N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Hermias, kristen filosofisk forfatter o. 200

Siden oprettet 2001. Efterset 2018.

Jan Fredrik Kindstrand: Date and character . . .  i: Vigiliae Christianae 34 (1980), 341-357.

C. Rördam: De Hermia Philosopho, ejusque opusculo, διασύρμος των εξω φιλοσόφων, inscripto, disquis. crit. ... [accenter mangler delvist] –  i: Nyt theologisk Bibliotek 15  (udg, af J. Møller, København 1829).

Retur