga fädernas råd för den som söker fullkomlighet, ed. Per Rönnegård & Samuel Rubenson. (Silentium Apophthegmata 1), Bjärka-Säby: Silentium 2009, 46 s. [To-sproget udgave med græsk originaltekst og svensk oversættelse]. 

Lillian I. Larsen: The Apophthegmata Patrum. Rustic Rumination or Rhetorical Recitation – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 23 (2008), 21-30.

[Apophthegmata patrum]: Den fastande munken. Övers. Jonas Lundin – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 110-114.

Om urskillning (ur Ökenfädernas tänkespråk). Övers. Per Rönnegård. [fra Apophthegmata patrum, systematisk samling, kap. 10] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 99-109.

Per Rönnegård: Bibelbruket i Ökenfädernas tänkespråk i ljuset av filosofskolornas andliga övningar – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 23 (2008), 41-48.

Rowan Williams: Stilhed og honningkager. Ørkenens visdom. København: Alfa 2008, 136 s.

Susanne Grimheden: Skriftens fara. Ordet och skriften i öknens tänkespråk. Skellefteå: Artos 2007, 152 s. 

Per Rönnegård: Threads and Images. The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum. Lund: Lund University 2007, 244 s. [Ph.d.-afhandling Lund. Trykt i rev. version 2010]. 

Lillian Larsen: The Apophthegmata Patrum and the Classical Rhetorical Tradition – i: Studia Patristica 39, ed. F. Young m.fl., Louvain 2006, 409-416. [Norsk version i 2001]. 

Karin Grünewald: Ørkenfædrene. Frederiksberg: Anis 2004, 225 s. 

Rowan Williams: Tystnad och honungskakor. Öknens vishet. Översättning Janne Carlsson.  Örebro: Cordia 2003, 142 s.

Lillian Larsen: Ørkenfedrenes Apophthegmata og den klassiske retoriske tradisjon – i: Meddelanden 16 från Collegium Patristicum Lundense (Lund 2001), 26-37.

Samuel Rubenson: Betraktelser över ökenfädernas tänkespråk. Göteborg: Cordia 2001, 143 s.

Ørkenens eneboere, samlet og med indledning af Benedicta Ward. Oversat af  Jakob Brønnum. (Visdomsord), Århus: Hovedland 2001, 48 s. [Originaltitel: The Wisdom of the Desertfathers]. 

Gerontikon eli Pyhien vanhus ten sanomaa. Suomentanut Johannes Seppälä. [Finsk oversættelse af Gerontikon]. Pieksämäki 1984, 235 s.

Ord fra ørkenen. Apophthegmata Patrum oversatt fra koptisk, af Kari Vogt. Oslo: Veihuset Forlag 1984, 65 s.

Ökenfädernas tänkespråk. Apophtegmata patrum: alfabetiska samlingen i urval. Översättning av Per Beskow i samarbete med Birgit Lindkvist-Markström med inledning af Helladius Siljanus. Storuman: Artos 1982, 179 s.

Aarne Henrik Salonius: Vitae patrum. Kritische Untersuchungen über Text, Syntax und Wortschatz der spätlateinischen Vitae Patrum (B. III, V, VI, VII). (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund II / Acta Regiae Societas Humaniorum Litterarum Lundensis II), Lund: Gleerup 1920, xi+456 s.

Libri qui inscribitur Paradisus patrum. Partes selectæ e codicibus mss. Syriacis Musei Britannici et Bibliothecae Vaticanae excerptae notisque illustratae, editae a Ottone Frederico Tullberg, I-VII. Upsaliae: Reg. Acad. Typographus 1851, 42 s. [Diss. Uppsala]

 

Retur