N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Minucius Felix, Marcus, nordafrikansk apologet, 100-t. eller 200-t.

Oprettet 2002. Rev. 17. febr. 2007 og april 2018. 

Ingvild Sælid Gilhus: ‘The Springtime of the Body’. Resurrection in Miniucius Felix’s Octavius –    i: Bodies, Borders, Believers. Ancient texts and present conversations. Essays in honor of Turid Karlsen Seim on her 70th birthday, ed. Anne Hege Grung m.fl., Eugene, Oregon 2015, 109-124. 

Svend Erik Mathiasen: Minucius Felix, Octavius –    i: In Defence of Christianity. Early Christian Apologists, ed. Jakob Engberg m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2014, 185-200. [Dansk original 2006]. 

Svend Erik Mathiassen: Minucius Felix, Octavius –    i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 269-288. [Engelsk version 2014]. 

Bertil Axelson: Textkritisches zu Florus, Minucius Felix und Arnobius.    (Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Årsberättelse 1944-45), Lund 1944, 67 s.

Bertil Axelson: Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix.    (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 27), Lund 1941, 124 s.

Einar Heikel: Aduersaria in Minucii Felicis Octavium, I-III –     i: Eranos 21 (1923), 17-37 og 56-72 og 130-150.  

Einar Heikel: Quae inter Minucium Tertullianque ratio intercessit.    (Annales Academiae scientiarum Fennicae, Ser. B 11:1), Helsinki 1919, 18 s.

Einar Löfstedt: Annotationes criticae in M. Minucii Felicis Octaviani –    i: Eranos 6 (1905-1906), 1-28.

M. Minucius Felix: Octavius. En dialog. Den äldsta kristna skrift på latin, i svensk tolkning av Johannes Paulson.    (Göteborgs högskolas årsskrift 6,3), Göteborg 1901, 62 s.

Gustaf Norelius: M. Minucius Felix som apologet.    Uppsala 1891, 76 s. [Findes også i en udgave Uppsala 1893, 81 s.]

M. Minucius Felix: Octavius. En dialog. Den äldsta kristna skrift på latin. öfvers. av Emile von Hertzen.    Borgå: Werner Söderström 1890, 76 s.

Marcus Minucius Felix: Octavius. Et Forsvarskrift for Christendommen. Oversat af Lars Oftedal.    (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 12), Christiania: Malling 1885, 104 s.

Retur til A2 Kirkefædre